Grįžti

Vargonų kelionė Detmoldo į Vilkyškius

 

Š. m. rugpjūčio 7 d. penkių žmonių grupė iš Klaipėdos, Tauragės bei Jurbarko pajudėjo Vokietijos link, turėdami labai neįprastą ir tikriausiai tik kartą gyvenime pasitaikantį tikslą – išardyti, supakuoti, bei sudėti parvežimui į Lietuvą didelius vargonus. Skubėjome norėdami laiku suspėti į atsisveikinimo su vargonais koncertą. Su šaunia kompanija kelionė visai neprailgo. Keletą kartų sustojome pailsėti ir po dvidešimt trijų valandų kelionės sėkmingai pasiekėme Detmoldą.

Po trumpo pasisveikinimo su ilgai Martin Luther bažnyčioje dirbusio vargonininko- kantoriaus Poopo šeima, pas kuriuos buvome svetingai priimti, keliavome į bažnyčią pasiklausyti jos atsisveikinimo su senaisiais vargonais koncerto. Girdėjome vargonininko Christopho Kupplerio ir trimitininko Willio Budde'ės profesionaliai atliekamus J.S.Bacho, Vivianio, Bohme'ės, Vierne'o kūrinius.

Sekmadienio pamaldose vietos kunigė ir mums visiems seniai pažįstamas kunigas Frank Erichsmeier palinkėjo vargonus sėkmingai pervežti ir kruopščiai sustatyti, nes daugelio parapijiečių buvo labai branginami. Padėkos ir sveikinimo žodžius, perimant vargonus Vilkyškių parapijos vardu tarė Werner Boes bei kunigas Mindaugas Kairys. Padėkos dovanas Muzikos Sandraugos (LEBMS) vardu įteikė pirmininkė Laura Matuzaitė, kurios dėka inicijuotas šis vargonų projektas. Vienas iš svarbiausių Muzikos Sandraugos tikslų yra rūpintis vargonų bei kitų bažnytinių muzikos instrumentų įsigijimu bei jų priežiūra. Šis vargonų projektas gražiai įsilieja į visoje Lietuvoje minimus tarptautinius vargonų metus. Džiaugiamės, kad ir mūsų ev. liuteronų bažnyčios jau gali puikuotis statomais tikrais vargonais. Tuo pačiu didėja poreikis ir atsakomybė visai Bažnyčiai tinkamai ir profesionaliai juos prižiūrėti.

Vargonų meistras Jörg Nass (Vokietija), nuoširdžiai aukodamas savo laiką, padėjo mums dovanojamus vargonus tinkamai išmontuoti ir šiomis dienomis jau ėmėsi sudėtingų sustatymo darbų Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje. Esame labai dėkingi kartu į Detmoldą vykusiems Gediminui Anužiui (Klaipėda), Vitui Stašinskui (Tauragė), Evaldui Tytmonui (Jurbarkas), o taip pat visiems talkininkams iš Lemgo ir Detmoldo. Be šių žmonių pagalbos būtų neįmanoma per keletą dienų tokių didelių vargonų išmontuoti, kruopščiai ir saugiai supakuoti į dėžes bei įkelti į „Göllner Spedition" krovininę transporto priemonę.

Pasitinkant vargonus teko nemažai pasidarbuoti – tinkamai paruošti jiems statymo vietą, restauruojant ir sutvirtinant medžio konstrukcijas. Pagal vieną seną turėklo pavyzdį buvo naujai atkurti visi bažnyčios balkono turėklai. Nuoširdžiausia padėka puikiems meistrams: Jonui Armonui (Skirsnemunė), Andriui Kairiui ir Vitui Stašinskui (Tauragė). Ypatingos padėkos žodžius tariame Danutei Borkertienei ir jos šeimai už pasiaukojamą pagalbą visuose bažnyčios tvarkymo ir priežiūros reikaluose.

Dėkojame visiems žmonėms, prisidėjusiems prie šio vargonų projekto:

Viešvilės, Bitėnų gyventojams ir Vilkyškių bendruomenei (seniūnas S.Stonys), Pagėgių savivaldybei (meras K.Komskis), AB Vilkyškių pieninei (G.Bertašius), Vilkyškių kavinei viešbučiui UAB „Lavirga", Jurbarko ev. liuteronų parapijai ir LEBMS.

Šiaurės Elbės Bažnyčiai Vokietijoje (LKMD Dieter Frahm), „Evangelischer Freundeskreis Litauen e.V." Detmoldo Martin Luther parapijai (kun. Frank Erichsmeier).

Kiekviena Jūsų geranoriška auka padėjo įgyvendinti „Vilkyškių vargonų projektą". Nuoširdžiai AČIŪ Jums!

Šiuo metu vargonų laukia naujas atgimimas Vilkyškių ev. liuteronų parapijoje. Miestelio bažnyčios puikią akustiką jau įvertino joje koncertavę garsūs Lietuvos atlikėjai: smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, senosios muzikos ansamblis „Vilniaus arsenalas", solistė Asmik Grigorian, Vilniaus styginių kvintetas „Intermezzo" bei kiti. Šie koncertiniai vargonai suteiks daugiau galimybių atsiskleisti bažnytinei vargonų muzikai. Planuojama rengti vargonų muzikos seminarus, bažnytinės muzikos festivalius. Mūsų bažnyčios vargonininkai bei atvykstantys svečiai – kantoriai turės dar vienus tikrus vamzdinius vargonus bažnyčios misijai ir koncertinei veiklai.

Kartu su šiuo vargonų projektu atrandame ir daugiau sąsajų tarp Detmoldo ir Vilkyškių apylinkių. Rambyno regioniniame parke Bitėnų kapinaitėse ilsisi filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno (1868 -1953) palaikai, kurie 1991m. buvo parvežti ir perlaidoti iš Detmoldo. Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčios istorijos puslapiuose randame teologijos dr. prof. kun. Viliaus Gaigalaičio (1870 – 1945), poeto ir rašytojo Johanneso Bobrowskio (1917 – 1965) gyvenimo datų įrašus. Ši istoriškai turtinga, geografiškai patraukli vieta ir toliau trauks lankytojus, bažnytinės muzikos mylėtojus iš tolimesnių kraštų. 

Nekantriai laukiame naujai pastatytų vargonų pirmųjų muzikos garsų Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje.  Jei Dievas leis, o vargonų meistras suspės – vargonų pristatymo koncertas planuojamas 2008 m. rugsėjo 7 d. 15val.  

 

                                                                     Laura Matuzaitė ir kun. Mindaugas Kairys