Kunigo puslapis

gimė 1978 m

Biografija

 

Kun. Mindaugas Kairys 

K. Donelaičio g. 41.

LT-74168 Jurbarkas

 

 

gimė 1978 m. balandžio 9 d. dieną Tauragėje. Krikštytas 1978m. vyskupo  Jono Kalvano Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Konfirmuotas 1991 m.  Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje

1985-1996m. mokėsi Tauragės I-oje vidurinėje mokykloje.

1996 m. įstojo į Klaipėdos universiteto HMF Evangeliškos  teologijos katedrą.

Konsistorijos sprendimu, 1998 m. rugsėjo 27 d. Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje įvestas diakono tarnystei.

1999 m. kovo 21d.  Konsistorijos sprendimu ordinuotas kunigo diakono tarnystei Jurbarko, Skirnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijose.

2000 m. Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro laipsnį. Apgynė baigiamąjį darbą “Kunigo tarnystė ir pašaukimas ordinacijos formuluotėje”.

2000 m. liepos 24-26d. įkūrė ir suorganizavo vaikų ir jaunimo stovyklą Batakių evangelikų liuteronų parapijoje.

Nuo 2000 m. spalio iki 2001m. liepos mėn.  studijavo teologiją Leipcigo universitete/Vokietija.

2002m. Socialinio darbo magistratūros studijos Klaipėdos universitete Sveikatos mokslų fakultete.

 2003 m. studijos Heidelbergo universitete Diakonijos mokslų fakultete/Vokietija

2004 m. Apgintas  magistro laipsnis KU Sveikatos mokslų fakultete

2005 m.  Bažnyčios Sinodo  išrinktas LELB konsistorijos nariu.

2007 m. išrinktas Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos “Jurbarko sandora” pirmininku.

2008 m. balandžio mėn. paskirtas VŠĮ Liuteronų diakonija direktoriaus pareigoms. VšĮ “Gabrielius” reabilitacijos centro Vyžiuose įgaliotas steigėjas.

2008 m. rugsejo 6 d. Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijoje susituokė su Laura Matuzaite.

  


Giminės medis