Jurbarko parapija

Kunigo Jurgio Gavėnios šimtmečio paminėjimas

 

Vytautas Kutkevičius

2009 m. Sausio 27d. Nr. 07 (452) „Mūsų laikas“

 

2009 m. sausio 18 d. sekmadieninių pamaldų metu Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo gražiai paminėtas  kunigo Jurgio Gavėnios 100-sios metinės. Nuoširdžius žodžius apie jį tarė kunigas Mindaugas Kairys, senieji parapijiečiai.

Pamaldose dalyvavo ir kunigo J. Gavėnios dukterys Dalia Gavėnaitė – Bagdonienė, baigusi Vilniaus universitete lituanistiką, gyvenanti Vilniuje, dirbanti filharmonijoje redaktore, ir Salvinija Gavėnaitė – Tilvikienė, baigusi Kauno politechnikos institutą, dirbanti Klaipėdoje Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje inžiniere elektrike.

Skaitykite plačiau

Svarbu yra statyti Bažnyčią pačiuose žmonėse

 

Raimondas Buitkus

 

Kažkada Jurbarkas buvo pasienio miestas, traukęs ne tik skirtingų užsiėmimų, bet ir tikėjimo žmones. Čia šaknis buvo įleidusios net 4 religinės konfesijos: katalikų, evangelikų, stačiatikių bei žydų. Per Jurbarką praslinkę karai ir okupacijos neaplenkė nei vienos iš jų. O kai ką sunaikino negrąžintinai. Iki mūsų dienų išliko tik Jurbarko Švč. Trejybės katalikų bažnyčia ir stačiatikių cerkvė. Tuo tarpu žydų sinagoga buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Atlaikiusi Antrąjį pasaulinį karą, panašaus likimo sulaukė ir Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia. Internetinėje Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios svetainėje rašoma, jog tuo laiku parapiją aptarnavęs kunigas J. Gavėnia buvo areštuotas ir ištremtas į Sibirą. 1952 m. bažnyčia buvo uždaryta, jos pastatas paverstas sandėliu, o vėliau perstatytas į gyvenamąjį namą. Bažnyčioje buvę švediški vargonai ir varpas buvo išardyti, išmėtyti ir sudaužyti.

Skaitykite plačiau

Suremontuoti vargonai darniau skamba

 

2008 n. spalio 28 d. Nr. 81 (428) “Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

Muzikos instrumentams reikia nuolatinės priežiūros, suderinimo, o neretai didesnio ar mažesnio remonto. Ypač tai svarbu tokiems sudėtingiems muzikos instrumentams, kaip vargonai. Jų esama daugelyje bažnyčių ir kai kuriose koncertų salėse. Dažniausiai bažnyčios vargonai yra seni, ir jiems reikia gero meistro rankų.

Skaitykite plačiau

Pasirinkti kelią padėjo vyskupo žodžiai

 

 

Aukštą, liekną, simpatišką vyriškį jo nepažįstantys gali palaikyti meniškos profesijos atstovu. Ir nedaug tesuklystų, nes tauragiškis Mindaugas Kairys - dvasininkas. Išsikalbėjus Mindaugas prisipažino, kad mokydamasis vidurinėje mokykloje šoko, dainavo, kūrė eiles, mokydamasis aukštojoje spektaklyje vaidino lietuvių literatūros klasiką Kristijoną Donelaitį, gieda chore „Cantate Domino“.

 

Skaitykite plačiau

Jurbarke suskambo nauji vargonai

 

2007 m. Birželio 8 d. Nr. 42 (293) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 


Kiekviename didesniame kultūros centre ar bažnyčioje vargonų įsigijimas yra reikšmingas ir džiugus įvykis. Vargonai – klavišinis aerofonas- iš labai senų laikų žinomas muzikos instrumentas. Lietuvos bažnyčiose ir didikių rūmuose jie atsirado jau 15 amžiuje.

Dabar džiugus įvykis aplankė Jurbarko Evangelikų Liuteronų parapiją – praeitą savaitę bažnyčioje baigti sumontuoti vargonai. Jais labai džiaugiasi ir kunigas Mindaugas Kairys.

Skaitykite plačiau

Evangelikų konsistorijos išvažiuojamasis posėdis Jurbarke

           

2007 m. gegužės 18 d. Nr. 36 (287)

Vytautas Kutkevičius

 

Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija yra visos bažnyčios valdomasis organas. Dabartiniu metu konsistorijos pirmininkas – vyskupas Mindaugas Sabutis. Konsistorijos nariais yra dar šeši kunigai (Mindaugas Kairys, Virginijus Kelertas, Vaidas Klesevičius, Reiholdas Moras, Darius Petkūnas, Remigijus Šemeklis) ir septyni pasauliečiai.

Skaitykite plačiau

Parapijos namai atvėrė duris

 

2006 m. liepos 28 d. Nr. 54 (210) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Jurbarko evangelikų - liuteronų parapija turi gana ilgą istoriją – sudėtingą, skaudžią ir tragišką. Evangelikai liuteronai mieste gyveno nuo seno. Jų pirmoji bažnyčia atidaryta 1851m. 1880 m. buvo pastatyta nauja bažnyčia.

Bėgant dešimtmečiams keitėsi parapijos kunigai ir tikinčiųjų skaičius. Tragiški buvo Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metai, o ypač – po jo prasidėjęs pokario laikotarpis. Daug tikinčiųjų buvo represuota, ištremta. 1952 m. evangelikų liuteronų bažnyčia buvo uždaryta, o pastatas perstatytas į dviejų aukštų namą. 

Skaitykite plačiau

Šimtas metų – Dievo dovana

 

Žiemiškai šiltą gruodžio 15-osios rytą į Palėkių pušynais apsuptą Povilaičių sodybą atvyko Jurbarko rajono meras Algirdas Gudaitis, savivaldybės administracijos socialinio skyriaus vedėja Angelė Zabalujeva, Jurbarkų seniūnijos seniūnas  Audronis Kačiušis  bei „SODROS“ specialistė Giedrė Paukštytė.

Skaitykite plačiau

Jurbarke skambėjo vargonų muzika ir poezija

 

2007 m. liepos 17 d. Nr. 52 (303) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Dažnai pastebime, kaip yra neatskiriama muzika ir daina, muzika ir giesmė. Ir dainos, ir giesmės posmai yra poezija.

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos klebonas Mindaugas Kairys, rengdamasis parapijos šventei, tai prisiminė ir į šventę pakvietė rajono literatų klubo „Švieselė“ narius – autorių skaitomos eilės prie muzikos gražiai prisiderino.

Skaitykite plačiau

Merginoms prisilietus gaudžia vargonai

 

2007 m. spalio 27 d. Nr. 82 (7211) „Šviesa“

Danutė Karopčikienė

 

Dvi merginos – Julija Jokšaitė ir Neringa Liutkevičiūtė – viena per kitą pasakoja apie savo pomėgius ir užsiėmimus ir abidvi tvirtina: „Nenuobodu – yra veiklos.“ Viena jurbarkietė, kita smalininkietė, jas sieja vienoda veikla – abi evangelikų liuteronų bažnyčiose groja vargonais.

Muzikalios merginos dalyvauja evangelikų liuteronų bendruomenės „Giesmių giesmelėje“ – tai kasmet vis kitoje parapijoje vykstanti vaikų ir jaunimo giedojimo šventė. Beveik prieš trejetą metų kunigas Mindaugas Kairys paprašė Julijos vargonuoti, ir ji kas sekmadienį Jurbarko, Skirsnemunės, Vilkyškių, Smalininkų bažnyčiose sėda prie vargonų. Kai beveik prieš metus Smalininkų bažnyčioje vargonuoti pradėjo Neringa, Julija apsidžiaugė įgijusi ir pagalbininkę, ir draugę.

Skaitykite plačiau

Simboliškai atvertos naujai statomos bažnyčios durys

 

Vytautas Kutkevičius vytautas.mlaikas@gmail.com

 


 

Dar 1994 m. buvo pradėta statyti Jurbarko evangelikų liuteronų nauja bažnyčia, pagal architekto A. Kazlausko parengtą projektą, tačiau iškilus sienoms ilgam sustojo statybos darbai. Visą dešimtmetį stuksojo plikos sienos su užkaltais langais. Šių metų vasarą statybos darbai atsinaujino – buvo uždengtas stogas, apskardintas, įstiklinti kai kurie langai, imta tvarkytis viduje. Žinoma, iki visiškos darbų pabaigos dar toloka.

Skaitykite plačiau

Die Kirche muss man in den Herzen bauen

 

Von Raimondas Buitkus. Übersetzt von Pastor Matthias Altevogt, Lemgo.

 

Da Jurbarkas lange eine Grenzstadt war, haben sich hier Menschen verschiedener Berufe und auch verschiedenen Glaubens niedergelassen: Katholiken, Evangelische, Russisch-Orthodoxe und Juden. Kriege und Besatzer haben sie alle schwer getroffen und manches für immer zerstört.  Heute stehen noch die katholische Dreifaltigkeits-Kirche und die orthodoxe Kirche. Die jüdische Synagoge wurde dem Erdboden gleichgemacht.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurde der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde J. Gavenia nach Sibirien deportiert. Die Kirche wurde 1952 geschlossen und als Lager benutzt, später zu einem Wohnhaus umgebaut. Orgel und Glocke wurden zerstört.

Skaitykite plačiau

Giedok, tu mano siela

 

 

Evangeliškoji liuteroniškoji giesmė, per kelis šimtus metų dėl istorinių bei socialinių sąlygų Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte ne kartą patyrusi pakilimo ir nuosmukio laikotarpius, pastaruoju metu atgyja ir vis labiau įsitvirtina šios konfesijos tikinčiųjų gyvenime.

Skaitykite plačiau

Vokiečiai savusnenaudėliusperauklėja Jurbarke

 

Vytautas Kutkevičius

 

Nuo 1992 m. Vokietijos Hoyerswerda miesto (Saksonija) ateina labdaros siuntos ir Šakių, ir Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoms bei rajonų vargingiesiems. Kartais be medžiaginės pagalbos šios parapijos sulaukia būrio atvykusio talkininkų, kurie atlieka vienokius ar kitokius reikalingus darbus. Visą šitą veiklą nuoširdžiai organizuoja Hoyerswerdos krašto bažnyčios bendruomenės vadovas Siegfried Butler.

Skaitykite plačiau

Orkestro iš Giorlitco VIEŠNAGĖ

 

Vytautas Kutkevičius „Mūsų Laikas“

 

Kas antri metai į Jurbarką atvyksta iš Vokietijos Giorlitco miesto (Schlesische Oberlaustz) pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas BerndJohannes Alter.

Skaitykite plačiau

Šimtametį Joną Maksvytį pagerbė vyskupas ir kunigai

 

Vytautas Kutkevičius „Mūsų laikas“

Skaitykite plačiau

Jaunimo pamaldos Kėdainiuose

 

Gegužės mėnesio 18 dieną, Kėdainiuose, vyko jaunimo pamaldos, kuriose dalyvavo jaunimas iš visos Lietuvos: Kėdainių, Kretingos , Žemaičių Naumiesčio, Tauragės, Kauno, Vilniaus taip pat ir iš Jurbarko. Su Jurbarko parapijos jaunimu taip pat važiavo sekmadieninės mokyklėlės mokytoja Ingrida Artungaitė.

Skaitykite plačiau

Evangelikų Liuteronų rūpestis – nebaigta bažnyčios statyba

 

2008 m. Sausio 22 d. Nr. 06 (353) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Sausio 17 d. Jurbarke apsilankė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovas – vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis čia susipažino su Jurbarko parapijos veikla. Parapijos kunigas Mindaugas Kairys papasakojo apie iškylančius sunkumus ir problemas.

Jurbarko kraštas vyskupui M. Sabučiui yra neblogai pažįstamas. Kilęs iš Tauragės, jis nuo 1996 m. Iki 1998m. Gruodžio mėn. Darbavosi Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoje: iš pradžių- diakonu, o 1996m. Gegužės mėn. Buvo įšventintas į kunigus. Vėliau kunigas M. Sabutis buvo iškeltas į Vilniaus parapiją ir 2004 m. Tauragės bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu.

Skaitykite plačiau

Jau giedama iš giesmyno, išspausdinto Kinijoje

 

2008 m. sausio 18 d. Nr. 05 (352) „ Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Sausio 13 d. Visose Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiose įvyko šventinės sekmadienio pamaldos, kuriose pirmą kartą buvo giedama iš naujojo giesmyno. Tai – ne eilinis įvykis evangelikų liuteronų parapijų gyvenime, todėl knygos „ Krikščioniškos giesmės“ išspausdinimas ir patekimas į parapijiečių rankas visus nudžiugino, kaip nudžiugina ilgai lauktas ir sulauktas svečias.

Po pamaldų paprašėme Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigą Mindaugą Kairį papasakoti apie naująjį giesmyną „ Krikščioniškos giesmės“. Kunigas mielai pasidalino turima informacija ir savo pirmais įspūdžiais apie šią solidžią knygą.

Skaitykite plačiau

Popietė su Martynu Mažvydu

 

2007 m. Sausio 9 d. Nr. 2 (253) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

2007 m. Sausio 7 d. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos namuose įvyko literatūrinė popietė, skirta pirmosios knygos 460 metų sukakčiai ir jos autoriui Martynui Mažvydui. Popietėje dalyvavo parapijos nariai ir literatai iš Jurbarko „ Švieselės „ klubo. Taip pat dalyvavo parapijos kunigas Mindaugas Kairys.

Buvo pasidalinta samprotavimais apie pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „ Katekizmo“ reikšmę mūsų tautos kultūros istorijoje. Ligi tol lietuvių kalba buvusi tik šnekamoji, pagaliau prabilo į lietuvius spausdintu žodžiu – mūsų gimtoji kalba išėjo į viešumą. Su „ Katekizmo‘‘ pasirodymu prasidėjo rašybos ir literatūrinės kalbos norminimo užuomazgos. Joje eilėdaros ir vertimo meno pradžia, pirmasis elementorius. Čia randa įdomios medžiagos folkloristikos ir muzikos istorijos tyrinėtojai.    

Skaitykite plačiau

Pasirašyta Evangelikų Liuteronų bendradarbiavimo sutartis

 

2006m. Spalio 10 d. Nr. 74 (230) „ Mūsų laikas“

           

Spalio 1 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko pamaldos skirtos tradicinei derliaus padėkos šventei. Pamaldose dalyvavo ir svečiai iš šiaurės Vokietijos Kylio miesto Tomo parapijos : kunigas Willi Schorr, parapijos pirmininkė Rosemarie Wiele, bažnyčios tarybos nariai Gunter Golecki, Saskia Hardens, Morten Fischer ir jaunimo vadobė Uta Birkenstok. Pamokslą pasakė kunigas W. Schorr. Po pamokslo buvo iškilmingai pasirašyta Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos ir Kylio Tomo evangelikų liuteronų parapijos bendradarbiavimo sutartis.

Skaitykite plačiau

Evangelikai Liuteronai laukia vyskupo

 

2006 m. Liepos 8 d. Nr. 49 (205) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

           

Birželio 4 - osios priešpietę prie Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios triūsė didelis būrys parapijiečių: vieni grėbliais lygino atvežtą juodžemį, kiti kastuvais kasė takus, treti šiuos klojo plytelėmis. Užkalbinome su talkininkais žvaliai besidarbuojančią Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos pirmininkę Eleną Kuskienę.

Skaitykite plačiau

Dovanos evangelikų liuteronų bažnyčiai

 

2006 m. birželio 23 d. Nr. 45 (201) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Vokietijos Lemgo miesto evangelikų liuteronų šv. Marijos parapijos kunigas Matthias Altevogt 2004 m. pradėjo lankytis Lietuvoje, susipažino su Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos veikla, kunigu Mindaugu Kairiu. Vokiečių dvasininkas išvydo, ko trūksta maldos namams, kokia pagalba būtų pati reikalingiausia. Beje, kunigas  Matthias  Altevogt jau visiškai neblogai kalba lietuviškai – pagarba svetimai kultūrai šiam žmogui savaime suprantamas dalykas.

Skaitykite plačiau

Žiemą evangelikai melsis šiltoje koplyčioje 

 

2005m. Rugsėjo 23 d. Nr. 38(142) „ Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Antradienio rytmetį Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kieme matėsi gražus būrys parapijiečių – vyrų ir moterų- betalkinančių valant bažnyčios krėslus. Užkalbinti jie papasakojo,kad nori prieš dažymą nušveisti nuo jų senus dažus. Girdi, po kelių mėnesių parapijos namuose bus baigta įrengti nauja koplyčia ir jie nori, kad ir krėslai atrodytų naujai. Gražu buvo žiūrėti, kaip visi talkininkai su noru ir užsidegimu darbavosi.

Skaitykite plačiau