Smalininkų parapija

Smalininkuose atvėrė duris nauja evangelikų liuteronų bažnyčia

 

http://www.liuteronai.lt/titulinis/straipsniai/2004/smalininkai/smalininkai.jpg

     Smalininkų evangelikų liuteronų dvasinis gyvenimas jau seniai yra glaudžiai susijęs su Aldona Preikšaitiene. Jos namuose vykdavo parapijiečių pamaldos, kurias laikydavo kunigas Jonas Okas. Pamaldose dalyvavę žmonės išrinko parapijos tarybą, o jos pirmininke tapo A. Preikšaitienė. Ji rūpinosi parapijos įregistravimu, religinei bendruomenei priklausančių pastatų grąžinimu. 1989 m. rugsėjo 27 d. buvo įregistruota Smalininkų-Viešvilės evangelikų liuteronų bendruomenė. Pamaldas laikyti leista vidurinės mokyklos sporto salėje, kur anksčiau buvo evangelikų liuteronų pagalbos namai vargstantiems, nepriteklių kenčiantiems žmonėms.

            1995 m. liepos 2d. šiame pastate ir prasidėjo religinė veikla. Bažnyčia nuolatinio kunigo neturėjo, todėl ją aptarnaudavo atvažiuojantys kunigai. Daugelį metų važinėjo kunigas Jonas Okas. Vėliau – dabar einantis vyskupo pareigas M. Sabutis, kunigai M. Dikšaitis, E. Šulcas.

            1998 m. rudenį nuolat pradėjo dirbti kunigas Mindaugas Kairys. Jis rūpinosi sugrąžintų tikrųjų maldos namų atstatymu (buvę kultūros namai).

            Padedant parapijiečiams ir rėmėjams iš Lipės, Šiaurės Elbės bažnyčių, Martin–Luther-Bund, Gustav-Adolf-Werk išsipildė taip ilgai laukta tikinčiųjų svajonė turėti naujus maldos namus.

            Naujas evangelikų liuteronų parapijos puslapis atsiskleidė 2004 m. lapkričio 6 d. Gražų rudens rytą susirinkę parapijiečiai, kunigai, svečiai sugiedojo giesmę ir atsisveikino su laikinaisiais maldos namais. Didelė tikinčiųjų, kunigų ir svečių procesija pajudėjo naujosios bažnyčios link. Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas M. Sabutis iškilmingai atvėrė bažnyčios duris. Pakvietė visus vidun. Į bažnyčia buvo įnešta ir ant altoriaus padėta: kryžius, žvakidės, krikšto lėkštė (dovanojo “Christophorus” partnerinė parapija), Biblija, Šv. Vakarienės indai.

            Atidarymo-pašventinimo pamaldas pradėjo vyskupas M. Sabutis, kunigas M. Kairys. Dalyvavo kunigas Bernd Kuchnt (partnerinė parapija), kunigas Uwe Haberland (GAW – Schleseig Holstein pirmininkas), Lipės krašto superintendentas D. Lorenz, teol. katedros vedėjas A. Baublys, Smalininkų katalikų bažnyčios klebonas ir evangelikų liuteronų dvasininkai. Šventines pamaldas papuošė Klaipėdos “Cantate Domino” choro giesmės. Grojo vargonai, kuriuos dovanojo Norvegijos evangelikų liuteronų parapija. Skambėjo varpas, padovanotas Vokietijos evangelikų liuteronų parapijos.

Buvo išsakyta daug gražių padėkos žodžių, parapijos kunigui, rėmėjams, parapijiečiams padėjusiems remontuoti maldos namus.

            Evangelikų liuteronų bažnyčia suremontuota kukliai. Sakoma, kad “ne maldos namais, o tikėjimu turi būti gražus žmogus”. Iš tiesų jauki bažnyčios aplinka nuteikia žmogų maldai, apmąstymams, gėriui.

            Smalininkų ev. liuteronų tikybos

            mokytoja Z. Ambrakaitienė