Ekumenija

Suremontuoti vargonai darniau skamba

2008 n. spalio 28 d. Nr. 81 (428) “Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Muzikos instrumentams reikia nuolatinės priežiūros, suderinimo, o neretai didesnio ar mažesnio remonto. Ypač tai svarbu tokiems sudėtingiems muzikos instrumentams, kaip vargonai. Jų esama daugelyje bažnyčių ir kai kuriose koncertų salėse. Dažniausiai bažnyčios vargonai yra seni, ir jiems reikia gero meistro rankų.

O tokių Lietuvoje vos vienas kitas. Dar 2003 m. evangelikų liuteronų kunigas Valdas Jelis (Žielys) užmezgė ryšį su Vokietijoje, Rheine-Westdeutschland krašte, besidarbuojančiu vargonų meistru Jorg Nass. Pakviestas šis atvyko į Šilutę ir čia suremontavo  evangelikų liuteronų bažnyčios vargonus.

Šių metų pavasarį klaipėdietė vargonininkė Laura Matuzaitė, susirašinėdama su Jorg Nass, pakvietė jį vėl atvykti į Lietuvą. Atvykęs jis susipažino su Juodkrantės ir Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčių vargonais ir numatė, kokius darbus reikės atlikti.

Rugpjūčio mėnesį Jorg Nass pradėjo darbą Vilkyškių bažnyčioje. Čia iš Vokietijos Detmoldo vienos  bažnyčios buvo atvežti vargonai, tad teko juos sumontuoti bei suderinti.

Vos sutvarkius vargonus, jais buvo grota Lauros Matuzaitės ir Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo Mindaugo Kairio jungtuvėse.

Kitą dieną Vilkyškių bažnyčioje įvyko vargonų muzikos šventė. Joje be Lauros Matuzaitės dar grojo prof. Vytautas Tetenskas, Japonijos-Vokietijos vargonininkė Saiko Yoshida-Mengk, Renata Moraitė iš Vilniaus ir jurbarkietė Julija Jokšaitė.

Vargonų meistrui nemažai teko padirbėti remontuojant Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios vargonus. Šis beveik 100 metų senumo instrumentas buvo labai išsiderinęs, blogai skambėjo. Dabar garsas tikrai kokybiškesnis. Jorg Nass pažadėjo dar kitąmet atvykti ir patobulinti vargonų skambėjimą.

Jorg Nass buvo maloniai nustebintas, kad Jurbarke taip gražiai bendrauja atskirų bažnyčių kunigai – katalikų kunigas Kęstutis Grabauskas ir evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Kairys.

http://www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Straipsniai/20081028_bylos/image002.jpg

http://www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Straipsniai/20081028_bylos/image004.jpg


Ekumeninėse pamaldose giedojo choras iš Vokietijos

Ekumeninėse pamaldose giedojo choras iš Vokietijos

 

2006 m. gegužės 5 d. Nr. 32 (188) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Balandžio 19 d. vakare Jurbarko Švč. Trejybės Bažnyčioje įvyko ekumeninės pamaldos, kurių metu giedojo atvykęs iš Vokietijos Schwelmo miesto Kristaus bažnyčios choras. Pamaldas laikė ir Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Kęstutis Grabauskas ir Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys. Į šias nekasdieniškas pamaldas gana gausiai susirinko jurbarkiečiai, atėjo ir daug jaunimo.

Ekumeninės pamaldos Jurbarko bažnyčioje yra gražios ir prasmingos tradicijos pradžia. Labai svarbu, kad skirtingų bažnyčių bei krikščionių organizacijų bendradarbiavimas taptų įprasta mūsų kasdienio gyvenimo dalimi.

Įdomu būtų sužinoti, kaip Schwelmo miesto Kristaus bažnyčios choras „atrado“ Jurbarką ir kaip čia atkeliavo. Bažnyčios muzikas, misionierius Vokietijoje, kunigas Valdas Žielys, studijuodamas bažnytinę muziką Vokietijoje, susipažino su tos bažnyčios choro kantore Sabine Horstmann ir juodvieviems gimė sumanymas aplankyti Lietuvą.

Ponia S. Horstmann tam chorui vadovauja jau beveik 25 metus. Tai aukšto profesinio lygio ir talentinga muzikė, Roberto šumano aukštojoje bažnytinės muzikos mokykloje dėstanti chorin vokalą. Be to, S. Horstmann yra Šiaurės Reino Vestfalijos evangelikų liuteronų bažnyčių chorų draugijos pirmininkė. Su savo choru ji įrašė daug giesmių, kurias neretai transliuoja Vokietijos radijas.

Schwelmo Kristaus bažnyčios choras gyvuoja jau per 100 metų. Dabar jame gieda apie 80 žmonių. Į Jurbarką atvyko 45 choro choro dalyvių grupė. Chorą sudaro įvairaus amžiaus žmonės – nuo 9 metų iki 70 metų. Repertuare daug klasikinės muzikos kūrinių – psalmių, motetų, mišių. Giedama ir šiuolaikinių kompozitorių – A.Honeggerio, Davido ir kitų – modernūs kūriniai.

Pagal susitarimą 1997 m. choras pirmą sykį atvyko koncertuoti į Lietuvą. Buvo surengti koncertai Vilniuje, Kaune, Tauragėje, Šilutėje, Klaipėdoje. Tuo pačiu buvo užmegzti įvairūs bendradarbiavimo kontaktai.

Šį kartą choras atskrido lėktuvu  į Rygą, o kelionę po Lietuva tęsė autobusu. Koncertavo Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir , sustodamas Šakiuose bei Sudarge, atvyko į Jurbarką. Po koncerto kitą dieną choras pakeliui buvo supažindintas su Smalininkais , Viešvile, Vilkyškiais, surengė pasirodymus Šilutėje ir pasiekė Klaipėdą.

Choro koncertą gražiai paįvairino pučiamųjų instrumentų nedidelis ansamblis, merginų trio, mažųjų choristų atliekami gana sudėtingi kūriniai.

Po koncerto klebonas Kęstutis Grabauskas kantorei Sabinei Horstmann išsakė padėką ir įteikė puokštę gėlių.