Mūsų naujienos

Paskelbta: 2009 07 16
Tam, kad gyventi…

Tam, kad gyventi…

 

Kiekvieno žmogaus likimas pasuka skirtingu keliu ir niekas negali žinoti, kokie išbandymai laukia kiekvieno mūsų. Nevalia pamiršti, kad tikėjimas į Dievą yra jėga, padedanti įveikti visas gyvenimo negandas. Diakoniškasis gyvenimas yra grindžiamas tarpusavio pagalbos bei supratimo principu ir neleidžia mums likti abejingiems artimo žmogaus skausmo akivaizdoje.

„Meilės įstatymas apima visus Dievo tvarinius, o pareiga tarnauti skirta visiems žmonėms. Kiekvienas žmogus yra artimas žmogus.“ (ištrauka iš knygos H. K. Nilsenas „Bažnyčia ir diakonija“ ).

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 07 09
Nepamirštamos atokvėpio minutės

Nepamirštamos atokvėpio minutės

Rasita Rudienė

 

            Sekmadienis... Kaip ir kiekvieną sekmadienį, parapiečiai skubėjo link bažnyčios, tačiau šį kartą – ne į pamaldas. Gausus būrys bendruomenės narių rinkosi į Jurbarko parapijos evengelikų-liuteronų kunigo Mindaugo Kairio organizuotą ekskursiją.

            Pirmasis  kelionės tikslas – Smalinikų evangelikų-liuteronų bažnyčia. Dvelkianti paprastumu, jaukumu, dvasine ramybe. Čia mus visus maloniai sutiko ir apie savo parapiją papasakojo  parapijos tarybos nariai Irena Karklelienė bei Gavėnių šeima. Tradiciškai visi kartu pagiedojome sekmadieniui skirtą giemę, pasiklausėme Dievo Žodį.  Toliau vykdami ąžuolų alėja, gėrėjomės savo krašto gamtovaizdžiu.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 06 22
Kunigo Mindaugo Kairio pirmas dešimtmetis

Kunigo Mindaugo Kairio pirmas dešimtmetis

 

Vytautas  Kutkevičius

 

Jucundi  acti  labores.    Ciceronas

[ Malonūs atlikti darbai]

 

Dešimtmetis - atkarpa žmogaus gyvenime. Jeigu per ją dirbama pasišventusiai, sumaniai, vis siekiami užsibrėžti tikslai – daug nuveikiama bei atliekami reikšmingi darbai. Paskum atsigręžus atgal, taip, malonu juos prisiminti, jais pasidžiaugti. Kunigas Mindaugas Kairys, švęsdamas savo tarnystės pirmąjį dešimtmetį, irgi jau turi  ką apžvelgti. Nors tas būrys metų jam buvo gana nelengvas, bet jauni pečiai uždėtą naštą ryžtingai pakėlė.

 Gimė jis 1978 m. balandžio 9 d. Tauragėje. Tėvai buvo evangelikai liuteronai ir jaunuolio konfesinį apsisprendimą savaime nulėmė šeimos tradicija. 1985 m. Mindaugas pradėjo lankyti Tauragės I vidurinę mokyklą. Jis 1991 m. buvo konfirmuotas Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje. Nuo 14 m. Mindaugas ėmė dalyvauti evangeliško jaunimo stovyklose. Vieną vasarą jis buvo prie Baltijos jūros Butingėje, o kitą - Lenkijoje, Uktos m. [ prie Mikolaikų]. Aktyvų jaunuolį vyskupas Jonas Kalvanas [ senj.] pakvietė mokyti kitus paauglius katekizmo tiesų.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 04 01

Liuteronų diakoniškos tradicijos tąsa šiandien 

 

Evaldas Švageris

 

Dievo pagalba, kurią Jis dovanoja žmonėms, yra pagrindas visų krikščionių troškimui padėti savo artimui. Visi žinome Kristaus pasakojimą gailestingąjį samarietį, kurio pagrindinė mintis jau yra tapusi diakoniškos dvasios simboliu. Naujajame Testamente yra sakoma, kad diakonija yra Dievo Dvasios dovana (Rom. 12,7), todėl būtina nepamiršti, kad rūpinimasis savo artimu, dalinimasis jo rūpesčiais ir dvasinėmis problemos yra Kristaus rodomas kelias į mūsų vidinį susitelkimą, tarpusavio supratimą, Dievo meilės pajautimą. Mus visus jungianti Dievo meilė yra pagrindas diakoniškam darbui.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 03 30

Jaunimo susitikimas Šilutėje

 

Neringa Liutkevičiūtė

 

Kovo mėn. 20-22 dienomis įvyko pirmasis šiais metais organizuotas Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Jaunimo Centro  jaunimo seminaras, kurio tema – „ Tikslas“. Šiame seminare dalyvavo 45 dalyviai iš Klaipėdos, Tauragės, Kauno, Jurbarko, Batakių ir Smalininkų parapijų jaunimo grupių.
Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 03 12
Gimęs kunigauti

Gimęs kunigauti

 

Edmundas Gavėnia

 image001.jpg

Šių metų kovo 6 –oji diena apsuko jau 87 –tąjį gerbiamo kunigo Jono Oko gyvenimo metų ratą. Gerbiamą kunigą pasveikinti šia garbinga proga atvyko kunigas Mindaugas Kairys bei Jurbarko ir Skirsnemunės parapijų atstovai. Draugiškumu, šviesia išmintimi ir nepailstančiu humoru šviečiantis kunigas maloniai sutiko atvykusius svečius. Po bendros maldos ir keleto giesmelių namų šeimininkas pakvietė visus sėsti prie vaišių stalo, kuriuo pasirūpino kunigo krikšto dukra ir šeimos draugo žmona.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 03 05

"Initiative für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft

Mittel- und Osteuropas e.V."

 

Diese Initiative bemüht sich, christliche Ethik für  Unternehmensleitbilder und unternehmerisches Handeln für die globalisierte Wirtschaft effektiv nutzbar zu machen. Sie bieten dazu Seminare und Workshops an, führen Beratungen in den Ländern durch und laden Unternehmer und solche, die es werden wollen zu einer 3-wöchigen Hospitation nach Deutschland ein.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 01 23
Nelaimės ištikta šeima tiki stebuklais

Nelaimės ištikta šeima tiki stebuklais

 

Ona Čirvinskienė

 

Pastarosiomis dienomis visas pasaulis gyveno lūkesčiais ir tikėjimu kalėdiniais stebuklais. Deja, kartais gyvenimo realybė pakiša koją taip, kad sunku surasti savyje jėgų ir pakilti iš likimo iškastos duobės.
 Jakaičių kaime, Skirsnemunės seniūnijoje gyvenančią Mankų šeimą ištikusi skaudi nelaimė tiesiog sulydė į vieną visumą ir sunku besuprasti, kas iš jų yra stipriausi – tėvai ar vaikai.
– Skausmas ir neviltis kirto kaip žaibas, – pasakoja Laima Mankienė. – Viskas įvyko liepos 18-ą dieną apie septintą valandą vakaro.
Vos prieš pusvalandį Remigutis šėliojo kieme, net nepastebėjome, kaip jis dviratuku išrūko į kelią. Pirmieji smūgio sukeltą triukšmą išgirdo vaikai. Dabar jau tiksliai nepamenu, kuris iš jų, Redutė ar Renaldas, pasakė, kad mūsų mažąjį parbloškė mašina.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2008 12 31
Dėkojame visiems parėmusiems Vilkyškių vargonų projektąNaujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-229]