Mūsų naujienos

Paskelbta: 2010 12 28

Metus lydėjo globojanti Aukščiausiojo ranka

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys tvirtina, kad adventas – pats geriausias laikas pagalvoti apie praėjusius metus, apie tai, kuo per tą laiką praturtėjome, kaip pasikeitėme. 

Sekmadienio vidurdienį, skambant varpui, iš parapijos namų neskubėdami skirstosi tikintieji. Išlydėdamas juos kunigas Mindaugas ne tik palaimina – kiekvienam pasako gerą žodį, palinki Dievo pagalbos. Nuoširdus bendravimas, tikėjimo suteikiama viltis ir stiprybė bei akivaizdžios permainos baigiamoje įrengti bažnyčioje džiugina žmones, susirenkančius į Jurbarką melstis iš pačių atokiausių kaimų.

                                                            
Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 10 03

LELB Konsistorija organizuoja suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų  ciklą, skirtą visiems tikintiesiems, norintiems geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus. Apačioje rasite prisegtą kvietimą ir dalyvio anketą į suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų ciklą.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 28

 

Draugauja  Jurbarko  ir  Berlyno  jaunimas


Berlin 2010.09 155.jpg

Jaunimas visuomet greitai susiruošia į kelionę. Jį viliote vilioja svetimi kraštai, traukia noras pamatyti kuo platesnį pasaulį, susipažinti su bendraamžiais, pabendrauti, pasidalinti sumanymais, idėjomis. Neretai užsimezgusi draugystė nusitiesia ir į ateitį.

Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys, lankydamasis Berlyne, susitiko su tenykščiu kunigu Bernd Schade, kuris pasipasakojo, kad su grupe jaunųjų baikerių rengiasi važiuoti į Sankt Peterburgą. Kun. M.Kairys pakvietė juos pakeliui užsukti į Jurbarką. Birželio pradžioje keliautojai trejetą dienų čia ir paviešėjo – pailsėjo, užmezgė ryšius su parapijos jaunimu.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 22

Leipcigiečiai mums padovanojo įspūdingus koncertus

                             Iš praeitų šimtmečių ataidančios muzikinės melodijos mus lig šiol ir įdomauja, ir jaudina.Juolab jeigu jos sukurtos tokių talentingų kompozitorių, kaip Johano Sebastiano Bacho ( 1685 – 1750 ) ir Johano Bramso ( 1833 – 1897 ). Daugelis jų kūrinių nuolat tebeskamba bažnyčiose, koncertų salėse, per radiją.

2a.JPG

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 16

Jurbarke  viešėjo svečiai iš Vokietijos

 

 

IMG_1525.JPG

 

Yra džiugu, kai prasidėjusi pažintis ilgainiui perauga į nuoširdžią bičiulystę ir tampa ilgamete partneryste. Tuomet vyksta pasidalijimas naujomis ir gilėjančiomis dvasinėmis nuostatomis, kartu sulaukiama ir labai reikalingos materialinės paramos. Neretai tenka pasidžiaugti ir gražiais bendrais pasiekimais.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 03

plakatas.jpg

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 08 28
Gražiai pasirūpinta gimtuoju kraštu

Gražiai   pasirūpinta   gimtuoju   kraštu

 

IMG_8536.JPG

 

            Waldemar Scheffler, Vokietijoje įkūręs bendriją „Pagalba Lietuvai“, lankėsi Klaipėdoje ir užsuko į Klaipėdos universiteto Teologijos katedrą. Pokalbyje su habilituotu humanitarinių mokslų daktaru, profesorium Helmutu Arnašium, jis pasiteiravo, kur Lietuvoje labiausiai teiktina pagalba. Profesorius pasidomėjo, iš kokio krašto jis kilęs. 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 07 18

Lippės žmonių labdara jurbarkiečiams

                      Sakoma, kad duodanti ranka – palaminta. O gaunančiųjų žvilgsniai dažniausiai būna nuolankūs, pilni padėkos už žmogiškąjį supratimą, atjautimą, rūpestį. Labdara – tai krikščioniškas pasidalinimas daugiau turinčiųjų su mažiau turinčiais. Šitai kiekvieną kartą pajunta ir supranta atvykę Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijos žemės Lippės krašto labdaros teikėjai.             

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 07 18

Giedojo choras iš Bairoito

Pasaulis darosi mažesnis. Kitų tautų, kitų valstybių rūpesčiai, nelaimės mums tampa vis labiau suprantamos, vis nuoširdžiau svetimuosius atjaučiame. Haičio respublika, esanti  Espanjolos saloje, Karibų jūroje, ties Amerikos žemyno pusiauju, pastarosiomis dienomis ir mums, jurbarkiečiams, paliko šiek tiek artimesnė. Pajutome  atjautą tenykščių žmonių pergyvenimams, rūpesčiams, viltims.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 07 18

 Krikščioniška jaunimo stovykla Jurbarke

                      Šių metų liepos 6-12 dienomis Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoje buvo surengta jaunimo stovykla, kuri truko net savaitę. Smagu, kad joje dalyvavo ne tik jaunimas iš mūsų parapijos, bet ir keletas jaunimo atstovų iš Vokietijos. Stovyklautojų buvo gausus būrys. Stovyklos programa buvo tikrai puiki.

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-261]