Mūsų naujienos

Paskelbta: 2011 05 09
Turgus

Koncertavo  dainininkai iš Rygos
            Klaipėdos apskrities Latvių asociacija „Atpūta“, šiais metais švęsdama savo veiklos dešimtmetį ir dirbdama pagal tradicinę programą „Lietuva ir Latvija – bendros šaknys ir esame visai artimi“, kartu su Jurbarko evangelikų – liuteronų bažnyčia gegužės 8 d. surengė Šv. pamaldas bei po jų kultūrinę programą. Šiame renginyje dalyvavo svečiai iš Latvijos – Rygos VEF kultūroa rūmų vokalinis ansamblis.

            Minėtas ansamblis gyvuoja jau 47 – tus metus. Suprantama, per tuos dešimtmečius keitėsi ir vadovai, ir dalyviai. Šiam meniniui kolektyvui teko gastroliuoti įvairiose pasaulio šalyse: Italijoje, Kanadoje, Indijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kt. Visur klausytojų buvo gražiai sutiktas ir įvertintas. Neretai jis koncertavo ir daugelyje Lietuvos miestų.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 03 04
Turgus

Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoje

„Mylėk savo artimą“

 

           

            Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija numatė surengti 10 seminarų, skirtų suaugusių žmonių teologiniam švietimui – norintiems pagilinti tikėjimo žinias. Buvo sudaryta kunigų grupė, kuri ruošė pranešimus atskiromis religinėmis temomis. Pernai tokie seminarai jau įvyko Šakių, Tauragės ir 2011m. 8d. Kretingos parapijose.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 02 07
2011m

2011m. vasario 6d. įvyko

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos

visuotinis narių susirinkimas

 

 

Susirinkimo metu patvirtinta Jurbarko evangelikų liuteronų

parapijos taryba ir revizijos komisija

 

Elytė Kuskienė - pirmininkė;

Birutė Mačenskienė - kasininkė;

Jurgis Liorančas- narys.

Andrius Kynas - narys.

Zigmas Pempė - narys.

Petras Vainauskas - narys.

Viktoras Jocius - narys.

 

Revizijos komisija

 

Marytė Povilaitienė;

Vilma Žukauskienė;

Irma Kasparaitienė.

 

Zakristijonas - Albertas Dangėla

 Vargonininkė -Julija Jokšaitė

 

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos

kunigas Mindaugas Kairys

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 12 29
Asmeninė diakonija – dvasinės artumos link

Dar kartelį... diakonija

Evaldas Švageris

Berods Dž. H. Njumenas yra įspėjęs žmoniją, jog amoralu vadovautis principais, kurių suvokimas viršija mūsų proto ir dvasios galias. Kvėptelėjus daugiau oro į krūtinę, nesinori pasiduoti savikritikos bangai ir klausytis spartėjančių savo širdies dūžių, tačiau vis dėlto... Sulig abstrakto atsiradimu – naujesniu išeities tašku minčiai, rodos, truktelėjome skląstį į jautresnę asmeninę erdvę, suvirpančia su kiekviena nauja baime. Atrėmę nugaras į savo tikėjimą, žvalgomės aplinkui stengdamiesi išgirsti teisingiausią savo mintį ir ja apgaubti savo būtį. Tačiau ar „labai“ tikėdami negyvename vien dvasinio altruizmo, dvasinės romantikos mintimis? Žinoma, jos būtinos ir, be abejonės, prasmingos, tačiau ne mažiau svarbu ir reikalinga išlaikyti ryšį tarp savo vidinės sukaupties ir aplink supančio pasaulio.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 12 28

Metus lydėjo globojanti Aukščiausiojo ranka

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys tvirtina, kad adventas – pats geriausias laikas pagalvoti apie praėjusius metus, apie tai, kuo per tą laiką praturtėjome, kaip pasikeitėme. 

Sekmadienio vidurdienį, skambant varpui, iš parapijos namų neskubėdami skirstosi tikintieji. Išlydėdamas juos kunigas Mindaugas ne tik palaimina – kiekvienam pasako gerą žodį, palinki Dievo pagalbos. Nuoširdus bendravimas, tikėjimo suteikiama viltis ir stiprybė bei akivaizdžios permainos baigiamoje įrengti bažnyčioje džiugina žmones, susirenkančius į Jurbarką melstis iš pačių atokiausių kaimų.

                                                            
Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 10 03

LELB Konsistorija organizuoja suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų  ciklą, skirtą visiems tikintiesiems, norintiems geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus. Apačioje rasite prisegtą kvietimą ir dalyvio anketą į suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų ciklą.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 28

 

Draugauja  Jurbarko  ir  Berlyno  jaunimas


Berlin 2010.09 155.jpg

Jaunimas visuomet greitai susiruošia į kelionę. Jį viliote vilioja svetimi kraštai, traukia noras pamatyti kuo platesnį pasaulį, susipažinti su bendraamžiais, pabendrauti, pasidalinti sumanymais, idėjomis. Neretai užsimezgusi draugystė nusitiesia ir į ateitį.

Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys, lankydamasis Berlyne, susitiko su tenykščiu kunigu Bernd Schade, kuris pasipasakojo, kad su grupe jaunųjų baikerių rengiasi važiuoti į Sankt Peterburgą. Kun. M.Kairys pakvietė juos pakeliui užsukti į Jurbarką. Birželio pradžioje keliautojai trejetą dienų čia ir paviešėjo – pailsėjo, užmezgė ryšius su parapijos jaunimu.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 22

Leipcigiečiai mums padovanojo įspūdingus koncertus

                             Iš praeitų šimtmečių ataidančios muzikinės melodijos mus lig šiol ir įdomauja, ir jaudina.Juolab jeigu jos sukurtos tokių talentingų kompozitorių, kaip Johano Sebastiano Bacho ( 1685 – 1750 ) ir Johano Bramso ( 1833 – 1897 ). Daugelis jų kūrinių nuolat tebeskamba bažnyčiose, koncertų salėse, per radiją.

2a.JPG

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 16

Jurbarke  viešėjo svečiai iš Vokietijos

 

 

IMG_1525.JPG

 

Yra džiugu, kai prasidėjusi pažintis ilgainiui perauga į nuoširdžią bičiulystę ir tampa ilgamete partneryste. Tuomet vyksta pasidalijimas naujomis ir gilėjančiomis dvasinėmis nuostatomis, kartu sulaukiama ir labai reikalingos materialinės paramos. Neretai tenka pasidžiaugti ir gražiais bendrais pasiekimais.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 09 03

plakatas.jpg

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-265]