Mūsų naujienos

Paskelbta: 2011 07 12
Turgus

Apsilankė ekumeninis choras iš Vokietijos

 

Vytautas Kutkevičius

 

            Liepos 8 – 10 dienomis Lietuvoje apsilankė iš Vokietijos atkeliavęs ekumeninis choras ir surengė bažnyčiose koncertus. Maždaug prieš pusšimtį metų prasidėjo ekumeninis judėjimas, kuris siekė, kad bendrautų įvairios krikščioniškos bažnyčios. Vokietijos Schieswig – Holstein žemės Kylio miesto Mettenhof dalyje katalikai ir evangelikai liuteronai nutarė įsteigti ekumeninę Tomo parapiją ir turėti bendrą bažnyčią. Jau nemaža metų ši parapija draugiškai gyvuoja. Joje susibūrė rimtą meninį lygį pasiekęs parapijos choras.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 07 02
Turgus

Lankosi svečiai iš Vokietijos


            Vasara – kelionių metas. Dažnas nesunkiai išsirengia į tolimesnę ar artimesnę kelionę, panoręs pasižvalgyti po naujas vietoves, susitikti su senais draugais, pažįstamais ar aptarti kai kuriuos organizacinius bei darbinius reikalus. Netrūksta svečių ir Jurbarko liuteronų evangelikų parapijoje.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 07 01

plakatas

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 06 14
Turgus
Motinos – vaiko dienos užimtumo centras Skirsnemunėje

 

Vytautas Kutkevičius


Motinos - vaiko dienos užimtumo centro jaunimas su vadove Evelina Tamošaityte

            Birželio 12 d. Skirsnemunėje buvo iškilmingai atidarytas Motinos – vaiko dienos užimtumo centras – pirmas toks centras Jurbarko rajono kaimuose. Jis įsikūrė Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčios gražiai renovuotuose parapijos namuose. Prie remonto darbų daug prisidėjo Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai ir evangelikų liuteronų diakonija „Jurbarko Sandora“.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 05 17
Turgus

Turiningas jaunimo susibūrimas

 

            Gegužės 13 – 14 – 15 dienomis Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos namuose – jaunimo dienos užimtumo centre – „Motinos – vaiko“ namuose įvyko respublikinis jaunimo susitikimas. Šį renginį organizavo „Jaunimo centras“, įsikūręs Kretingos mieste, vadovaujamas Rūtos Šulskienės. Į smagų ir turiningą susibūrimą atvyko apie 40 jaunuolių iš Klaipėdos miesto bei iš Kretingos, Tauragės, Jurbarko rajonų. Dalyvavo ir pati „Jaunimo centro“ vadovė R.Šulskienė.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 05 10
KVIETIMAS

KVIETIMAS

 

            LELB Jaunimo centras Jus kviečia į I I- ąjį šiais metais jaunimo seminarą, kuris vyks Skirsnemunėje 2011 05 13-15 d. Seminaro tema: " Dievo meilė". Jūs turėsite galimybę susipažinti su LELB Diakonijos veikla, kurią pristatys LELB Diakonijos vadovas kun. M. Kairys, Išgirsite du mokymus vysk. M. Sabučio ir kun. A. Malinausko seminaro tema, taippat bus pravestas pirmos pagalbos teikimo kursas norintiems dirbti vaikų ir jaunimo stovyklose ir įsigyti vairuotojo pažymėjimui.

Su savimi būtina turėti miegmaišį ir čiužinį, ir auką maistui.

 

Kas žadate dalyvauti seminare, prašau pranešti iš anksto

tel. 00370 610 40948 arba el. laišku jcentras@yahoo.de Rūtai

 

Labai laukiame Jūsų

 

LELB Jaunimo centro vardu Rūta Šulskienė

 

P.s. dėl pažymėjimų įsigijimo labai prašome pranešti iš anksto savo vardą, pavardę ir gimimo datą, nes tai plengvins seminaro vedėjų darbą.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 05 09
Turgus

Koncertavo  dainininkai iš Rygos
            Klaipėdos apskrities Latvių asociacija „Atpūta“, šiais metais švęsdama savo veiklos dešimtmetį ir dirbdama pagal tradicinę programą „Lietuva ir Latvija – bendros šaknys ir esame visai artimi“, kartu su Jurbarko evangelikų – liuteronų bažnyčia gegužės 8 d. surengė Šv. pamaldas bei po jų kultūrinę programą. Šiame renginyje dalyvavo svečiai iš Latvijos – Rygos VEF kultūroa rūmų vokalinis ansamblis.

            Minėtas ansamblis gyvuoja jau 47 – tus metus. Suprantama, per tuos dešimtmečius keitėsi ir vadovai, ir dalyviai. Šiam meniniui kolektyvui teko gastroliuoti įvairiose pasaulio šalyse: Italijoje, Kanadoje, Indijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kt. Visur klausytojų buvo gražiai sutiktas ir įvertintas. Neretai jis koncertavo ir daugelyje Lietuvos miestų.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 03 04
Turgus

Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoje

„Mylėk savo artimą“

 

           

            Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija numatė surengti 10 seminarų, skirtų suaugusių žmonių teologiniam švietimui – norintiems pagilinti tikėjimo žinias. Buvo sudaryta kunigų grupė, kuri ruošė pranešimus atskiromis religinėmis temomis. Pernai tokie seminarai jau įvyko Šakių, Tauragės ir 2011m. 8d. Kretingos parapijose.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2011 02 07
2011m

2011m. vasario 6d. įvyko

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos

visuotinis narių susirinkimas

 

 

Susirinkimo metu patvirtinta Jurbarko evangelikų liuteronų

parapijos taryba ir revizijos komisija

 

Elytė Kuskienė - pirmininkė;

Birutė Mačenskienė - kasininkė;

Jurgis Liorančas- narys.

Andrius Kynas - narys.

Zigmas Pempė - narys.

Petras Vainauskas - narys.

Viktoras Jocius - narys.

 

Revizijos komisija

 

Marytė Povilaitienė;

Vilma Žukauskienė;

Irma Kasparaitienė.

 

Zakristijonas - Albertas Dangėla

 Vargonininkė -Julija Jokšaitė

 

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos

kunigas Mindaugas Kairys

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 12 29
Asmeninė diakonija – dvasinės artumos link

Dar kartelį... diakonija

Evaldas Švageris

Berods Dž. H. Njumenas yra įspėjęs žmoniją, jog amoralu vadovautis principais, kurių suvokimas viršija mūsų proto ir dvasios galias. Kvėptelėjus daugiau oro į krūtinę, nesinori pasiduoti savikritikos bangai ir klausytis spartėjančių savo širdies dūžių, tačiau vis dėlto... Sulig abstrakto atsiradimu – naujesniu išeities tašku minčiai, rodos, truktelėjome skląstį į jautresnę asmeninę erdvę, suvirpančia su kiekviena nauja baime. Atrėmę nugaras į savo tikėjimą, žvalgomės aplinkui stengdamiesi išgirsti teisingiausią savo mintį ir ja apgaubti savo būtį. Tačiau ar „labai“ tikėdami negyvename vien dvasinio altruizmo, dvasinės romantikos mintimis? Žinoma, jos būtinos ir, be abejonės, prasmingos, tačiau ne mažiau svarbu ir reikalinga išlaikyti ryšį tarp savo vidinės sukaupties ir aplink supančio pasaulio.

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-261]