Mūsų naujienos

Paskelbta: 2010 05 19

 „GIESMIŲ GIESMELĖ“ – tai šventė vaikams, sukviečianti visų evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo ansamblius bei chorus savo giesmėmis garbinti Viešpaties vardą. Šioje šventėje kviečiami dalyvauti Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunimo ansambliai, solistai bei atlikėjai grojantys instrumentinėje grupėje arba orkestre. Kasmet ši šventė organizuojama įvairiose Lietuvos vietovėse. Šventės data visuomet sutampa su evangelikiško kalendoriaus Motinos diena. Pernai „Giesmių giesmelė“ vyko Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje, šiemet ši garbė atiteko Vilkyškiams.  

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 05 13
Giesmių giesmelė“ Vilkyškiuose

Giesmių giesmelė“ Vilkyškiuose

 

 

Šeštadienį Vilkyškiuose vyko tradicinė Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių giesmių šventė, skirta Vilkyškių miestelio 470 metų jubiliejui.

Kaip „Pagėgių žinioms“ pasakojo viena šios šventės organizatorių, Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė, „Giesmių giesmelė“ yra šventė vaikams, sukviečianti mažuosius savo skambiais balseliais garbinti Viešpaties vardą. Šventę stengiamasi organizuoti orientuojantis į Motinos dieną, kuriai vaikučiai visuomet skiria ypatingą dėmesį.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 05 11
Šeštadienis Vilkyškiuose: krikščioniškasis tradicionalizmas (contra dorovinis liberalizmas

Šeštadienis Vilkyškiuose: krikščioniškasis tradicionalizmas (contra dorovinis liberalizmas?)

 

Astrida Petraitytė

 

 

Regis, šį šeštadienį Vilniuj būta sujudimo...Bet ne visi patyrė – kai kas vargo savo vargus, kai kas šventė savo šventes.

Štai Vilkyškiuose – mažame Pagėgių savivaldybės miestelyje, o tiksliau, šioje evangelikų liuteronų parapijoje irgi būta nemenko mažumos (konfesinės) renginio. Į Lietuvos pakraščio (kadaise – Rytprūsių pakraščio) miestelį autobusėliais, mašinėlėmis sugužėjo būriai vaikų, kas be ko, ir suaugusiųjų – čia surengta tradicinė “Giesmių giesmelė”.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 04 18
Vargonų muzika Vilkyškiuose 2010

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

 

„Vargonų muzika Vilkyškiuose“ - 2010

Vilkyškių miestelio 470 - ies metų jubiliejui
Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 03 25

Šventinių pamaldų tvarkaraštis

 

Kovo 21 d. 10:00 pamaldos Jurbarke

Kovo 28d. 10:30 pamaldos Skirsnemunėje (Verbų sekmadienio pamaldos)

Balandžio 2d. 10:30 Skirsnemunėje (Didžiojo Penktadienio pamaldos)

Balandžio 2d. 17:00 Jurbarke (Didžiojo Penktadienio pamaldos)

Balandžio 4d. 8:00 Jurbarke (Kristaus prisikėlimo – Velykų pamaldos)

Balandžio 4d 10:30 Skirsnemunėje (Kristaus prisikėlimo – Velykų pamaldos)

Balandžio 5d. 10:00 Smalininkuose (Velykų pamaldos)

Balandžio 5d. 13:30 Vilkyškiuose (Velykų pamaldos)

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 03 13
Jaunimo pamaldos Pagėgiuose

Jaunimo pamaldos Pagėgiuose

Evaldas Tytmonas

Šiandien, t.y. Kovo 13 d. 12 valandą Pagėgiuose įvyko LELB JC ir Pagėgių Evangelikų Liuteronų parapijos organizuotos jaunimo pamaldos, kuriose dalyvavome ir mes – Jurbarko parapijos jaunimas su kun. Mindaugu Kairiu ir mūsų  tikybos mokytoja Raminta.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 03 12
Jurbarko rajono Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Šilutės rajono Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai džiaugiasi ir dėkoja Vokietijos labdaros ir paramos organizacijai “ Humanitarinė pagalba Rytų Europai“ bei jos k

PADĖKA

 

Jurbarko rajono Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Šilutės rajono Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai džiaugiasi ir dėkoja Vokietijos labdaros ir paramos  organizacijai “ Humanitarinė pagalba Rytų Europai“ bei jos koordinatoriui Klaus-Peter Krey už padovanotus saldumynus.

Taip pat dėkojame Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „ Jurbarko Sandora“ pirmininkui kunigui Mindaugui Kairiui už bendradarbiavimą, geranoriškumą bei pagalbą.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2010 02 17
Ev

Ev.-Lutherische Gemeinde in Jurbarkas (Litauen)

 

Projekt Kirchenbau in Jurbarkas                                                     

 

Liebe Freunde und Helfer, liebe Brüder und Schwestern in Christus,

Zuerst wollen wir uns gerne für Eure Verbundenheit bedanken, die wir schon seit vielen Jahren spüren! Jetzt, im Jahr 2010 wollen wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken und mit Dankbarkeit sehen, was wir zusammen geschafft haben. Es ist erstaunlich für mich, dass ich schon zehn Jahre vergangen sind, seit ich in diese Gemeinde gekommen bin – die Zeit ist so schnell vergangen! In dieser Zeit spürte ich, dass ich mit Gottes Hilfe in vielen kleinen Schritten viel erreichen konnte. Dafür danke ich Gott und allen, die mich auf diesem Weg dabei begleitet und unterstützt haben!

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 12 31
Tikintiesiems duris atvėrė naujoji evangelikų bažnyčia

Tikintiesiems duris atvėrė evangelikų bažnyčia

Kūčių vakarą Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos tikinčiuosius į pamaldas kvietė Beatliejaus žvaigždė, rodžiusi kelią į naująją bažnyčią. Prieš tris savaites duris atvėrusi tikintiesiems, ji pradžiugino ne tik šios naujienos 15 metų laukusius Jurbarko evangelikus liuteronus, bet ir visus jurbarkiečius, senokai praradusius viltį, kad virš iškilusių bažnyčios bokštų kada nors suskambės vargonų muzika.

Kūčių vakarą pasimelsti savo parapijiečius pakvietęs kunigas Mindaugas Kairys tikintiesiems kalbėjo apie kūdikėlį, atnešantį į kiekvieno mūsų gyvenimus nepaprastą džiaugsmą. Nauja gyvybė visuomet yra nauja pradžia, nes kūdikis prilygsta stebuklui, grąžina žmogui tikėjimą ateitimi net tuomet, kai jis jau nebenori galvoti apie ateinančią dieną ir yra įpratęs rūpintis tik savimi.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 12 29
Eugenijus SKIPITIS

 

Kultūrinės Kalėdų žvaigždės suspindo Vilkyškiuose

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia tampa ne tik miestelio, bet ir visos Tauragės apskrities kultūrinių renginių sostine. Antrą Kalėdų dieną čia iškilmingai pristatytas Jurbarke gyvenančios vitražistės, žymaus prieškario skulptoriaus Vinco Grybo giminaitės Rasos Grybaitės vitražas. Kaip „Pagėgių žinioms“ sakė Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys, vitražo gamybai reikalingas lėšas paaukojo plati Kasiulių giminė, kurios susitikimas vasarą vyko Vilkyškių bažnyčioje. 2005 m. Vilniaus Dailės Akademijoje Rasa Grybaitė. apgynė meno projektą „Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios vitražai“ (vadovas doc. Algirdas Dovydėnas). Taip centrinio altoriaus navoje atsirado trys gotikos  stiliumi alsuojantys vitražai. Bendradarbiavimas su jauna menininke tęsiasi toliau.

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-229]