Mūsų naujienos

Paskelbta: 2012 12 16

Adventiniai edukaciniai užsiėmimai „Motinos-vaiko dienos užimtumo centre“


PB280070i.jpg

 

Lapkričio 28 d. ir gruodžio 8 d. Skirsnemunėje, „Motinos-vaiko dienos užimtumo centre“ vyko Adventiniai edukaciniai užsiėmimai su Aušra Mičiule bei Birute Bartkute.

Žiema nepaprastai gražus metų laikas. Niūrus, drėgnas lapkritis užleido vietą gruodžio mėnesiui, kai grožimasi šerkšnu pasidabinusiais medžiais, laukiama nuo krentančių snaigių pabąlančios žemės. Tačiau gruodis pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir sielą. Mat tai – Advento mėnuo. Tai prasmingas laikotarpis, kviečiantis į rimtį.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 12 15
Mielieji,

Jau ketverius metus veikiantis psichoterapinės reabilitacijos centras „Gabrielius“ džiaugiasi, kad padedamas rėmėjų gali veikti ir suteikti pagalbą socialiai atskirtiems ar priklausomiems nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų. Pagalbos ranka ištiesiama ir netekusiems namų, dvasiškai palūžusiems, kamuojamiems įvairių gyvenimo negandų. Centre suteikiamos psichologinės, dvasinės, psichoterapinės konsultacijos, - svarbu pasakyti, kad centro darbuotojų veikla tuo tikrai nesibaigia. Kartu su reabilitantais-studentais vykdomos įvairios prevencinės akcijos, dalyvaujama visuomeniniame gyvenime.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 12 15

Dėl  II. Advento pamaldų metu surinktų aukų skyrimo

 

Pažymime, kad Vyžiuose įsikūrusio VšĮ reabilitacijos centro „Gabrielius“ tikslas – teikti reabilitacines paslaugas, laikiną apgyvendinimą, psichologinę ir socialinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems socialinę atskirtį ar neįgalumą, namų netekusiems ar kitokią gyvenimo krizę patiriantiems bei priklausomybės ligomis sergantiems, siekiant juos sugrąžinti į visuomenę kaip pilnaverčius piliečius. Šiuo metu įstaigoje gydosi 15 asmenų.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 09 04

ES investuoja

Nemunas_logo

 

 

Parapijos jaunimas žiemą nesušals

 


Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija 'Jurbarko sandora' įgyvendina projektą „Motinos – vaiko dienos centre Skirsnemunėje geoterminio šildymo sistemos įrengimas“. Ekologiškai šildymo sistemai įrengti 102,5 tūkst. Lt. skyrė vietos veiklos grupė „Nemunas“.

Prie parapijos namų dabar pats darbų įkarštis – iškąsti trys gręžiniai, nuvestas įvedimas prie pastato. Pabaigus lauko darbus, statybininkai pradės šildymo įrangą montuoti pastato viduje. Ilgai laukta geoterminio šildymo sistema turėtų pradėti veikti lapkritį, tačiau statybininkai įsitikinę, kad pabaigtus bus galima švęsti anksčiau.

Prieš keletą metų duris atvėrusiame Jurbarko evangelikų – liuteronų parapijos „Motinos – vaiko dienos užimtumo centre“ smagių užsiėmimų randa ne tik vaikai. Po pamokų čia renkasi moksleiviai, miestelio jaunimas, nes kitokių užimtumo galimybių Skirsnemunėje kol kas nėra, o popamokinės veiklos kasmet mažėja. Kunigo Mindaugo Kairio iniciatyva parapijos namams tapus dienos centru, kasdien po pamokų čia susirenka iki dvidešimties įvairaus amžiaus moksleivių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė lėšų užkandžiams, arbatai, todėl centras svetingai sutinka lankytojus.

Veiklos Motinos – vaiko dienos centrą lankantiems vaikams netrūksta, tačiau pastato savininkams apšildyti 300 kv.m. patalpas žiemą būna nelengva, nes ne tik daug kainuoja, bet ir reikia rasti savanorių, kurie nuolat prižiūrėtų katilus.

Netolygus šilumos teikimas neleido intensyviai naudoti centro patalpas, todėl pirmiausia teko galvoti apie šildymo sistemos pakeitimą. Europos Sąjungos parama geoterminio šildymo įrengimui Jurbarko evangelikų liuteronų parapijai leido greitai įgyvendinti projektą, todėl ateinančią žiemą jaunieji skirsnemuniečiai leis „Motinos – vaiko dienos centre“ šiltai ir smagiai.

Pasak kun. M. Kairio, centro paslaugos ugdant jaunimą kaip asmenybes yra labai svarbios, nes skatina socialinį ir pažintinį vystymąsi, praturtina bendravimo patirtį, yra efektyvi nusikaltimų prevencijos priemonė. Tai didelis palengvinimas dirbantiems tėvams, o nedirbančius skatina ieškoti pragyvenimo šaltinio, o nepasikliauti savivaldybės skiriamomis socialinėmis išmokomis. Kad tokio centro reikia, parodė ir pernai atlikta miestelio gyventojų apklausa – 224 Skirsnemunės kaimo bendruomenės nariai pritarė projektui.

Tikimasi, kad geoterminio šildymo sistemos įrengimas duos ir didelę ekonominę naudą. Lyginant su skystojo kuro kainomis, geoterminio šildymo įrengimas turėtų atsipirkti po šešerių su puse metų. Be to, atsisakius kieto kuro katilinės, bus tausojami gamtos ištekliai ir sumažės oro tarša.

Danutė Bakaitytė

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 09 03
Darbo stovykla Vokietijoje

Aktyvaus užimtumo stovykla Vokietijoje

 

 

                      Jau 50 metų kaip organizacija CVJM organizuoja darbo stovyklas visame pasaulyje. Šiais metais tokia stovykla vyko Vokietijoje, į kurią buvome pakviesti ir mes. 2010 metais šios organizacijos nariai buvo atvykę į Lietuvą.Taip pat ir mūsų krašte, Skirsnemunėje buvo organizuojama tikslingo darbo stovykla, ir renovuojama klebonija, bei ten pagal projektą įkurti Motinos-vaiko dienos užimtumo centras.Tais metais buvo atvykę 17 jaunų žmonių grupė, kurie savo noru bei pagalba prisidėjo įkuriant šį pastatą

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 07 07
Turgus

Pfalz krašto vyrai giedojo Jurbarko bažnyčioje

            Jurbarkiečiai – chorinio dainavimo mėgėjai ir vertintojai – sulaukė brandaus meninio kolektyvo, atvykusio iš Vokietijos, Rheinland – Pfalz  žemės, – vyrų choro. Jis gražiai pasirodė ir birželio 30 d. surengtame tarptautiniame folkloro festivalyje “Ant vandens”, ir liepos 1 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje sekmadieninėse pamaldose bei po jų surengtame koncerte. Šis koncertas vyko kartu su Jurbarko kultūros centro moterų choru “Lelija”, vadovaujamu Dalės Jonušauskienės.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 06 19
Vilkyškiuose – trečiasis vargonų muzikos festivalio koncertas

Vilkyškiuose – vargonų muzikos festivalio koncertas


img

 

Šeštadienį Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje skambėjo jau penktasis tarptautinio vargonų muzikos festivalio „Vargonų muzika Vilkyškiuose 2012“ koncertas, skirtas Johaneso Bobrovskio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Šįkart klausytojai buvo pakviesti pasiklausyti iš Vokietijos atvykusio vargonininko Reinfried Barnett atliekamų kūrinių.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 06 12

„Mobili jaunimo laisvalaikio programa“ Skirsnemunės „Motinos – vaiko dienos užimtumo centre“            Visuomenė bręsta tik tada kai, jos nariai betarpiškai bendrauja, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, kai lieka vis mažiau skirtumo tarp mano rūpestis ir mūsų rūpestis. Jaunoji karta, jos jautrumo visuomenės problemoms ugdymas yra mūsų visuotinė pareiga ir atsakomybė. Kuriantis ir savo veiklos tikslingumu tikintis jaunas žmogus įgyja naudingos patirties, susipažįsta su įvairesnėmis bendruomeninio gyvenimo pusėmis.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 06 07

plakatas

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 04 26

Vilkyškiuose pašventinta rekonstruota bažnyčia


Šeštadienį Vilkyškiai tapo traukos centru – ten vyko evangelikų liuteronų rekonstruotos bažnyčios pašventinimo pamaldos, Tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas Johaneso Bobrovskio 95-osioms gimimo metinėms paminėti, ir Vietos veiklos grupės (VVG) „Pagėgių kraštas“ I kvietimo projektų pristatymas.
Iškilmingoje procesijoje kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios (LELB) vyskupu Mindaugu Sabučiu ir kunigais ėjo ir du iš Vokietijos atvykę senieji vilkyškiečiai. Jiems ši bažnyčia ypač brangi – joje prieš daugelį metų jie buvo krikštyti, konfirmuoti.
Kunigai nešė kryžių, Bibliją, Šventos vakarienės indus, krikštyklą. Pašventino bažnyčią ir liturginius reikmenis, vyskupas į susirinkusiuosius prabilo šiltu pamokslu. Jis pasidžiaugė rekonstruota bažnyčia ir linkėjo, kad per pamaldas Dievo namai visada būtų tokie pilni tikinčiųjų, kaip ir šią šventinę dieną.

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-261]