Mūsų naujienos

Paskelbta: 2015 09 18

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 09 17

Bobrowskio 50-sios mirties metinės Vilkyškiuose


IMG_3432.JPG

Rugsėjo 6 d. Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo švenčiamos pamaldos, skirtos vokiečių rašytojo, poeto Johanneso Bobrowskio 50-sioms mirties metinėms paminėti. Po pamaldų vyko 6 –asis vargonų muzikos festivalio “Vargonų muzika Vilkyškiuose 2015” festivalio koncertas, kuriame kūrinius vargonams atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų ir klavesino katedros vedėja Renata Marcinkutė-Lesieur, dainavo Kauno valstybinio  muzikinio teatro solistas Egidijus Bavikinas, valtorna grojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas Gediminas Abaris, Bobrowskio eiles skaitė Egidijus Bavikinas ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, germanistė Sigita Barniškienė. Nuostabiai ir įtaigiai suskambėjo B. Gorbulskio daina Saulėlydis tėviskėj, kuri tiesiogiai atspindėjo J. Bobrovskio eilėraštį „Nemunas“ ir iš šių eilių tarsi įšplaukė  St. Šimkaus daina „Plaukia sau laivelis“. Eilėraštį „Kelias namo“ pratęsė ir papildė G. Kuprevičiaus daina „Skriski, Lietuvėlėn“. O eilėraštis „Kalba“ buvo palydėtas  L. Vilkončiaus daina „Dėl tos dainos“. Eilės „Kaimo muzika“ tapo viso koncerto poezijos ir muzikos sintezės kulminacija, šį eilėraštį lydėjo ne vieno klausytojo ašarą iššaukęs, nuostabaus Rolf Lovland & Brendan Graham kūrinys “Ačiū, kad šalia esi” (You Raise Me Up) ir nuostabia kulminacijos atogrąža ivyko kartu Vytauto Kernagio daina „Baltas paukstis“.  Po koncerto parapijos namuose (juose 2013 metais atidaryta nuolatinė  memorialinė J. Bobrowskio darbo kambario ekspozicija)  paskaitą skaitė  „Johanneso Bobrowskio vaikystės vietos jo eilėraščiuose“, prisiminė svarbiausius faktus iš rašytojo biografijos ir jo ryšius su Vilkyškiais ir Mociškiais. Muzikos ir poezijos sintezė Vilkyškių bažnyčioje suskambo ypač ryškiai ir įtaigiai, parapijiečiai šiltai ir nuoširdžiai priėmė muzikos ir žodžio meno kūrinius. Kunigo Mindaugo Kairio laikomos pamaldos, Dievo žodis tarsi davė impulsą muzikai, dainavimui, poezijai.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 09 03

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 08 01

 

Krikščioniško jaunimo susitikimas

 


2015 m. liepos 28 d., Skirsnemunėje, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ įkurtame vaikų dienos užimtumo centre, įvyko aktyvaus miestelio bei parapijos jaunimo susitikimas. Netrukdė nei apsiniaukęs dangus, nei netikėtai užklupusi vasariška liūtis. Dievulis dovanojo ir gražaus oro akimirkų, kurias išnaudojome su didžiausiu malonumu pasibuvimui lauke ir aktyviems žaidimams, pasikalbėjimams, kuriuos pravedė Batakių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Karolis Skausmenis.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 05 14Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 04 28Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 04 01

Didžiojo Penktadienio ir šv. Velykų pamaldų tvarka parapijose

 

Didysis Penktadienis - Jurbarke 17:00

Šv. Velykos (Prisikėlimo pamaldos) - Jurbarke 8:00

Skirsnemunėje 10:30

Antroji šv.Velykų diena - Smalininkuose 10:00

Vilkyškiuose 13:00

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 03 20

Literatūrinis J. Bobrovskio atminimo vakaras prezidentūroje

Nuotraukoje: Prof. K. Völker, H.-J.Froese, A. Špiliova, Vokietijos prezidentas J. Gauck, Kun. M. Kairys

 

Kovo 9d., Berlyno Belvu rūmuose vyko literatūrinis vakaras, skirtas Johanesui Bobrovskiui atminti.

Į iškilmingą renginį gausiai susirinko J.Bobrovskio draugijos nariai (Berlynas), svečio statusu dalyvavo Sovietsko (Tilžės) J. Bobrovskio draugijos atstovė A. Špiliova, J.Bobrovskio draugijos Lietuvoje steigėjas kun. M. Kairys (Vilkyškiai).

2013 m. liepos mėn. 21 dieną Vilkyškiuose buvo atidarytas Johaneso Bobrovskio memorialinis kambarys. Ši ekspozicija grąžino dalelę J. Bobrovskio į jo vaikystės vietas, kurios jam darė didelį įspūdį.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 03 02

veliava sandora.jpg  Liut.zenkl..png   logotipas_ministerija.png     logotipas_savivaldybe.png

Patvirtintas projektas

2015 m. sausio mėnesį laimėtas ir nuo vasario mėnesio pradėtas vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms bei socialinės rizikos grupės šeimoms (tėvams ir vaikams)“. Prie projekto finansavimo 10 proc. indėliu prisideda Jurbarko rajono savivaldybė.

Įgyvendinant projektą bus siekiama šių tikslų – teikti socialines paslaugas socialiai remtinoms, socialinės rizikos šeimoms, bei nepasiturintiems gyventojams (vaikams ir tėvams), kurie gauna socialinę pašalpą, padedant ir įgalinant šeimas, vaikus spręsti problemas, ugdant socialines kompetencijas, gerinant psichologinę būseną; užimti vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės įtakos; ugdyti vaikų ir paauglių bendravimo įgūdžius, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, ugdyti savarankišką, tvirtą, savimi pasitikinčią asmenybę.

Projektą įgyendinsime š.m. vasario – gruodžio mėnesiais.

                   

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 01 08

straipsnis
Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-265]