Mūsų naujienos

Paskelbta: 2013 07 17

Kvietimas

kvietimas

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2013 07 17

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Skirsnemunės miestelio vaikų vasaros stovykla“
PROJEKTO NR. LEADER-12-NEMUNAS-05-061


          2013 m. liepos 8­–12 d. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ įgyvendino projektą „Skirsnemunės miestelio vaikų vasaros stovykla“ pagal VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  „VVG „NEMUNAS“ TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2009–2015 M. STRATEGIJA“ II PRIORITETO 2.2 PRIEMONĘ  „Viešojo gyvenimo skatinimas, puoselėjant krašto savitumą, stiprinant vietos gyventojų solidarumą ir mažinant socialinę atskirtį“. Bendra projekto vertė  13993,70 Lt. Pareiškėjo savanoriškų darbų, organizuojant stovyklos veiklas, vertė – 2798,74 Lt.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2013 07 02

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2013 06 15

Jurbarke sugaus nauji didieji vargonai

 

 

 

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys papasakojo, kad birželio 23 d. I0 val. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyks iškilmingos sekmadieninės pamaldos, kurių metu sugaus pirmą sykį didieji vargonai. Šia proga iš partnerinės Lemgo parapijos atvyks 20 žmonių grupė su kunigu Mathias Altevoght, vargonininku Volker Janing ir dainininke Uta Singer (sopranas). Be to, vargonaus ir mūsų muzikės Laura Matuzaitė – Kairienė ir Evelina Tamošaitytė. Pagaliau renesanso laikų tipo vargonai sugaus Jurbarke. Manoma, kad jie tiks ir koncertiniam naudojimui.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2013 05 18

“Giesmių giesmelės” šventė

 


Ankstų gegužės 11d. šeštadienio rytą, Jurbarko bei Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos jaunimas bei parapijiečiai išvyko į Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų giesmių šventę “Giesmių Giesmelė – 2013”, kuri šiais metais vyko naujai pastatytoje Palangos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Iš viso į šventę išvyko 23 choristai ir net 25 parapijiečiai!


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2013 05 14

Plakatas-A3-1.jpg

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2013 03 17

Kokia bažnyčia be bokšto?


http://silaine.lt/r/wp-content/uploads/2013/02/R.Zaber+-210x300.jpg

Šis rašinys skirtas naujam Vilkyškių bažnyčios atgimimui. Ir ypatingai nuoširdžiai tuo pasirūpinusiu vienu pirmųjų jos atstatymo iniciatoriui, kilusiam iš šio krašto Rudolfui Zaberiui (Rudolf Zaber). Jis nepaprastai energingai ir atkakliai pasiekė, kad būtų uždėtas stogas ir užkeltas naujas bažnyčios bokštas. Apie tai buvo paskelbta praėjusių metų birželio mėnesio „Memeler Dampfboot“ laikraščio numeryje. Straipsnį apie tai parengė Roza Šikšnienė.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 12 17

Kalėdinės gerumo akcijos Jurbarke

 

PC140011.JPG

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko Sandora“ aktyviai ir dosniai dalyvavo kalėdinėse gerumo akcijose. Buvo paruošta 30 lauknešėlių ir jais gruodžio 12 d. apdalinti Jurbarke vargingai gyvenantys žmonės bei ligoniai. Juos aplankė parapijos tarybos pirmininkė Elena Kuskienė ir kunigas Mindaugas Kairys.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 12 16

Adventiniai edukaciniai užsiėmimai „Motinos-vaiko dienos užimtumo centre“


PB280070i.jpg

 

Lapkričio 28 d. ir gruodžio 8 d. Skirsnemunėje, „Motinos-vaiko dienos užimtumo centre“ vyko Adventiniai edukaciniai užsiėmimai su Aušra Mičiule bei Birute Bartkute.

Žiema nepaprastai gražus metų laikas. Niūrus, drėgnas lapkritis užleido vietą gruodžio mėnesiui, kai grožimasi šerkšnu pasidabinusiais medžiais, laukiama nuo krentančių snaigių pabąlančios žemės. Tačiau gruodis pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir sielą. Mat tai – Advento mėnuo. Tai prasmingas laikotarpis, kviečiantis į rimtį.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2012 12 15
Mielieji,

Jau ketverius metus veikiantis psichoterapinės reabilitacijos centras „Gabrielius“ džiaugiasi, kad padedamas rėmėjų gali veikti ir suteikti pagalbą socialiai atskirtiems ar priklausomiems nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų. Pagalbos ranka ištiesiama ir netekusiems namų, dvasiškai palūžusiems, kamuojamiems įvairių gyvenimo negandų. Centre suteikiamos psichologinės, dvasinės, psichoterapinės konsultacijos, - svarbu pasakyti, kad centro darbuotojų veikla tuo tikrai nesibaigia. Kartu su reabilitantais-studentais vykdomos įvairios prevencinės akcijos, dalyvaujama visuomeniniame gyvenime.

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-229]