Mūsų naujienos

Paskelbta: 2017 02 20

Prašome skirti 2% pajamų mokesčio Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijai „Jurbarko sandora“ diakoninei-socialinei veiklai

 

          

 

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jubarko sandora“ vykdydama diakoninę-socialinę veiklą padeda ir remia vienišus, sergančius senelius, socialiai remtinas, socialinės rizikos šeimas ir kitus nepriteklių išgyvenančius asmenis, teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams, globoja švietimo ir jaunimo organizacijas, ligonines. Kiekvienas iš Jūsų taip pat galite prisidėti prie diakonijos „Jurbarko sandora“ diakoninės-socialinės veiklos, paskirdamas savo 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 01 08

       

    

 

Asociacija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, įkurta 2007 m. Diakonijos paskirtis – visapusiškas rūpinimasis žmogumi: jo siela, dvasia ir kūnu. Diakonija, vadovaudamasi krikščionišku gailestingumu, teikia materialinę, moralinę, ligonių slaugos ir kitokią pagalbą atskirtiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms; globoja mokyklas, jaunimo krikščioniškąsias organizacijas.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 12 18

Pamaldų tvarka parapijose

Gruodžio 24 d. 17.00 val. Kūčių vakaro pamaldos Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

Gruodžio 25 d. Pirma Kalėdų diena:

8.00 val. pamaldos Jurbarko parapijoje

10.30 val. Skirsnemunės-žvyrių parapijoje

Gruodžio 26 d. Antra Kalėdų diena:

10.00 val. pamaldos Smalininkų parapijoje

13.30 val. pamaldos Vilkyškių parapijoje

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 12 10Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 11 01Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 10 10

Diakonija-logo             

 

Projekto „Aktion Mensch“ partnerių susitikimas Lietuvoje

 

 

2016 m. rugsėjo 29-30 dienomis vyko projekto „Aktion Mensch“ partnerių VšĮ “Liuteronų diakonija” ir Schleswig-Holstein diakonijų susitikimas. Susitikimuose dalyvavo VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius, kun. Mindaugas Kairys ir VšĮ „Liuteronų diakonija“ darbuotojai, VšĮ „Gabrielius“ direktorius, kun. V. Miliauskas, Schleswih-Holstein diakonijos atstovai.

Diakonijos kartu bendradarbiauja įgyvendindamos „Aktion Mensch“ projektus Tauragės regione „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos projektą“ bei Aktion Mensch projektą Klaipėdoje – pagalbos teikimas priklausomybe turintiems asmenims ir jų šeimos nariams.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 09 12

 

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios

APDOVANOJIMAS

 

Uweapdov.jpeg

 

 

Dėkodama už ilgametę partnerystę, pagalbą bei brolišką bendrystę Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija apdovanoja kun.Uwe Haberland sidabriniu kryžiumi, kaip mūsų padėkos ir broliškos meilės ženklu.

Apdovanojimą skyrė: Vysk.Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorijos pirmininkas.

Apdovanojimą įteikė LELB konsistorijos narys,kun. Mindaugas Kairys

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 08 23

    

 

Tarptautinė jaunimo darbo stovykla Vilkyškiuose

 

 

2016 m. rugpjūčio 1-12 dienomis Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos kieme vyko tarptautinė jaunimo darbo stovykla. Ją organizavo Vilkyškių evangelikų liuteronų parapija (kun. Mindaugas Kairys) ir Evangelisches Jugendwerk in Würtemberg organizacija iš Štutgarto (Stafan Hoffmann). Dar 2010 metais šios organizacijos dėka buvo rekonstruotas Skirsnemunės klebonijos pastatas ir įkurtas vaikų motinos – vaiko dienos užimtumo centras.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 08 03

Vilkyškių kaimo kapinės

IMG_3270x -2.JPG

Pagal Otto Schwarzien „Vilkyškių parapijos praeities vaizdai“
parengė kunigas Mindaugas Kairys

Mūsų evangelikų liuteronų parapijos mirusieji buvo laidojami ramiose kapinėse, kurių viduryje stovėjo sena, garbinga bažnyčia. Vilkyškiai yra vienas seniausių Klaipėdos srities kaimų, nes pirmoji bažnyčia čia buvo pastatyta jau 1560 metais. Tai – kukli medinė bažnytėlė su altoriumi, sakykla, persirengimo kambarėliu ir vienu varpu. 17 amžiaus pradžioje bažnyčios pastatas buvo beveik griūvantis, todėl naujos bažnyčios statybos jau nebebuvo galima atidėlioti. Pradėta naujos bažnyčios statyba, kuri baigta 1615-1621 metais. Išorinės sienos buvo paliktos, bet atnaujintas visas vidus, su durimis ir langais. Taip pat buvo uždengtas ir naujas stogas.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2016 07 03
Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-261]