Mūsų naujienos

Paskelbta: 2015 04 01

Didžiojo Penktadienio ir šv. Velykų pamaldų tvarka parapijose

 

Didysis Penktadienis - Jurbarke 17:00

Šv. Velykos (Prisikėlimo pamaldos) - Jurbarke 8:00

Skirsnemunėje 10:30

Antroji šv.Velykų diena - Smalininkuose 10:00

Vilkyškiuose 13:00

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 03 20

Literatūrinis J. Bobrovskio atminimo vakaras prezidentūroje

Nuotraukoje: Prof. K. Völker, H.-J.Froese, A. Špiliova, Vokietijos prezidentas J. Gauck, Kun. M. Kairys

 

Kovo 9d., Berlyno Belvu rūmuose vyko literatūrinis vakaras, skirtas Johanesui Bobrovskiui atminti.

Į iškilmingą renginį gausiai susirinko J.Bobrovskio draugijos nariai (Berlynas), svečio statusu dalyvavo Sovietsko (Tilžės) J. Bobrovskio draugijos atstovė A. Špiliova, J.Bobrovskio draugijos Lietuvoje steigėjas kun. M. Kairys (Vilkyškiai).

2013 m. liepos mėn. 21 dieną Vilkyškiuose buvo atidarytas Johaneso Bobrovskio memorialinis kambarys. Ši ekspozicija grąžino dalelę J. Bobrovskio į jo vaikystės vietas, kurios jam darė didelį įspūdį.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 03 02

veliava sandora.jpg  Liut.zenkl..png   logotipas_ministerija.png     logotipas_savivaldybe.png

Patvirtintas projektas

2015 m. sausio mėnesį laimėtas ir nuo vasario mėnesio pradėtas vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms bei socialinės rizikos grupės šeimoms (tėvams ir vaikams)“. Prie projekto finansavimo 10 proc. indėliu prisideda Jurbarko rajono savivaldybė.

Įgyvendinant projektą bus siekiama šių tikslų – teikti socialines paslaugas socialiai remtinoms, socialinės rizikos šeimoms, bei nepasiturintiems gyventojams (vaikams ir tėvams), kurie gauna socialinę pašalpą, padedant ir įgalinant šeimas, vaikus spręsti problemas, ugdant socialines kompetencijas, gerinant psichologinę būseną; užimti vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės įtakos; ugdyti vaikų ir paauglių bendravimo įgūdžius, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, ugdyti savarankišką, tvirtą, savimi pasitikinčią asmenybę.

Projektą įgyendinsime š.m. vasario – gruodžio mėnesiais.

                   

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2015 01 08

straipsnis
Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2014 11 04

Humanitarinė pagalba iš Bromölla miesto parapijos Švedijoje

 

Šių metų spalio 14-15 dienomis Jurbarko parapijoje lankėsi bičiuliai iš Švedijos.

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakoniją „Jurbarko sandora“ aplankė du Bromölla parapijos nariai - kunigas Staffan Svensson ir parapijos darbuotoja Annika. Tai ne pirmasis vizitas su humanitarine pagalba iš Bromölla miesto. Ryšiai su šia parapija užsimezgė prieš dvejus metus.

Šiais metais, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijai „Jurbarko sandora“ skirtoje humanitarinėje pagalboje - daugiausiai buitinės apyvokos daiktai.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2014 10 23

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje

veliava sandora

2014 m. spalio 17-18 dienomis Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“  pirmą kartą dalyvavo kasmetinėje paramos akcijoje „Maisto bankas“.

Dvi dienas vykusios akcijos metu sulaukėme 355 aukojimų, buvo paaukota 905 maisto produktai. Šie skaičiai tikrai įspūdingi, todėl kad ištiesų nesvarbu mažoje ar didelėje parduotuvėje renkant paramą, svarbiausia juk - šypsenos ir nuoširdus AČIŪ.

Akcijos metu suaukotas maistas bus skirtas vaikų dienos centro lankytojams taip pat daugiaviakėms, skurdžiai gyvenančioms šeimoms, senyvo amžiaus įmonėms paremti.

Džiaugiamės, jog prie mūsų komandos prisijungė 15 entuziastingų savanorių. Penktadienio ir šeštadienio dienomis savo gerumu pasidalinti panoro: Danutė, Rūta, kunigas Mindaugas, Greta, Gabija, Marija, Edita, Ignas, Aušrinė, Eglė, Ema, Indrė, Rimvydas, Giedrė ir Evelina, kuri buvo grupės koordinatorė.

Džiaugiamės visais, kurie prisidėjo aukodami savo laiką ar nupirkdami taip reikalingų maisto produktų.

Labai smagu, kad prie akcijos prisideda daug įmonių. „Maisto banko“ akcijoje dalyvavome pirmą kartą ir buvo tikrai gera matyti kaip dosniai įmonės aukojo nepasiturintiems. Keisčiausia buvo tai, jog labiausiai prie akcijos prisidėjo mažiausiai pasiturintys, ir seni žmonės. Jie su mielu noru pasiryžo padėti, ir su šypsena aukojo maistą.

Nežinau kas ar šypsenos ar nuoširdus bandravimas, ar nuostabi savanorių komanda lėmė tai, kad tiek maisto produktų surinkome.

Mūsų, kaip diakonijos tarnystė – pagal galimybes suteikti visokeriopą pagalbą stokojantiems, vargstantiems ar laikinai susidūrusiems su sunkumais. 

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2014 08 08

vilkyskiai

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2014 07 24

ES investuoja

http://www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Naujienos/20120904_files/image002.png

http://www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Naujienos/20120904_files/image003.png

Nemunas_logo

 

VAIKŲ IR JAUNIMO VASAROS STOVYKLA SKIRSNEMUNĖJE

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Vaikų ir jaunimo vasaros stovykla Skirsnemunėje 2014 m.“

Projekto Nr. LEADER-13-NEMUNAS-06-099

Asociacija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“  ypač didelį dėmesį skiria vaikų ir jaunimo ugdymui, padeda sunkumus išgyvenančioms šeimoms. Asociacijos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.  Ypatingas dėmesys skiriamas vargingai gyvenančioms šeimoms (socialiai remtinoms/socialinės rizikos šeimoms (tėvai ir (arba) vaikai) teikiama humanitarinė pagalba, dalinami maisto paketai. Šių šeimų vaikai lanko organizacijos įkurtą dienos centrą Skirsnemunėje.

Šiais metais ir vėl organizuota Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“  dieninė vaikų vasaros stovykla džiugino visus susirinkusius vaikus ir jaunuolius.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2014 05 22

Nuskambėjo  “Giesmių giesmelės” šventė

                      Vytautas  Kutkevičius, papildė L. Matuzaitė - Kairienė

                      Jau dvidešim antrąjį kartą rengiama kasmetinė Lietuvos evangelikų literonų parapijų  vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių šventė. Pirmoji parapijų vaikų chorų šventė įvyko 1992m. 05. 03. Šilutės Martyno Liuterio bažnyčioje. Nuo 1995m. įsikūrus Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos Sandraugai, šias vaikų šventes organizuoja sandrauga kartu su parapija, kurioje vyksta šventė. Šįmet ji buvo surengta gegužės 10 dieną Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje minint motinos dieną, o šventę lydinti tema tapo “Muzika – tai angelų kalba”. Šventėje dalyvavo ir svečiai iš broliškos Latvijos, todėl šią šventę jau galime pavadinti tarptautine. Į šventę atvyko apie 150 dalyvių ir dar apie 50 juos lydinčių asmenų. Šiame renginyje gausiai apsilankė ir jurbarkiečiai. Erdvi mūsų naujoji bažnyčia buvo beveik perpildyta. Smagu pastebėti, kad kartu savo parapijų vaikų ir jaunimo ansmablius atlydėjo ir kai kurių parapijų kunigai: Klaipėdos ev. liut. parapijos kunigas R. Moras bei Batakių ev. liuteronų parapijos kunigas K. Skausmenis, o taip pat ir Plikių – Dovilų ev. liuteronų parapijos kunigas Liudvikas Fetibgis net su dviejais ansambliais.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2014 04 15

Patvirtintas projektas

Vaikų dienos centro veikla orientuota moraliai ir materialiai sustiprinti problemines, socialiai remtinas/socialinės rizikos šeimas, padėti joms ir jų vaikams įveikti psichologines krizes, emocines problemas, mokyti šių šeimų vaikus elementarių savipriežiūros, buities kultūros įgūdžių, turiningai leisti laiką be alkoholio ir narkotikų, įgyti ir lavinti socialinius įgūdžius, formuoti, stiprinti atsakomybės, savivertės jausmus, formuoti aktyvias, pozityvias gyvenimo nuostatas.

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-229]