Mūsų naujienos

Paskelbta: 2017 10 06

 

KVIETIMAS

 

Lapkričio 24-26 dienomis organizuojamas seminaras „Liuteronybė“.

 

Seminarą ves diakonisė iš Jungtinių Amerikos Valstijų Grace Rao.

 

Seminaro vieta -  Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos salė, Vokiečių g. 20, Vilnius.

 

Seminaro pradžia – lapkričio 24 d. 9 val. 

Seminaro pabaiga – lapkričio 26 d. 15 val.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 09 20

 

      DIAKONIJOS „JURBARKO SANDORA“ VAIKŲ VASARA

 

 

            Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, remiama LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jurbarko rajono savivaldybės bei bendradarbiaudama su Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija ir Paulių kaimo bendruomene – š.m. rugpjūčio  viduryje pradėjo įgyvendinti projektą „Pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimas Jurbarko rajone“.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 08 18

Plakatas

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 08 14

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija “Jurbarko sandora” pradėjo įgyvendinti projektą „Pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimas Jurbarko rajone“

 

2017 m. liepos mėnesį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje projektą „Pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimas Jurbarko rajone“ o nuo rugpjūčio mėnesio pradėtas jo įgyvendinimas.

 

Trukmė: 2017 m. rugpjūčio 14 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. (5 mėnesiai)

Rėmėjas: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vykdytojas: Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

Partneriai: Jurbarko rajono savivaldybė, VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Paulių bendruomenė.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 06 19

Kapinių šventės 2017Pašvenčio kapinių šventė - liepos 9 d. 13.00 val.


Vertimų kapinių šventė - liepos 23 d. 14 val.


Skirsnemunės - Žvyrių kapinių šventė  - liepos 30 d. 10.30 val.


Jurbarko kapinių šventė - rugpjūčio 20 d. 11.00 val.


Rupeikių kapinių šventė - rugpjūčio 27 d. 14.00 val.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 06 08

Skirsnemunės vaikų dienos užimtumo centras

Asociacija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapija kaip ir visa evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė užsiima ekumenine švietėjiška ir diakonine-socialine veikla. Iš krikščioniškos tradicijos teikia socialines, dvasinės pagalbos paslaugas vaikams ir jaunimui, šeimoms, senjorams, kitoms socialiai pažeistoms grupėms. Nuo 2007 m. vasario 19 d. įregistruota organizacija siekia padėti sunkumus išgyvenančioms šeimoms, ypač didelį dėmesį skirdami vaikų ir jaunimo ugdymui. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ 2011 metais įkūrė vaikų dienos centrą „Motinos-vaiko dienos užimtumo centras“ Skirsnemunėje. Septintus metus dienos centro paslaugos teikiamos Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams. Šiuo metu dienos užimtumo centro veikloje dalyvauja 25 vaikai (6-10 metų amžiaus). Vaikų dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams bei pagalbą šeimoms organizuoja: Evelina Tamošaitytė (projekto vadovė, socialinė darbuotoja), kun. Mindaugas Kairys (dvasinis vadovas), Rita Petraitienė (užimtumo specialistė), Asta Kazlauskienė (socialinio darbuotojo padėjėja).

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 05 16Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 04 11

Didžiojo Penktadienio ir Šv. Velykų pamaldų tvarka parapijose

Balandžio 14 d. 18.00 val. Didžiojo penktadienio pamaldos Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

Balandžio 16 d. Šv. Velykų (Prisikėlimo) pamaldos:

8.00 val. Jurbarko parapijoje

10.30 val. Skirsnemunės-Žvyrių parapijoje

Balandžio 17 d. Antroji Šv. Velykų diena:

10.00 val. pamaldos Smalininkų parapijoje

13.30 val. pamaldos Vilkyškių parapijoje


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 04 05Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2017 03 23

Kviečiame į jaunimo seminarą Kretingoje


2017 m. kovo 24 –26d. Kretingos ev. liut. parapijos namuose vyks jaunimo seminaras.
Seminaro tema „ 95 M. Liuterio tezės".
Su savimi reikia turėti Bibliją, giesmyną „Teskamba giesmės“, puoduką ir dubenėlį. Jei kas grojate gitara nepamirškite pasiimti.
Jei kas neaišku klauskite, mielai atsakysiu. Rašykite jcentras@yahoo.de arba skambinkite tel.+370 68250982


Kun. Mindaugas Kairys


Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-261]