„STIPRI BENDRUOMENĖ – SAUGUS VAIKAS“


IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0426 „STIPRI BENDRUOMENĖ – SAUGUS VAIKAS“  

 

ES1   Jurbarkas   MVVG   logotipas   veliava sandora

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 2020 m. lapkričio 24 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T_927-01-0426 „Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ sutartį.

Projekto „Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ tikslas – per edukacines, kultūrines, interaktyvias veiklas stiprinti socialinę atskirtį patiriančių mokinių, jų šeimų, socialinius įgūdžius, sudarant sąlygas tinkamam ir kryptingam mokinių užimtumui po pamokų, formuojant pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, mokant spręsti problemas ir priimti sprendimus. Kartu su partneriais Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, kuri aktyviai dalyvauja miesto gyvenime ir padeda spręsti žmonėms, ypač šeimoms, kylančias socialines problemas, bus vykdomos veiklos naujomis formomis ir metodais, kuriose dalyvaus (įskaitant visas tikslines grupes) 110 dalyvių.

Į veiklų organizavimą (robotikos užsiėmimus, stalo futbolo turnyrus, „Gudručių“ klubą, vasaros stovyklą, renginius) bus įtraukiami savanoriai (planuojama įtraukti 10 savanorių), užsiėmimus ves samdyti lektoriai arba progimnazijos pedagogai bei socialiniai partneriai. Projekto veiklos bus skirtos ne tik socialinių įgūdžių ugdymui, mokymuisi vieni iš kitų, bet ir bendravimui tarp kartų. Į projekto veiklas planuojame įtraukti ir senjorus (buvusius mokytojus), siekiant didinti jų socialinę įtrauktį.

Projekte numatytos veiklos sudarys sąlygas asmeniui ar šeimai palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padės įveikti socialinę atskirtį per įvairias veiklas.

Projekto vertė – 43 0903,61 Eur, paramos suma – 36 879,03 Eur, bendrajam finansavimui Jurbarko rajono savivaldybė numatė skirti 4 360,1 Eur, progimnazijos prisidėjimas savanoriška veikla – 2 664,48 Eur.

Projekto veiklų trukmė – 2 metai (24 mėn.).