ADVENTINĖS PAMALDOS – NAUJOJE BAŽNYČIOJE

ADVENTINĖS PAMALDOS – NAUJOJE BAŽNYČIOJE

 

Vytautas Kutkevičius

vytautas.mlaikas@gmai.com

 

III Advento sekmadienis. Šventinės pamaldos Jurbarko ev. liut. Bažnyčioje

 

Adventas – krikščionių liturginių metų 4 savaičių laikotarpis – laukimo ir tylos metas,  padedąs pasiruošti  Kūčių nakties paslapčiai ir šviesiai Kalėdų šventei. Adventas (atėjimas) baigiasi gruodžio 25 d., per Kalėdas. Šis tamsusis prieškalėdinis laikotarpis – tai  žmonių fizinio bei dvasinio apsivalymo, stebuklingos ramybės ir taikos metas.

Turiningos ir įspūdingos adventinės pamaldos įvyko Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje. Jos buvo jau ne parapijos namų koplyčioje, o statomoje bažnyčioje. Kunigas Mindaugas Kairys paminėjo, kad statomoji bažnyčia, buvusi „statybų objektu“, šį rudenį virš jos iškėlus kryžių tapo bažnyčia. Žinoma, joje dar reiks atlikti daugelį apdailos darbų, tačiau jau dviejų sekmadienių adventinės pamaldos čia įvyko.

Gruodžio 13 d. sekmadieninės pamaldos buvo ypač įspūdingos. Nors buvo šaltoka, žiemiška diena, tačiau į jas kaip reta gausiai prisirinko parapijiečių. Atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Seimo narys Bronius Pauža, Jurbarko rajono meras Ričardas Juška, savivaldybės administratorius Jonas Bučinskas. Atėjo ir VŠĮ reabilitacijos centro „Gabrielius“ būrelis pagalbininkų, dirbusių prie statomos bažnyčios.

Pamaldoms vargonais grojo vargonininkė Julija Jokšaitytė, pučiamuoju instrumentu – Vilius Balšaitis. Giedojo Jurbarko A.Sodeikos menų mokyklos moksleivių choras, vadovaujamas Danutės Lapienės. Chorui elektriniu pianinu akomponavo Ramutė Vaznienė.

Pamaldų metu ir vyskupas Mindaugas Sabutis, ir kunigas Mindaugas Kairys susirinkusiems išsakė turiningas mintis apie Adventą, jo reikšmę ir prasmę.

Kunigas M.Kairys pareiškė nuoširdžią padėką visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie statomos bažnyčios. Jis įteikė padėkos raštus Seimo nariui Broniui Paužai, vyskupui M. Sabučiui, merui R,Juškai, parapijos tarybos pirmininkei Elenai Kuskienei, „Statybų jūra“ direktoriui S. Bagdonui, VšĮ„Gabrielius“ atstovams.

Šie kalbėdami išsakė gražius palinkėjimus visiems parapijiečiams – tvirtybės ir sėkmės visuose darbuose, džiaugsmingų ir malonių šventų Kalėdų.

           

Šventinėse pamaldose dalyvavo LELB  Vyskupas M. Sabutis, LR Seimo narys B. Pauža, Jurbarko savivaldybės meras R. Juška, kiti rėmėjai, D. Lapienės vaikų choras. Įteiktos padėkos už pagalbą statant šiuos Dievo namus.

 

Pamaldose dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras R. Juška

 

Adventinį pamokslą sakė LELB vyskupas Mindaugas Sabutis

 

VšĮ "Gabrielius" vyrams įteikta padėka už nuoširdų talkininkavimą