Kunigo Mindaugo Kairio 10-ties metų tarnavimo jubiliejus