Grįžti

Evangelikų konsistorijos išvažiuojamasis posėdis Jurbarke

           

2007 m. gegužės 18 d. Nr. 36 (287)

Vytautas Kutkevičius

 

Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija yra visos bažnyčios valdomasis organas. Dabartiniu metu konsistorijos pirmininkas – vyskupas Mindaugas Sabutis. Konsistorijos nariais yra dar šeši kunigai (Mindaugas Kairys, Virginijus Kelertas, Vaidas Klesevičius, Reiholdas Moras, Darius Petkūnas, Remigijus Šemeklis) ir septyni pasauliečiai.

Anksčiau visi konsistorijos narių posėdžiai vykdavo Vilniuje, miesto parapijos namuose. Šiais metais buvo sumanyta konsistorijos narių posėdžius padaryti išvažiuojamuosius ir juos surengti įvairiuose respublikos evangelikų Liuteronų parapijose. Bus susipažįstama su tos parapijos veikla, jos problemomis. Trumpiau tariant – vyskupo vizitacija į konkrečią parapiją. Taip pat bus aptariami bendrieji visos bažnyčios klausimai. Tokie išvažiuojamieji posėdžiai ateityje turės tapti gražia ir reikšminga tradicija.

Pirmasis konsistorijos išvažiuojamasis posėdis įvyko 2007 m. gegužės 10 d. Jurbarko Evangelikų Liuteronų parapijoje.

Atvykę konsistorijos pirmininkas ir nariai susipažino su parapijos namais, laikinąja pamaldų sale, su statoma bažnyčia, o taip pat su parapijos aktyvistais.

Po gražių ir skambių pamaldų svečiai sugūžėjo į svečių salę, kur prasidėjo konsistorijos posėdis. Pirmiausia posėdyje buvo apsvarstytas Klaipėdos universiteto teologijos fakulteto studentas Juozas Mišeikis. Buvo nuspręsta jam teikti rekomendaciją, kad būtų paskirtas diakonu. J. Mišeikis yra kilęs iš Tauragės krašto, nesyk lankėsi Jurbarke, pavadavo kun. M. Kairį.

Kosnsistorijos nariai pasidžiaugė, kad sėkmingai vyksta remontas parapijos namų antrame  aukšte, taipogi baigiamas įrengti kunigui butas. Po savaitės, kitos jis galės pagaliau apsigyventi Jurbarke.

Posėdžio metu mūsų kunigas Mindaugas Kairys sužinojo, kad vokiečių „ Gustaw Adolf GAW “ organizacija kitais metais lėšomis prisidės prie Jurbarke statomos bažnyčios stogo uždengimo.

Vokietijoje, Erlangeno mieste, veikia vokiečių kalbos kursai. Mūsų parapija galės ten pasiųsti porą žmonių.

Posėdžio metu buvo aptarti įvairūs bažnyčiai rūpimi klausimai.

Kitas konsistorijos narių išvažiuojamasis posėdis numatomas surengti Kauno parapijoje.