Grįžti

Pasirašyta Evangelikų Liuteronų bendradarbiavimo sutartis

 

2006m. Spalio 10 d. Nr. 74 (230) „ Mūsų laikas“

           

Spalio 1 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko pamaldos skirtos tradicinei derliaus padėkos šventei. Pamaldose dalyvavo ir svečiai iš šiaurės Vokietijos Kylio miesto Tomo parapijos : kunigas Willi Schorr, parapijos pirmininkė Rosemarie Wiele, bažnyčios tarybos nariai Gunter Golecki, Saskia Hardens, Morten Fischer ir jaunimo vadobė Uta Birkenstok. Pamokslą pasakė kunigas W. Schorr. Po pamokslo buvo iškilmingai pasirašyta Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos ir Kylio Tomo evangelikų liuteronų parapijos bendradarbiavimo sutartis.

Po to svečiai įteikė du vokus su pinigais. Viename buvo Kylio Tomo parapijos suaukotos lėšos mūsų parapijai, o kitame -  tenykščio parapijiečio, šventusio 70 m. jubiliejų, gautos piniginės dovanos. Jis šias lėšas paskyrė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos valgyklai, kurioje sekmadieniais pietaus socialiai remtinų šeimų vaikai. Pažadėta, kad kaip ir pernai, mūsų parapijos vaikai gaus iš Kylio kalėdines dovanas.

Kylio leidinyje ZFM įdėtas skelbimas, kad žmonės siųstų aukas, skirtas Jurbarko parapijai.