Grįžti

Parapijos namai atvėrė duris

 

2006 m. liepos 28 d. Nr. 54 (210) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Jurbarko evangelikų - liuteronų parapija turi gana ilgą istoriją – sudėtingą, skaudžią ir tragišką. Evangelikai liuteronai mieste gyveno nuo seno. Jų pirmoji bažnyčia atidaryta 1851m. 1880 m. buvo pastatyta nauja bažnyčia.

Bėgant dešimtmečiams keitėsi parapijos kunigai ir tikinčiųjų skaičius. Tragiški buvo Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metai, o ypač – po jo prasidėjęs pokario laikotarpis. Daug tikinčiųjų buvo represuota, ištremta. 1952 m. evangelikų liuteronų bažnyčia buvo uždaryta, o pastatas perstatytas į dviejų aukštų namą. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Jurbarko evangelikų liuteronų parapija vėl buvo įteisinta. 1994 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios konsistorijos pirmininkas vyskupas Jonas Kalvanas pašventino naujos bažnyčios pamatus.

Parapija atgavo ir anksčiau jai priklaususius pastatus. Juose (laikinose patalpose) pradėjo vykti pamaldos. Užsitęsus bažnyčios statybai, buvo nutarta viename iš pastatų įrengti koplyčią, o kad darbas eitų sparčiau, buvo organizuojamos parapijiečių talkos.

Nemažai paramos sulaukta iš Vokietijos evangelikų liuteronų parapijų. Dėka Lemgo miesto evangelikų liuteronų Šv. Marijos parapijos kunigo Matthias Altevogt pernai Jurbarko parapija buvo aprūpinta patogiomis kėdėmis, o šiemet – Šv. Vakarienei skirtais indais.

Liepos 23 d. Iškilmingai atidaryti Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos namai ir pašventinta koplyčia. Į šias neeilines iškilmes iš Vilniaus atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kaimyninės Šakių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Virginijus Kelertas ir svečias iš Vokietijos, Nordelbien parapijos, kunigas Uwe Haberland. Nepasididžiavo atvažiuoti ir Vokietijos Hoyerswerda krašto bažnytinės bendruomenės pirmininkas Siegfried  Butler, jau daug metų remiantis Jurbarko parapiją. Tarp tikinčiųjų sukinėjosi ir kiti svečiai iš Vokietijos, būrelis evangelikų net iš JAV. Gausiai susirinko ir parapijiečiai bei jų artimieji.

Naujos bažnyčios varpui skambant, Vyskupas M. Sabutis, lydimas trijų kunigų, atėjęs prie parapijos namų durų, perkirpo simbolinę juostelę. Prasidėjo pašventinimo pamaldos.

Namams buvo suteiktas Martyno Liuterio vardas.

Parapijos kunigas Mindaugas Kairys visiems padėkojo už prisidėjimą prie koplyčios įrengimo ir išreiškė viltį, kad niekieno pikta ranka nepakils gadinti to, kas padaryta, sutvarkyta.

Pamaldų metu gražiai giedojo iš Vilniaus atvykęs evangelikų liuteronų bažnyčios choras.

Ką  tik atsidariusioje Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos namuose iškilmingai buvo pakrikštyta jaunutė parapijietė Agnė.

Po pamaldų svečiai išsakė gražius palinkėjimus kunigui ir visiems parapijiečiams, o iškilmėms pasibaigus, prie parapijos namų buvo pastatyti stalai su kukliomis parapijiečių vaišėmis.