Grįžti

Žiemą evangelikai melsis šiltoje koplyčioje 

 

2005m. Rugsėjo 23 d. Nr. 38(142) „ Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Antradienio rytmetį Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kieme matėsi gražus būrys parapijiečių – vyrų ir moterų- betalkinančių valant bažnyčios krėslus. Užkalbinti jie papasakojo,kad nori prieš dažymą nušveisti nuo jų senus dažus. Girdi, po kelių mėnesių parapijos namuose bus baigta įrengti nauja koplyčia ir jie nori, kad ir krėslai atrodytų naujai. Gražu buvo žiūrėti, kaip visi talkininkai su noru ir užsidegimu darbavosi.

 

Čia pat sutikta parapijos pirmininkė Elena Kuskienė pasidžiaugė nuoširdžiu talkininkų triūsu - tokios talkos čia ne pirmiena- ir vykstančiais dideliais remonto darbais parapijos namuose.

Užėję į vidų, pirmiausia apžiūrime patalpą, kur bus įrengta koplyčia. Padaryta jau tikrai daug. Išgriauta tarpinė siena ir todėl patalpa gerokai pailgėjo. Rytiniame gale išgaubta siena, čia bus vieta kunigui, į tą pusę žiūrės besimeldžiantieji. Medinės grindys išimtos, jų vieta padengta cementu, vėliau bus išklotos meniškomis plytelėmis. Beje, grindyse jau išvedžioti vamzdžiai, kurie žiemą šildys grindis. Mūsų rajone tai bus vienintelė žiemą šildoma bažnyčia.

E. Kuskienė tikisi, kad Kalėdoms bus baigti visi darbai. Nors negalima atmesti visokių netikėtumų, dėl kurių bažnyčios atidarymas gali vėluoti.

Aprodomos ir būsimos parapijos namų labdaros valgyklos patalpos, būsima parapijos biblioteka. Knygos šiai bibliotekai jau pradedamos rinkti. Galbūt ne vienas jurbarkietis jai paaukos vertingų leidinių iš savo asmeninės bibliotekos.

Kunigas Mindaugas Kairys taipogi atiduoda daug laiko ir energijos parapijos pastato remontui. Visi labai dėkingi vokiečių evangelikų liuteronų veikėjui Zigfridui Butleriui, kuris materialiai remia remonto darbus.

Pasiteiraujame Elenos Kuskienės apie statomos evangelikų liuteronų bažnyčios mūrų likimą. Beje, šitai rūpi ir daugeliui jurbarkiečių. Išgirstame atsakymą, kad statomos bažnyčios tolimesnis likimas labai problematiškas ir neaiškus. Beveik dešimtmetį stovėję mūrai pradėjo irti. Kunigas Mindaugas Kairys, tądien su jurbarkiečių delegacija svečiavęsis Vokietijoje, žadėjo ten pasitarti su evangelikais liuteronais.

Dideli darbai vyksta ir vyks evangelikų liuteronų parapijos pastate, tačiau dar didesnis darbas laukia vėliau – skleidžiant dorą ir meilę artimui.