Grįžti

Jurbarke skambėjo vargonų muzika ir poezija

 

2007 m. liepos 17 d. Nr. 52 (303) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Dažnai pastebime, kaip yra neatskiriama muzika ir daina, muzika ir giesmė. Ir dainos, ir giesmės posmai yra poezija.

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos klebonas Mindaugas Kairys, rengdamasis parapijos šventei, tai prisiminė ir į šventę pakvietė rajono literatų klubo „Švieselė“ narius – autorių skaitomos eilės prie muzikos gražiai prisiderino.

Šį pavasarį bažnyčioje įvyko reikšmingas ir džiugus įvykis – joje buvo baigti montuoti vargonai. Jurbarko liuteronai vargonus gavo iš Vokietijos Dinkelsbuel miestelio, esančio Bavarijoje. Pargabentus į Jurbarką, juos sumontavo įgudęs meistras iš Klaipėdos Jonas Grajauskas. Šis muzikos instrumentas darniai suskambo Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios Martyno Liuterio parapijoje.

Liepos 11 d. aukščiau minėtoje koplytėlėje prasidėjo vargonų muzikos ir poezijos šventė. Po kun. M. Kairio perskaitytų tai progai tinkančių šventraščio žodžių, vargonais užgrojo jaunoji vargonininkė Julija Jokšaitė, Jurbarko A. Giedraičio – Giedriaus gimnazijos moksleivė, baigusi A. Sodeikos vaikų muzikos mokyklą ir Klaipėdoje lankiusi vargonininkų kursus. Julija jau įgudusiais pirštais pagrojo savo pasirinktus kūrinius.

Nutilus vargonams, savo kūrybos eilėraščius skaitė poetė Gintauta Kievišienė. Gausiai susirinkusiųjų jos posmai buvo nuoširdžiai sutikti.

Prie vargonų sėdo Neringa Liutkevičiūtė, jausmingai atlikdama savo išmoktus kūrinius. Po to ją pakeitė Ingrida Kairytė.

Tarp vargonais atliekamų kūrinių savo kūrybos posmus skaitė Joana Klimašauskienė, Vilija Bartusevičienė, Lilija Bastienė. Buvusi tremtinė Ema Dovydaitienė padeklamavo eilėraščius apie žmogaus ištvermę sunkiuose gyvenimo išbandymuose. Tautodailininkė Romualda Kadžytė – Endriukaitienė, pernai išleidusi stambų eilėraščių rinkinį „Šokanti ugnis“, visus supažindino su savo įvairios tematikos posmais.

Grupė merginų atliko ir dainuojamosios poezijos kūrinį – giesmę.

Renginio pabaigoje kun. M. Kairys visiems šventės dalyviams nuoširdžiai padėkojo, išreikšdamas viltį, kad ši šventė parapijoje taps tradicinė. Gražus renginys baigėsi draugišku bendravimu prie vaišių stalo.