Grįžti

Merginoms prisilietus gaudžia vargonai

 

2007 m. spalio 27 d. Nr. 82 (7211) „Šviesa“

Danutė Karopčikienė

 

Dvi merginos – Julija Jokšaitė ir Neringa Liutkevičiūtė – viena per kitą pasakoja apie savo pomėgius ir užsiėmimus ir abidvi tvirtina: „Nenuobodu – yra veiklos.“ Viena jurbarkietė, kita smalininkietė, jas sieja vienoda veikla – abi evangelikų liuteronų bažnyčiose groja vargonais.

Muzikalios merginos dalyvauja evangelikų liuteronų bendruomenės „Giesmių giesmelėje“ – tai kasmet vis kitoje parapijoje vykstanti vaikų ir jaunimo giedojimo šventė. Beveik prieš trejetą metų kunigas Mindaugas Kairys paprašė Julijos vargonuoti, ir ji kas sekmadienį Jurbarko, Skirsnemunės, Vilkyškių, Smalininkų bažnyčiose sėda prie vargonų. Kai beveik prieš metus Smalininkų bažnyčioje vargonuoti pradėjo Neringa, Julija apsidžiaugė įgijusi ir pagalbininkę, ir draugę.

Vargonai, žinoma, nepaklustų Julijai ir Neringai, jei ne mokslai mokykloje – Julija baigė pianino klasę pas mokytoją Jovitą Misiūnienę, o Neringą skambinti pianinu moko Rosita Česnulevičiūtė. „Čia pradžių pradžia“,- sakė mergaitės.

Vargonavimo J. Jokšaitė mokėsi Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos organizuojamuose seminaruose. Praeitą vasarą į tokį seminarą jau vyko abi su N. Liutkevičiūte. XII-as giedojimo ir vargonavimo seminaras rugpjūčio mėnesį vyko Klaipėdoje, jo tema – „Romantizmas bažnytinėje muzikoje“ .

Į giedojimo ir vargonavimo seminarą iš visos Lietuvos susirinko per šešiasdešimt žmonių, tarp jų vargonininkų nebuvo nė dešimties. Julija ir Neringa buvo jauniausios – jas visi mylėjo, o jos labai stropiai mokėsi. Dienotvarkė buvo gana įtempta, tačiau mergaičių tai nevargino – joms ta veikla labai miela. Jos džiaugiasi turėjusios galimybę groti didelėje salėje dideliais vargonais – pamokos vyko Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje. „Ten didžiuliai vargonai, sunku suderinti rankų ir kojų judesius“, - ir mergaitės ne tik pasakoja, bet ir bando parodyti, kaip tai daroma. Bet sunku tik iš pradžių – kai nori ir labai stengiesi, viskas pavyksta. Seminaro dalyviai surengė du koncertus – Klaipėdos universiteto koncertų salėje ir Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – abiejuose Neringa ir Julija ir vargonavo, ir giedojo.

Ir dar daugybę malonių įspūdžių iš seminaro Klaipėdoje pasakojo mergaitės. Joms labai įdomios buvo Simono Dacho salėje klausytos paskaitos apie kompozitorius Mendelsoną ir Bachą. Jas sužavėjo šiltas seminaro dalyvių bendravimas. „Jie labai linksmi ir draugiški“, - teigė mergaitės. Visi pamilo seminaro vadovą Dieterį Frahmą, Elbės žemių (Vokietija) bažnytinės muzikos direktorių. „Norėdami jam atsidėkoti padarėme staigmeną – jam nežinant išmokome jo giesmę ir po koncerto pagiedojome. Džiaugsmo buvo visiems“, - prisiminė Julija ir Neringa. Jos susidraugavo su seminaro organizatore Laura ir su visais dalyviais, su kuriais kartu vargonavo ir giedojo.

Gal ir netaps muzika pagrindine Julijos ir Neringos gyvenimo veikla, nes merginos turi ir kitų planų ir svajonių. Bet sielą palytėję muzikos garsai niekada joje nebenutils.