Grįžti

Simboliškai atvertos naujai statomos bažnyčios durys

 

Vytautas Kutkevičius vytautas.mlaikas@gmail.com

 

Dar 1994 m. buvo pradėta statyti Jurbarko evangelikų liuteronų nauja bažnyčia, pagal architekto A. Kazlausko parengtą projektą, tačiau iškilus sienoms ilgam sustojo statybos darbai. Visą dešimtmetį stuksojo plikos sienos su užkaltais langais. Šių metų vasarą statybos darbai atsinaujino – buvo uždengtas stogas, apskardintas, įstiklinti kai kurie langai, imta tvarkytis viduje. Žinoma, iki visiškos darbų pabaigos dar toloka.

Gruodžio 2 d. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoje įvyko adventinių giesmių vakaras.  

Adventas – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms.Visus gausiai susirinkusius nuoširdžiai pasveikino parapijos kunigas Mindaugas Kairys ir palinkėjo gražaus, viltingo laukimo.Vakaronėje giesmes pagiedojo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos jaunimo ansamblis, kuriam vadovauja Julija Jokšaitė. Įspūdingą programą Adventui paskyrė ir atvykęs Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Linos Lukošienės.

Kad tai ne paprasta vakaronė, buvo galima suprasti, apsilankius Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupui Mindaugui Sabučiui ir dar keliems kunigams. Dalyvavo ir Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Kęstutis Grabauskas. Kaip svečiai buvo atvykę iš Vokietijos Schleswig - Holstein žemės Gustav Adolf - Werk evangelikų labdaros organizacijos kunigas Uwe Haberland ir statybų inžinierius E.Eiberger.

Buvo paskelbta, kad pasibaigus vakaronei bus einama simboliškai atverti naujai statomos bažnyčios duris. Kelyje nuo koplyčios durų iki bažnyčios durų buvo uždegti deglai, skambėjo varpo dūžiai. Nešini degančiomis žvakėmis, parapijiečiai atėjo į bažnyčios vidų. Nors kai kur dar stovėjo pastoliai, bet vidus jau buvo šiek tiek aptvarkytas, pastatyti bažnytiniai suolai. Buvo sugiedota giesmė „Atverk duris, atkelk vartus“, tinkanti šiam įvykiui.

Turiningomis mintimis su atėjusiaisiais pasidalino kunigas M. Kairys, vyskupas M. Sabutis ir kunigas U. Haberland. Jie minėjo, kad norint pabaigti visus statybos darbus, dar prireiks kelerių metų ir kartu teks ieškoti nemažų lėšų.

Adventinę vakaronę ir simbolinį naujai statomos bažnyčios durų atvėrimą filmavo LRT religinės laidos „Kelias“ kūrybinė grupė. Reportažus apie renginius Jurbarke planuoja parodyti gruodžio 14 d. 8.00 val.per LTV. Prašom pažiūrėti.