Grįžti

Giedok, tu mano siela

 

 

 

Evangeliškoji liuteroniškoji giesmė, per kelis šimtus metų dėl istorinių bei socialinių sąlygų Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte ne kartą patyrusi pakilimo ir nuosmukio laikotarpius, pastaruoju metu atgyja ir vis labiau įsitvirtina šios konfesijos tikinčiųjų gyvenime.

Praeitais metais pasirodė ilgai lauktas naujas kunigo Liudviko Fetingio sudarytas evangelikų liuteronų giesmynas "Krikščioniškos giesmės", kurį išleido Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija. Giesmyne užrašyta 580 per amžius bendruomenėse įsitvirtinusių giesmių. Kun. L. Fetingis, pasitelkęs muziką Bronislovą Skirsgilą, kalbininkę doc. dr. Dalią Kiseliūnaitę ir kunigą dr. Darių Petkūną, giesmyną sudarė pagal visus šiems laikams keliamus reikalavimus. Pateikta tiksli muzikinė medžiaga, literatūriškai sklandūs žodiniai tekstai, nurodyta giesmių užrašymo data, jų autoriai ir kt. Giesmyne didžiąją dalį sudaro autentiškos lietuviškos giesmių melodijos, surinktos ekspedicijų metu bei paimtos iš publikuotų šaltinių.

Savitu šio giesmyno papildymu ir kartu visiškai originaliu darbu tapo šį rudenį išleistos ir tikinčiųjų bendruomenei pristatytos dvi evangeliškų liuteroniškų giesmių kompaktinės plokštelės "Giedok, tu mano siela".

Plokštelę įrašė Klaipėdos folkloro ansamblis "Vorusnėlė"(vadovė Dalia Kiseliūnaitė), choras "Cantate Domino" (vadovė Laura Matuzaitė), kuriame gieda aktyvūs bažnyčios nariai, vargonininkai bei jauni kunigai. Tarp minėtų kolektyvų įgiedotų giesmių gražiai dera vokalinis mažų mergaičių - Augustės ir Ievos Petkūnaičių duetas.

Kompaktinėse plokštelėse pateiktos giesmės suskirstytos į dvi dalis. Pirmosios dalies "Giedok, tu mano siela" giesmės skirtos įvairioms progoms - kalendorinėms, bažnytinėms šventėms. Taip pat čia yra psalmė, malda bei garbinimo giesmės. Jas galima naudoti bažnyčioje, įvairiuose renginiuose, namuose. Antroji dalis "O, gražus dangau" skirta laidojimo, amžinybės, atgailos, paguodos ir pasitikėjimo Dievu temoms. Jas tinka klausytis laidotuvių metu.

Keletą plokštelėse įrašytų giesmių skoningai ir išradingai aranžavo muzikas Vladimiras Konstantinovas. Tai giesmės "Giedok, tu mano siela", "Ak Jėzau, tau lenkias", "Dieve, Tau garbė didžiausia". Šalia įrašytų autentiškų vienbalsių, plokštelėje yra ir harmonizuotų chorinių giesmių.

Šį mėnesį plokštelės buvo pristatytos Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pristatymo metu vaikų ir jaunimo ansamblis "Vorusnėlė" bei choras "Cantate Domino" giedojo puikias, plačiai bendruomenėse paplitusias ir žinomas giesmes: "Iš Tavo rankų mes gyvi", "Pranašai didis", "Jėzau, širdį sugraudink", "Aš menkas kūdikis esu", "Liaupsinki Dievą, o siela mano" ir kt. Kai kurios jų skambėjo su instrumentiniu pritarimu.

Visi atlikėjai giedojo nuoširdžiai, puikiai jausdami senųjų giesmių nuotaiką bei dvasią. Kompaktinių plokštelių "Giedok, tu mano siela" pasirodymas prasmingai ir gražiai papildė evangeliškų liuteroniškų giesmių įrašų aruodą. Neabejotina, kad jos turės plačią pritaikymo dirvą evangelikų liuteronų bendruomenėje.

 

Vakarų Ekspresas