Grįžti

Vilkyškių bažnyčioje suskambo vargonai

 

Eugenijus SKIPITIS  eugenijus@kurjeris.lt

 

Pagėgių krašto kultūriniam gyvenimui praėjęs savaitgalis pateikė džiugių naujienų. Po kelias savaites trukusių montavimo darbų Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo vargonai. Generaline vargonų atidarymo repeticija tapo Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo Mindaugo Kairio ir vargonininkės, Lietuvos evangeliškosios muzikos sandraugos vadovės Lauros Matuzaitės jungtuvės.

Paskutinį kartą Vilkyškių bažnyčia tiek gėlių ir tokias iškilmes, ko gero, matė tik 1943 m. ten vykusias rašytojo Johaneso Bobrovskio ir Mociškių kaimo kilusios lietuvininkės Joanos Budriūtės vestuves. M.Kairio ir L.Matuzaitės jungtuvės turi labai daug kultūrinių paralelių su šiuo faktu ir ne tik todėl, kad J.Bobrovskis irgi grojo vargonais. Vilkyškių bažnyčia tapo jaunų ir energingų žmonių bendro gyvenimo slenksčiu. Pokario stalinizmas, bažnyčią pavertęs grūdų sandėliu, ilgam buvo užtrenkęs duris prie dvasinių ir kultūrinių vertybių versmės.

Vargonų meistras Vokietijos Jong Noss montuoja vargonus Vilkyškių bažnyčioje.

Sekmadienį įvyko Vilkyškių bažnyčios vargonų atidarymo iškilmės. Vargonų montavimo darbus atliko vargonų meistras iš Vokietijos Jong Noss. Šie vargonai turi apie 1600 garsą skleidžiančių vamzdžių, kurių dydis - nuo kelių centimetrų iki kelių metrų. Vargonų mechanizmas sudėtingas, juos montuojantys meistrai privalo ne tik gerai išmanyti medžio ir metalo apdirbimo technologijas, bet ir turėti nepriekaištingą muzikinę klausą. Vargonai dažniausiai turi 2–4 rankines klaviatūras, vadinamuosius manualus, ir kojinę klaviatūrą – pedalus. Griežykloje dar montuojamos ir registrų valdymo rankenos. Oro pūtimo sistemą sudaro dumplės, oro takai ir oro paskirstymo dėžės. Oro pūtimo sistema ir griežykla, sujungtos pneumatiniais arba elektriniais mechanizmais, sudaro valdymo įrenginį. Visi vargonų mazgai, sumontuoti į rėmus ir pastatą, kurio priekinė dalis dažnai meniškai apipavidalinta, yra svarbus architektūrinis akcentas, kai kada turintis didelę meninę vertę. Vargonų muzikinis diapazonas būna įvairus (didelių vargonų siekia 10 oktavų).

Nors vargonų montavimo darbai Vilkyškių bažnyčioje dar nebaigti, tačiau jais jau galima groti sudėtingus kūrinius. Pasak meistro, šie iš Deltmundo miesto Martyno Liuterio parapijos Vilkyškių bažnyčiai dovanoti vargonai pagaminti 1953 m. Kaip „Pagėgių žinioms“ sakė Vilkyškių bažnyčios kunigas M.Kairys, Vilkyškių miestelio evangelikų liuteronų bažnyčia yra ne tik parapijos maldos namai, bet ir kultūros židinys. Ten jau koncertavo ne vienas garsus atlikėjas, klasikinės muzikos ansambliai. Nauji vargonai, be abejonės, išplės kultūrinių renginių spektrą.

Vargonus palaimino evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Gausiai susirinkusiems klausytojams koncertavo birbynininkas, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto profesorius Vytautas Tetenskas, viešnia iš Japonijos Saiko Yosihida-Mengk, vargonininkės Laura Matuzaitė-Kairienė, Reneta Moraitė (Vilnius), Julija Jokšaitė (Jurbarkas). Kokie kūrybiniai keliai atviliojo egzotiškos šalies atstovę į mažą Lietuvos pakraščio miestelį? Apie tai kalbėjomės su koncerto organizatore Laura Matuzaite-Kairiene.

1943 m. Vilkyškių bažnyčioje vykusių rašytojo Johaneso Bobrovskio ir iš Mociškių kaimo kilusios lietuvininkės Joanos Budriūtės vestuvių tradicijas pratęsė kunigo Mindaugo Kairio ir vargonininkės Lauros Matuzaitės jungtuvės. E.Skipičio foto

– Saiko Yosihida-Mengk yra mano vargoninės muzikos studijų draugė Vokietijoje. Jos pasiryžimas perprasti vargonus yra tiesiog pavydėtinas. Gležna tolimos šalies mergaičiukė turėjo įveikti ne tik Japonijoje mažai žinomo instrumento paslaptis, bet ir pakeisti pasaulėžiūrą. Vokietijoje Saiko Yosihida tapo evangelike liuterone ir ištekėjo už vokiečio. Vokietija jau kelis šimtmečius garsėja nagingais ir sumaniais vargonų meistrais bei šiam instrumentui muziką kuriančiais kompozitoriais. Kur geriausia įgyti muzikavimo patirties? Žinoma, kad ten, kur vargonų muzikai skiriamas didžiausias dėmesys, - „Pagėgių žinioms“ sakė L.Kairienė.

Koncertas stebino ir netikėtais muzikos instrumentų deriniais. Ką bendro turi vargonai ir iš pirmo žvilgsnio primityvokas lietuvių liaudies instrumentas birbynė?

– Vargonų atsiradimas Vilkyškių bažnyčioje skatina gražias mintis, kad čia pavyks įgyvendinti daug Lietuvos muzikinei kultūrai naudingų projektų. Birbynininko Vytauto Tetensko viešnagė irgi nėra atsitiktinė. Man studijuojant Klaipėdos universiteto Menų fakultete su šio instrumento virtuozu užsimezgė kūrybinis bendradarbiavimas. Užsieniuose birbynė sutinkama kaip stebuklas. Žmonės netiki savo akimis, kad tokiu paprastu instrumentu galima groti sudėtingiausius klasikos kūrinius. Kaip matėte ir girdėjote, galima, - sakė L.Kairienė.

Po koncerto malonias akimirkas išgyvenę klausytojai atlikėjus apdovanojo ilgais aplodismentais. Kunigas M.Kairys padėkojo parapijiečiams ir mecenatams už suteiktą finansinę paramą įrengiant vargonus Vilkyškių bažnyčioje.