Grįžti

Vokiečiai savusnenaudėliusperauklėja Jurbarke

 

Vytautas Kutkevičius

 

Nuo 1992 m. Vokietijos Hoyerswerda miesto (Saksonija) ateina labdaros siuntos ir Šakių, ir Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoms bei rajonų vargingiesiems. Kartais be medžiaginės pagalbos šios parapijos sulaukia būrio atvykusio talkininkų, kurie atlieka vienokius ar kitokius reikalingus darbus. Visą šitą veiklą nuoširdžiai organizuoja Hoyerswerdos krašto bažnyčios bendruomenės vadovas Siegfried Butler.

Rugpjūčio 21 d. S.Butler su septyniais darbininkais atvyko į Jurbarką ir ėmė talkinti statant bažnyčią. Kartu su jais atvyko ir statybos darbų žinovas, turįs teisę vadovauti statybininkams. Objektas didokas, aukštas – todėl aktuali ir darbo sauga. Jie pasirengę Jurbarke padirbėti visą savaitę. Vienas iš svarbiausių jų užsimotų darbų – išmontuoti statomos bažnyčios viduje esančius nebereikalingus stelažus ir, juos išardžius, lauke sukrauti į tvarkingas krūvas.

Kas gi tas atvykęs septynetas? Beje, šeši vyrai ir viena moteriškė. Pasirodo, jie čia atvyko pagal specialų socialinį projektą. Gyvendami Hoyerswe krašte, jie visi buvo pasidavę neigiamoms įtakoms – kas piktnaudžiavo alkoholiu, kas narkotikais, kas šiaip buvo įsitinginiavęs ir tapęs veltėdžiu. Pagal projektą jie metus laiko bandomi sugrąžinti į normalų darbštaus, tvarkingo žmogaus kelią. Su jais nuolat bendrauja socialinis pedagogas. Vieni mokomi medžio darbų amato, o kiti – metalo darbų. Manoma, kad šis projektas atneš naudą. Teko stebėti, kaip jie dirba – o dirbo noriai, klusniai, netgi iš peties.

Atvykėliai iš Hoyerswerdos buvo apgyvendinti parapijos namų svečių kambariuose ir čia maitinami. Vakarais nuvykdavo į Skirsnemunę, kur turėjo galimybę pažaisti stalo tenisą.

Po savaitės jie išvyko namo, Jurbarke nuveikę nelengvą ir gerą darbą. Išvyko gal ir patys pajutę naudingo darbo reikšmę bei jo skonį.