Grįžti

Jaunimo pamaldos Kėdainiuose

 

Gegužės mėnesio 18 dieną, Kėdainiuose, vyko jaunimo pamaldos, kuriose dalyvavo jaunimas iš visos Lietuvos: Kėdainių, Kretingos , Žemaičių Naumiesčio, Tauragės, Kauno, Vilniaus taip pat ir iš Jurbarko. Su Jurbarko parapijos jaunimu taip pat važiavo sekmadieninės mokyklėlės mokytoja Ingrida Artungaitė.

Kretingos, Žemaičių Naumiesčio, Tauragės ir Jurbarko jaunimas į jaunimo pamaldas vyko kartu .Su jaunimo centro užsakytu autobusu. Kelionės metu buvo giedamos giesmės ir linksmai leidžiamas laikas.

Jaunimo pamaldas pravedė kunigas Arvydas Malinauskas.

Per pamaldas buvo giedamos giesmės, klausomasi Dievo žodžio, turintieji širdies raginimą galėjo prieiti prie Šventosios vakarienės stalo.

 Po pamaldų  Kėdainių Evangelikų Liuteronų bažnyčiai padovanojome medinį kryžiuką, kaip atminimą nuo Jurbarko. Tada prasidėjo  gražus  ansamblio pasirodymas. Pasibaigus ansamblio pasirodymui visi svečiai ir parapijiečiai kartu pavalgėme ir bendravome. Po to Kunigas Arvydas Malinauskas pasiūlė pasivaikščioti po Kėdainių senamiestį. Mes neabejodami sutikome.

Kėdainių senamiestis labai gražus .Mus nustebino tai,  kad Kėdainiuose yra daugybė įvairių konfesijų maldos namų. Stačiatikių cerkvė pačiame miesto centre, Evangelikų Liuteronų bažnyčia taip pat miesto centre, įspūdinga Evangelikų Reformatų bažnyčia senamiestyje ir senovinė katalikų bažnyčia.

Po pažintinės kelionės po Kėdainių senamiestį grįžome į Evangelikų Liuteronų bažnyčią. Atsisveikinome su visais ir iškeliavome namo.

Buvome labai laimingi , kad turėjome galimybę sudalyvauti jaunimo pamaldose. Namo parsivežėme tik gerą nuotaiką, nuostabius prisiminimus ir viltį, kad ateityje dar susitiksime jaunimo pamaldose ir kituose jaunimui skirtuose renginiuose.