Grįžti

Evangelikų Liuteronų rūpestis – nebaigta bažnyčios statyba

 

2008 m. Sausio 22 d. Nr. 06 (353) „Mūsų laikas“

Vytautas Kutkevičius

 

Sausio 17 d. Jurbarke apsilankė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovas – vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis čia susipažino su Jurbarko parapijos veikla. Parapijos kunigas Mindaugas Kairys papasakojo apie iškylančius sunkumus ir problemas.

Jurbarko kraštas vyskupui M. Sabučiui yra neblogai pažįstamas. Kilęs iš Tauragės, jis nuo 1996 m. Iki 1998m. Gruodžio mėn. Darbavosi Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoje: iš pradžių- diakonu, o 1996m. Gegužės mėn. Buvo įšventintas į kunigus. Vėliau kunigas M. Sabutis buvo iškeltas į Vilniaus parapiją ir 2004 m. Tauragės bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu.

Mūsų kunigas M. Kairys pasipasakojo, kad jis be Jurbarko dar aptarnauja Vilkyškių, Smalininkų bei Skirsnemunės parapijas. Kiekvienoje bažnyčioje tenka vykdyti didesnius ar mažesnius remonto darbus. Vilkyškių bažnyčios pastato remontas – beveik baigtas, teks tik jos viduje paremontuoti balkoną. Jame numatoma pastatyti didelius vargonus, kuriuos žadama gauti iš Vokietijos Detmoldo miesto. Atskiri nedideli projektai rengiami Smalininkų ir Skirsnemunės bažnyčioms. Jurbarke baigti remontuoti parapijos namai, kuriuose įrengtos jaukios pamaldų patalpos, valgykla – svetainė, o antrame aukšte – gyvenamieji apartamentai.

Ir kunigo M. Kairio, ir visų Jurbarko parapijiečių didysis rūpestis -  nebaigta naujos bažnyčios statyba.

Kai tarybinė valdžia 1952 m. Gruodžio mėn. Uždarė Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia, jos inventorius tuoj buvo barbariškai sunaikintas, po kiek laiko nuardytas ir bokštas, o vėliau visas pastatas perstatytas į dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, naują bažnyčią teko iš naujo projektuoti ir pradėti statyti naujoje vietoje. Jos pamatai buvo pašventinti 1994 m. rugpjūčio 26 d. Iškilo gana didelis pastatas. Deja, dėl įvairių priežasčių, ypač dėl lėšų stokos, tolesni statybos darbai ilgam laikui sustojo.

 Dabar ir kunigui, ir parapijiečiams pirmiausiai rūpi uždengti naujos bažnyčios stogą. Be gero stogo gali pradėti irti sienos. Šiam neatidėliotinam darbui kunigas M. Kairys jau kurį laiką įvairiais būdais kaupia lėšas. Surado rėmėjų užsienyje.

 Atvyks į Jurbarką, vyskupas su kunigu aplankė Jurbarko savivaldybės merą Algirdą Gudaitį.  

 Pokalbyje dalyvavo ir Jurbarko miesto seniūnas Edvardas Strončikas. Buvo pasikeista informacija apie Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos veiklą, rūpesčius, apsvarstytos bažnyčios statybos problemos. Taip pat paprašyta, kad savivaldybė bent iš dalies finansuotų bažnyčios statybos darbus.

Tikimasi, kad rajono savivaldybės taryba, svarstydama šių metų biudžetą, į tą prašymą atsižvelgs.

 Iš Jurbarko vyskupas Mindaugas Sabutis išvyko sužinojęs čionykščių parapijiečių rūpesčius, sprendžiamas problema, išgirdęs, kokie darbai yra nuveikti.