Mūsų naujienos

Paskelbta: 2009 11 06

Jaunimo seminaras Klaipėdoje

 

Šių metų spalio 23 -25 dienomis įvyko antrasis šiais metais LELB JC organizuojamas seminaras, kurio tema: "VIEŠPATIE, šlovinsiu Tave tautoms, Tavo vardui giesmes giedosiu!"  Seminare dalyvavo jaunimas iš Tauragės, Batakių, Jurbarko, Klaipėdos, Priekulės, Šilalės evangelikų liuteronų parapijų. Tauragės, Batakių , Jurbarko ir Šilalės parapijų jaunimas vyko kartu su savo vadovu Karoliu Skausmeniu. Seminaras prasidėjo vakaro pamaldėlėmis Klaipėdos Evangelikų Liuteronų bažnyčioje. Šios vakaro pamaldėlės buvo įžanga į seminaro temą – Dievo šlovinimą. Po pamaldų, belaukdami vakarienės,  žaidėme žaidimus, susipažinome su naujais dalyviais  bei bendravome su senais draugais. Po vakarienės toliau vyko žaidimai, giedojome giesmes. 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 10 15
Diakoninė praktika Lietuvoje

Diakoninė praktika Lietuvoje

Vytautas Kutkevičius

Dabar Vokietijoje galioja įstatymas, kuomet jaunuoliai gali pasirinkti: arba metus tarnauti karinėje tarnyboje, arba tuos metus dirbti socialiniu daurbuotoju. Ne vienas jaunuolis kaip alternatyvą pasirenka veiklą socialinėje srityje – tiek pačioje Vokietijoje, tiek užsienyje.

            Metus atidirbti socialinėje srityje pasirinko ir Pascal Weinert, 1991 m. gimęs ir augęs Baden Wurttemberg žemės Beilstein mieste. Jo mama – mokytoja, dėsto grafiką ir dizainą profesinėje mokykloje, o tėvas darbuojasi „Knorr“ firmoje, gaminančioje įvairius konservuoto maisto produktus. Pastaruoju metu jis yra firmos administracijos darbuotojas. „Knorr“ produktų rastume ir Jurbarko parduotuvių lentynose.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 10 05
Vėsų šeštadienio, rugsėjo 26 dienos, rytą Jurbarko ev

 

Jaunimo kelionė į koncertą „Atbudimas 2009”

Vėsų šeštadienio, rugsėjo 26 dienos, rytą Jurbarko ev. - liut. parapijos jaunimas linksmai rinkosi Jurbarko autobusų stotyje. Iš ten užsakytu autobusu išvykome į Vilnių, krikščioniško roko koncertą „Atbudimas 2009“. Šiemet iš Jurbarko važiavome net septyni – tai Milda, Neringa, Živilė, Evaldas, Mantas, Lietuvoje viešintis mūsų draugas iš Vokietijos Pascal ir aš, šio teksto autorė. Kelionė iki Vilniaus neprailgo – susitikę seniai matytus draugus iš Tauragės, Batakių visą kelią smagiai bendravome, žaidėme žaidimus, dalijomės savo naujienomis.

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 10 04
Praeitą savaitę vėl Jurbarke apsilankė svečiai iš Gros Kreutz

Svečiai iš Christophorus parapijos

 

Praeitą savaitę vėl Jurbarke apsilankė svečiai iš Ev. Christophorus-parapijos Gross Kreutz miestelio. Atvyko kun. Bernd Kuhnt, taip pat su juo kun. Dietrich Tews ir dar keletas parapijiečių. Jie rugsėjo 20 d. dalyvavo sekmadieninėse pamaldose. Kelionės metu aplankė Klaipėdą, Palangą, Kauną, Smalininkus. Taip pat ir  Mankų šeimą, aptarė kokia dar jiems reikalinga pagalba. 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 07 29
Konfirmacijos pamaldos sukvietė ne tik Skirsnemunės ir Jurbarko tikinčiuosius

Konfirmacijos pamaldos sukvietė ne tik Skirsnemunės ir Jurbarko tikinčiuosius

 

Konfirmacijos išvakarėse būrys vaikų ir tėvelių darniai plušo Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje ir aplink ją: pynė ąžuolo vainikus, gėlėmis puošė altorių, gražino aplinką. Liepos 26 d. vykusios pamaldos ne eilinės -  kaip ir kasmet pamaldų metu buvo konfirmuojami vaikai. Šiemet duoti pažadą laikytis evangelikų liuteronų tikėjimo ir priimti pirmąją Šventąją vakarienę susirinko 13 jaunuolių ne tik iš Jurbarko, Skirsnemunės, bet ir iš Šilutės bei Tauragės.  

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 07 20
Reabilitacijos centre „Gabrielius“ jauni vyrai mokosi

Reabilitacijos centre „Gabrielius“ jauni vyrai mokosi

gyventi iš naujo

 

Vieninteliame vakarų Lietuvoje reabilitacijos centre „Gabrielius“ skaitoma Biblija, auginami triušiai ir buriamasi bendrai veiklai

 

- Koks visuomenės požiūris į reabilitacijos programą baigusius ir besistengiančius integruotis į visuomenę nuo narkotikų priklausomus žmones? 

- O kaip jūs žiūrit į narkomanus? - reabilitacijos centro „Gabrielius“ gyventojo Mato klausimas buvo netikėtas, o mano – tikriausiai kvailas.

Ne veltui kunigui ir psichologui Romualdui Lechavičiui, dirbusiam Klaipėdos priklausomybės centre, teko ieškoti kitų, platesnių erdvių, kuriose galėtų reabilituotis detoksikacijos gydymą baigę žmonės. Taip VŠĮ Liuteronų diakonijos direktoriaus, kunigo Mindaugo Kairio ir kunigo Romualdo Lechavičiaus iniciatyva 2008 m. lapkričio pabaigoje Vyžių kaime (Šilutės raj.) buvo įsteigtas pirmasis vakarų Lietuvoje reabilitacijos centras „Gabrielius“.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 07 16
Tam, kad gyventi…

Tam, kad gyventi…

 

Kiekvieno žmogaus likimas pasuka skirtingu keliu ir niekas negali žinoti, kokie išbandymai laukia kiekvieno mūsų. Nevalia pamiršti, kad tikėjimas į Dievą yra jėga, padedanti įveikti visas gyvenimo negandas. Diakoniškasis gyvenimas yra grindžiamas tarpusavio pagalbos bei supratimo principu ir neleidžia mums likti abejingiems artimo žmogaus skausmo akivaizdoje.

„Meilės įstatymas apima visus Dievo tvarinius, o pareiga tarnauti skirta visiems žmonėms. Kiekvienas žmogus yra artimas žmogus.“ (ištrauka iš knygos H. K. Nilsenas „Bažnyčia ir diakonija“ ).

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 07 09
Nepamirštamos atokvėpio minutės

Nepamirštamos atokvėpio minutės

Rasita Rudienė

 

            Sekmadienis... Kaip ir kiekvieną sekmadienį, parapiečiai skubėjo link bažnyčios, tačiau šį kartą – ne į pamaldas. Gausus būrys bendruomenės narių rinkosi į Jurbarko parapijos evengelikų-liuteronų kunigo Mindaugo Kairio organizuotą ekskursiją.

            Pirmasis  kelionės tikslas – Smalinikų evangelikų-liuteronų bažnyčia. Dvelkianti paprastumu, jaukumu, dvasine ramybe. Čia mus visus maloniai sutiko ir apie savo parapiją papasakojo  parapijos tarybos nariai Irena Karklelienė bei Gavėnių šeima. Tradiciškai visi kartu pagiedojome sekmadieniui skirtą giemę, pasiklausėme Dievo Žodį.  Toliau vykdami ąžuolų alėja, gėrėjomės savo krašto gamtovaizdžiu.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 06 22
Kunigo Mindaugo Kairio pirmas dešimtmetis

Kunigo Mindaugo Kairio pirmas dešimtmetis

 

Vytautas  Kutkevičius

 

Jucundi  acti  labores.    Ciceronas

[ Malonūs atlikti darbai]

 

Dešimtmetis - atkarpa žmogaus gyvenime. Jeigu per ją dirbama pasišventusiai, sumaniai, vis siekiami užsibrėžti tikslai – daug nuveikiama bei atliekami reikšmingi darbai. Paskum atsigręžus atgal, taip, malonu juos prisiminti, jais pasidžiaugti. Kunigas Mindaugas Kairys, švęsdamas savo tarnystės pirmąjį dešimtmetį, irgi jau turi  ką apžvelgti. Nors tas būrys metų jam buvo gana nelengvas, bet jauni pečiai uždėtą naštą ryžtingai pakėlė.

 Gimė jis 1978 m. balandžio 9 d. Tauragėje. Tėvai buvo evangelikai liuteronai ir jaunuolio konfesinį apsisprendimą savaime nulėmė šeimos tradicija. 1985 m. Mindaugas pradėjo lankyti Tauragės I vidurinę mokyklą. Jis 1991 m. buvo konfirmuotas Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje. Nuo 14 m. Mindaugas ėmė dalyvauti evangeliško jaunimo stovyklose. Vieną vasarą jis buvo prie Baltijos jūros Butingėje, o kitą - Lenkijoje, Uktos m. [ prie Mikolaikų]. Aktyvų jaunuolį vyskupas Jonas Kalvanas [ senj.] pakvietė mokyti kitus paauglius katekizmo tiesų.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2009 04 01

Liuteronų diakoniškos tradicijos tąsa šiandien 

 

Evaldas Švageris

 

Dievo pagalba, kurią Jis dovanoja žmonėms, yra pagrindas visų krikščionių troškimui padėti savo artimui. Visi žinome Kristaus pasakojimą gailestingąjį samarietį, kurio pagrindinė mintis jau yra tapusi diakoniškos dvasios simboliu. Naujajame Testamente yra sakoma, kad diakonija yra Dievo Dvasios dovana (Rom. 12,7), todėl būtina nepamiršti, kad rūpinimasis savo artimu, dalinimasis jo rūpesčiais ir dvasinėmis problemos yra Kristaus rodomas kelias į mūsų vidinį susitelkimą, tarpusavio supratimą, Dievo meilės pajautimą. Mus visus jungianti Dievo meilė yra pagrindas diakoniškam darbui.

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-265]