Mūsų naujienos

Paskelbta: 2021 12 14


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 12 03

 

Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka

 

Gruodžio 5 d. 10 val. 2-asis Advento sekmadienis, pamaldos Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

13.30 val. pamaldos Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje

 

Gruodžio 12 d. 10 val. 3-asis Advento sekmadienis, pamaldos Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

13 val. pamaldos Smalininkų evangelikų liuteronų bažnyčioje

 

Gruodžio 19 d. 10 val. 4-asis Advento sekmadienis, pamaldos Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

14 val. adventinė popietė „Betliejaus šviejose“

 

Gruodžio 24 d. 17 val. Šv. Kūčių vakaro pamaldos Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

  

Pirmoji Šv. Kalėdų diena

Gruodžio 25 d. 10 val. Šv. Kalėdų rytmečio pamaldos Smalininkų evangelikų liuteronų bažnyčioje

13.30 val. pamaldos Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje

 

Antroji Šv. Kalėdų diena

Gruodžio 26 d. 10.30 val. pamaldos Skirsnemunės-Žvyrių evangelikų liuteronų bažnyčioje

 

2022 m. sausio 9 d. 10 val. Naujųjų metų pamaldos Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

 

Bendrosios LELB Naujametinės pamaldos 2022 m. sausio 8 d. 11 val.

Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčioje

Dalyvauja LELB Vyskuspas Mindaugas Sabutis, LELB kunigai ir tikintieji

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 11 03


Mielosios medžiotojos ir mielieji medžiotojai!

„Tegyvuoja medžioklė! Medžioklei valio!“

 

Medžiotojų globėjas yra šventasis Hubertas iš Lježo. VII amžiuje jis buvo vyskupas, apie jį pasakojama puiki atsivertimo istorija – Huberto legenda:

 

Jaunasis bajoras Hubertas buvo kilęs iš turtingos ir įtakingos šeimos. Jis mėgavosi gyvenimu ir labai mėgo medžioti. Tačiau jo gyvenimas pasisuko tragiškai: mylima žmona mirė gimdydama jų pirmagimį. Netekęs vilties Hubertas bandė nuslopinti savo skausmą įvairiausiomis pramogomis ir pradėjo dar aistringiau medžioti. Vieną kartą Didįjį penktadienį jis taip pat klajojo po mišką ieškodamas žvėrių. Prieš jo akis pasirodė nepaprastai gražus elnias. Hubertas užsitaisė arbaletą ir ketino šauti, kai elnio raguose sušvito šviesa ir pasirodė kryžius – nukryžiuoto Jėzaus paveikslas. Kai Hubertas nustebęs išvydo apsireiškimą, išgirdo balsą, kuris jam tarė: “Hubertai, kodėl tu mane persekioji?” Hubertas baisiausiai išsigando, nuleido arbaletą, suklupo ant kelių ir paprašė Dievo atleidimo. Po šio įvykio toje pačioje  vietoje iš šakų ir akmenų jis pastatė trobelę, kurioje nuo to laiko apsigyveno kaip atsiskyrėlis. Vėliau jis buvo pakviestas į Lježą eiti vyskupo pareigas.

 

Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 09 08


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 08 06

Mus jungia Diakonija

 

 

Evangeliškas, diakoninis darbas liuteronų bendruomenėje yra ta darbo forma, kuri pasiekia jaunus žmones ne tik pačioje bažnyčioje tarp jos keturių sienų, bet ir pagal jos pašaukimą: „tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ Mt.28.


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 07 07Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 07 03


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 07 01

Įgyvendintas projektas „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“

 

Įgyvendinant projektą „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“  Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0005, kuriam buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“  VDC patalpos bus aprūpintos baldais ir įranga (minkštas baldų komplektas, kėdės, spintos, lentynos, kompiuteris, projektorius, spausdintuvas, viryklė su orkaite, šaldytuvas).


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 06 10


Skaitykite plačiau

Paskelbta: 2021 06 09

Kapinių šventės - 2021


Pašvenčio kapinių šventė - birželio 13 d. 13.00 val.

Skirsnemunės (Žvyrių) kapinių šventė – birželio 27 d. 10.30 val.

Smalininkų kapinių šventė - liepos 11 d. 14.30 val.

Jurbarko kapinių šventė – liepos 18 d. 10.00 val.

Vertimų (Bandzinų) kapinių šventė – rugpjūčio 15 d. 13.00 val.

Rupeikių kapinių šventė - rugpjūčio 29 d. 14.00 val.

 

Skaitykite plačiau

Naujienos:  [1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]   [61-70]   [71-80]   [81-90]   [91-100]   [101-110]   [111-120]   [121-130]   [131-140]   [141-150]   [151-160]   [161-170]   [171-180]   [181-190]   [191-200]   [201-210]   [211-220]   [221-230]   [231-240]   [241-250]   [251-260]   [261-265]