Mus jungia Diakonija

 

 

Evangeliškas, diakoninis darbas liuteronų bendruomenėje yra ta darbo forma, kuri pasiekia jaunus žmones ne tik pačioje bažnyčioje tarp jos keturių sienų, bet ir pagal jos pašaukimą: „tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ Mt.28.

Nuo 2007 metų veikianti Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ kaip vieną iš esminių savo misijų laiko darbą su vaikais ir jaunimu. Diakonija - tai būdas ir vieta, išmokti ištiesti ranką vargstančiam, suprasti artimą, užmegzti ryšį ir pajusti bendruomeniškumą. Savanorystė ir vykdomos veiklos diakonijoje suteikia asmeninio tobulėjimo galimybes. Jaunimas yra įtraukiamas į krikščioniško švietimo veiklas, tarnystei artimui, skatinant tapti aktyviu krikščioniu tiek vietos bendruomenėje, tiek artimoje aplinkoje,  ir žinoma, savo šeimoje.

Diakonija „Jurbarko sandora“ nuo pat įkūrimo rengia ir inicijuoja projektus, organizuoja diakoninę labdaringą veiklą, kurioje kiekvieną dieną yra teikiamos diakoninės-socialinės paslaugos. Diakonija kiekvieną vasarą organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklas. Jos ne tik poilsio ar pramoginės, bet ir su krikščionišku turiniu.

Šių metų edukacinė stovykla „LUX VASARA 2021“ nebuvo spontaniška. Tai itin apgalvota, pagal amžių, poreikius bei kompetencijas, detaliai suplanuota 8 dienų vaikų ir jaunimo vasaros stovykla. Stovyklos programa su daugybe veiklų prisidedančių prie vaikų ir jaunimo saviugdos.  

Šiais metais organizuotos stovyklos metu didelis dėmesys buvo skirtas muzikos, kūrybingumo ir pažinimo edukacijoms, krikščioniškai patirčiai. Kiekvieną dieną į „Šeimos gerovės centrą“ Smalininkuose rinkosi 20 vaikų ir jaunuolių. Dienos užimtumo programa suskirstyta į dalis. Pirmoji dienos dalis muzikinė veikla, antroji -pažintinė, kūrybinė, edukacinė.

Muzikinė veikla prasidėdavo pasitelkiant žymiojo Carlo Orffo instrumentus ir metodus. Carlo Orffo instrumentai ir muzikinio ugdymo metodas tikriausiai idealiausias būdas pažinti, atrasti, pajausti, paliesti, išgirsti MUZIKĄ! Ritmika ir visiškas improvizavimas leido vaikams tapti „mažaisiais kūrėjais“. Jaunimas su dideliu užsidegimu pasinerdavo į užburiantį muzikinį kūrybos procesą. Daugelis vaikų pirmą kartą lietė perkusinius instrumentus: ksilofoną, džembę, garsadėžę, kalimbą, grojo lietaus vamzdžiu, šeikeriais, mėnulio būgnu, perkusiniais blokeliais. Su dideliu smalsumu pūtė dūdmaišį, lietuvių liaudies dūdelę, ragą... Tai išties buvo įsiminta tiek mums vadovams, tiek patiems vaikams.

Dinaminiai ir tembriniai junginiai iš pradžių buvo kitoniški, visiškai negirdėti vaikams. Tačiau, nuoširdus vaikiškas smalsumas, instrumentinės galimybės, motyvuojantys, kūrybiški savanoriai leido sukurti įsimintiną muzikinę programą. Visą savaitę repetuoti kūriniai ir improvizacijos buvo pristatytos vakariniame muzikiniame susitikime Smalininkų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Stovyklos dalyvių šeimos nariai bei miestelio bendruomenė buvo maloniai sutikti muzikiniu pasirodymu bažnyčios prieigoje. Juk nėra įprasta ir kasdieniška matyti ant bažnyčios laiptų sėdinčius ir muzikuojančius vaikus!

Prie muzikinių veiklų prisijungė projektinis choras „Dorado“ (vad. Augustas Kvederavičius). Būtent šiai stovyklai suburtas ansamblis itin sklandžiai įsijungė į bendras stovyklos veiklas. Nuo seno Bažnyčia rėmė ir globojo jaunimą. Juozo Gruodžio konservatorijos absolventai galėjo susipažinti su sakralinėmis erdvėmis, bažnytinėmis tradicijomis, net gi dalyvauti Bitėnų kapinių šventėje.

Kiekvieną dieną po pietų vaikai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose gamino bei kūrybiškai eksperimentavo gaminant rankdarbius. Kiekvienam vaikui visuomet ypatingai svarbu kažką „išsinešti“ namo. Džiugu, jog vaikai išsinešė ne tik žinias, savo pasigamintus darbelius, naujai atrastus pomėgius, pažintis, bet ir neišdildomus prisiminimus...

Be kūrybinių, muzikinių veiklų stovyklautojai dalyvavo ir edukacinėse programose. Ypatingai dėkojame „Jurbarko savanorių ugniagesių draugijai“ ir jos viršininkui Andriui Šašiui už edukacinę programą Viešvilės miestelyje. Vaikai ne tik sužinojo kaip tausoti ir mylėti gamtą, bei saugiai elgtis joje, bet ir kaip elgtis atsitikus nelaimei, kur kreiptis, kaip laikyti ir naudotis gesintuvu. Žinoma, įsimintiniausia vaikams buvo praktinė dalis – atliekant įvairias užduotis naudojantis ugniagesių darbo priemonėmis. Nuoširdžiai dėkojame „Smalininkų senjorų namams“ bei jų vadovams Mildai ir Dariui Vasiliauskams už bendradarbiavimą. Už ypatingas vaišes dėkojame UAB „Vilkyškių pieninė“. Bendrystė nesibaigia šia edukacija, diakonijos ir ugniagesių savanorių bendradarbiavimas toliau tęsiamas padedant įrengiangti varpinę Viešvilės miestelio centre, evangelikų liuteronų bažnyčios istorinėje vietoje. Dėkojame seniūnui Valentinui Kucinui, Ričardui Pantelaičiui, Antanui Žalgevičiui, Edgarui Ulevičiui, Andriui ir Pauliui Šašiams, Romui Brigadieriui ir Dainorui Kožikiui.

Prie edukacinės stovyklos „LUX VASARA – 2021“ įgyvendinamų veiklų prisidėjo būrys profesionalių specialistų, savanorių: Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Lina Lukošienė, Aistė Račiūnienė, Vaida Kavaliauskienė, Laura Matuzaitė-Kairienė, Virginija Grimailienė. Kuriems taip pat dėkojame už skirtą laiką ir kūrybines iniciatyvas.

Ši stovykla suteikė galimybę jaunam žmogui „pamatyti“ modernią, gyvą Bažnyčią bei žinoma, sužadinti savo asmenines kompetencijas, atrasti naujus pomėgius. Prasmingai praleistas laikas kartu, tai dar viena stovyklos dovana, kuria vaikai po tiek ilgai užsitęsusio karantino, galėjo džiaugtis.

Diakonija yra pasirįžusi stiprinti Jurbarko regiono šeimų gerovę. Tęsiant šią misiją, tarnaujant ir teikiant pagalbą užribyje esantiems asmenims, „Jurbarko sandora“ atlieka ne viena. Kad ši tarnystė pasiektų stokojančiuosius, diakonijos veikloje dalyvauja daug savanorių, kvalifikuotų specialistų, parapijiečių. Betarpiškas bendradarbiavimas Jurbarko rajone, su vietos savivaldos ir kitomis NVO, tęsiasi daugiau nei 20 metų.

Diakonijos „Jurbarko sandora“ paslaugos nuo dienos centrų iki socialinės gerovės centro, nuo paramos-projektų programų, darbo gatvėje iki krizių centro!

Jau antrus metus sėkmingai teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos - Krizių centre, Jurbarko mieste. Čia moterys randa paramą ir užuovėją. Krizių centras padeda, kai moterys dėl asmeninių problemų jau neberanda savarankiško gyvenimo kelio ir nebežino ką toliau daryti. Kryžkelėje atsidūrusiam žmogui, suteikiama parama. Mamoms su mažamečiais vaikais patyrusiems smurtą ar mamoms turinčioms žalingo alkoholio problemų teikiama specialiai parengta pagalba.

Esame dėkingi už artimą bendradarbiavimą bei paramą Jurbarko rajono savivaldybei. Kuri palaiko diakoninį darbą Jurbarko krašte. Finansiniu prisidėjimu remia ne tik vasaros stovyklas, dienos užimtumo centrus, bet ir geranoriškai prisideda prie socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo. Dėka šių metų skirtos finansinės paramos bus sutvarkytos „Šeimos gerovės centro“, Smalininkuose, prieigos.

Visuomet malonu, jog ir Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios parapiejiečiai ištiesia dosnią ranką, kai tik to reikia. Šalia Jurbarko „Krizių centro“ pastatytas dailus namelis vaikams.  Už jį esame dėkingi Karoliui Čeponiui bei UAB „ELODENA“ įmonei bei jų vadovams Dalytei ir Žydrūnui Macaičiams.

 

„LUX VASARA – 2021“ projekto vadovė, veiklų koordinatorė,

Diakonijos „Jurbarko sandora“ socialinė darbuotoja, Evelina Tamošaitytė