Įgyvendintas projektas „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“

 

Įgyvendinant projektą „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“  Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0005, kuriam buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“  VDC patalpos bus aprūpintos baldais ir įranga (minkštas baldų komplektas, kėdės, spintos, lentynos, kompiuteris, projektorius, spausdintuvas, viryklė su orkaite, šaldytuvas).

Projekto tikslas - sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

 

Projekto uždavinys - plėsti bendruomeninių vaikų globos namų (toliau – BVGN) ir vaikų dienos centrų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje.

 

Bendra projekto vertė sudaro 212 116,00 Eur, iš kurių 210 016,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, 2 100,00 Eur Projekto vykdytojo skirtos lėšos.