Tylūs parapijos stebuklai

 

Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia, visų dažnai vadinama ir žinoma kaip Žvyrių, šiais metais skaičiuoja 261-uosius metus. Kukli, medinė bažnytėlė greta kelio Jurbarkas-Kaunas sunkiausiais – raudonojo maro, bažnyčiai laikais, buvo ir liko atvertomis durimis parapijiečių sielovadai, globai. Savo medine architektūra ir kuklumu visuomet traukia pravažiuojančiųjų akis.

Savita bažnyčios fasado ir interjero architektūra išliko kaip stebuklas per sunkmečius ir karus nepaliesta. Tarpukario grėsmių išvengęs, medinis fasadas visuomet reikalavo ir vis dar reikalauja išskirtinės priežiūros. Nedideliai parapijai ši estetinė vertybė reikalauja ne tik vis didesnių fizinių pastangų prižiūrint ir išsaugojant, bet ir didelių finansų.

Šiais metais, atsižvelgiant į prastą fasado situaciją buvo ieškoma finansavimo galimybių. Deja, negavus paramos iš Jurbarko rajono savivaldybės religinėms bendruomenėms skiriamų lėšų, buvo ieškota kitų finansavimo galimybių siekiant išsaugoti mūsų parapijos turtą.

Džiaugiamės, kad Aukščiausiojo rankos vedami sutinkome tiek neabejingų žmonių. Į kunigo Mindaugo Kairio pagalbos kvietimą atsiliepė Viešvilės ugniagesių savanorių komanda, kuri sutiko prisidėti prie bažnyčios dažymo darbų.

Jau keletą metų užsimezgusi draugystė tarp Viešvilės ugniagesių savanorių ir evangelikų liuteronų bendruomenės atvėrė kelią naujiems ryšiams ir galimybėms. Nauji partnerystės ryšiai iš Rauenbergo (Vokietijoje) ugniagesiais sustiprino Viešvilės savanorių ugniagesių komandos materialinę bazę.  Tai itin reikalinga ir didelių investicijų reikalaujanti speciali įranga jų tiesioginiame darbe. Tikimės, kad Viešvilės savanoriai ir toliau palaikys ryšius su Rauenberg ugniagesių komanda ir jų vadovu Friedrich Sommer bei skatins tolimesnes savanoriškas iniciatyvas.

Esame dėkingi, jog visą bažnyčios fasadą dažymui paruošė, Smalininkų bažnyčios parapijietis, Karolis Čeponis. Prie bažnyčios fasado atnaujinimo darbų prisidėjo VšĮ „Gabrielius“ vyrai, Albinas Gudaitis, Darius Virvilas Finansine ir ypatingai svaria parama prisidėjo šiuo metu išeivijoje gyvenančios Anos Bartusevičienės šeima ir Armonų giminė ir Aurelijos Gedminienės šeima,.

Džiaugiasi širdis ir visa parapija, jog per praėjusius metus šventorius buvo aptvertas nauja tvora, o dar šiais metais šventoriaus prieigos sutvarkytos įrengiant naujus takelius.

2020 m. rugpjūčio 30 d. Iškilmingose pamaldose dalyvavo visi talkininkai prisidėję prie bažnyčios atnaujinimo darbų.

Pamaldų metu įteiktos atminimo padėkos už geranorišką bendradarbiavimą puoselėjant socialinę partnerystę, prisidedant savanorišku darbu prie Skirsnemunės (Žvyrių) evangelikų liuteronų bažnyčios išsaugojimo: Viešvilės ugniagesių savanorių komandai, Karoliui Čeponiui, Dariui Virvilui, Ernestui Pantelaičiui, Skomantui Ūseliui, VšĮ „Gabrielius“, Albino Gudaičio šeimai.  

Už geranorišką bendradarbiamą ir finansinę paramą: Aurelijos Gedminienės šeimai, Anos Bartusevičienės šeimai ir Armonų giminei. Padėkota ir ilgametei parapijietei, uoliai su visa šeima tarnavusiai Skirsnemunės (Žvyrių) evangelikų liuteronų bažnyčiai ir lig šiol kiekvieną sekmadienį ruošiančiai dosnų sekmadienio vaišių stalą – Martai Gavėnienei.

Esame dėkingi parapijos pirmininkei Danutei Šveistienei ir vyrui Stasiui Šveisčiams, Nijolės Juškevičienės šeimai, kurių rūpesčiu prižiūrimos bažnyčios prieigos, ruošiama bažnyčia sekmadieniniams patarnavimams.

 

„Geri tikėjimo darbai-

Tai Jo gyvumo vaisius,

Tačiau tikėjimu tiktai

Mes galim būti teisųs.

Tikri tikėjimo darbai

Tada tik artimo tarnai,

Jei jie turtingi meile“ K.G. 197,5