Finansuotas projektas „Džiaukitės Viešpatyje visados!“

 

Finansuotas ir pradėtas įgyvendinti Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ projektas „Džiaukitės Viešpatyje visados!“.

Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo programos „Tolygi kultūrinė raida“, „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Tauragės apskrityje prioriteto „Kultūrinė menų sintezė“, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ lėšomis.

Trukmė: 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Rėmėjai: Lietuvos Kultūros taryba, Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Vykdytojas: Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

Projekto partneriai – Jurbarko dailės studija „FORMOS KALBA“, Jurbarko kultūros centras, Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčia, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, Skirsnemunės ir Smalininkų vaikų dienos centrai

Projekto tikslas – „praturtinti“ esamas ir įprasminti pamirštas regiono kultūrines tradicijas sutelkiant įvairių meno sričių profesionalus, regiono, krašto žymius menininkus taip prisidedant prie profesionalaus meno bendradarbiavimo įtraukiant regiono žymias asmenybes, kolektyvus, šeimas ir jaunimą.

Projekto vykdytojas:

Rėmėjai:

     

Projekto partneriai:

             

Informaciniai rėmėjai: