Gautas finansavimas diakonijos „Jurbarko sandora“ projektui

 

2018 m. spalio 24 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu buvo skirtas finansavimas Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ projektui „Šeimos gerovės centro Smalininkų miestelyje įkūrimas“.

2018 m. lapkričio 19 d. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, ir Vietos veiklos grupė „Nemunas“ pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį projekto „Šeimos gerovės centro Smalininkų miestelyje įkūrimas“ įgyvendinimui, projekto Nr. JURB-LEADER-6B-D-2-7-2018. Projekto veiklos įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“. Prie įgyvendinamo projekto 20 procentų nuo visų projekto išlaidų prisideda Jurbarko rajono savivaldybė.


1 KPF.png          image001         Lietuvos LEADER logo RGB 900x1200px      4 VVG.tif