Sutvarkytos evangelikų liuteronų kapinės

 

Šiais metais pavasarinė akcija „Darom“ vyko ne tik didžiuosiuose miestuose, bet atkreiptas dėmesys ir į atokiai nuo miestų esančias apleistas kapines. Viešvilės seniūnijos bei „Geocaching“ klubo narių dėka šiais metais buvo sutvarkytos Baltupėnų bei Žagmantų evangelikų liuteronų kapinaitės, esančios Pagėgių savivaldybėje.

Keletą savaičių prieš akciją „Darom“ kunigas Mindaugas Kairys kartu su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko agentūros vedėju Andriumi Šašiu bei „Geocaching“ nariu Jonu Šefleriu aplankė ne vienas kapinaites esančias Tauragės regione. Iš apleistų kapinaičių buvo atrinktos dvejos -  Baltupėnų ir Žagmantų evangelikų liuteronų kapinaitės, kurias buvo neatidėliotinai būtina sutvarkyti. Baltupėnų ir Žagmantų kapinės įkurtos atokiai nuo gyvenviečių, ramiuose pušynuose, tad ne kiekvienas žino, jog tokios kapinaitės yra.

Prie akcijos, Baltupėnų kapinaitėse, prisidėjo būrys ne tik Viešvilės miestelio bendruomenės, bet ir Krašto apsaugos savanorių (KSPA) kariai. Tai pagarbos ženklas visam kraštui, visai mūsų šaliai, jos istorijai. Taip pagerbiame amžinybėn išėjusius, taip ugdome jaunosios kartos patriotizmą. Išnykę kaimai, parapijos, ištuštėję namai ir tik stūksantys surūdiję kryžiai, nuskilę antkapiai mena apie čia gyvenusius kraštiečius, buvusius gausius miestelius ir parapijas...

Baltupėnų kapinaitėse palaidotas žymus šio krašto mokytojas Jonas Juška (Juschka). Vieninteliai mokytojo Jono Juškos giminaičiai gyvena Vokietijoje. Garbingo amžiaus sulaukę artimieji jau nebegali aplankyti savo gimtinės, kapinių, bet jie visuomet kartu su malda.

Po darbų ant užmirštų kapų tyloje uždegta žvakutė su malda mintyse prisiminti Amžinybėn išėjusieji. Malda ir mūsų mintys vis dar neleidžia likti pamirštiems šio krašto šviesuoliams.

Viešvilės miestelio centre, greta žuvitakio, po dienos darbų savanorių laukė Viešvilės seniūnijos seniūno Valentino Kucino vaišės – ant laužo virta grybienė.

Žagmantų evangelikų liuteronų kapinaites, esančias keletas kilometrų už Žukų tvarkė „Geocaching“ klubo entuziastai iš visos Lietuvos. Kraštiečiai Jonas Šefleris su žmona bei jo klubo nariai iš visos Lietuvos savo iniciatyva keliauja po Lietuvą ir tvarko ne tik apleistas vietoves.

Prasmingiems darbams nereikia nei didelių lėšų, nei didelių projektų užtenka vien tik noro, draugų būrio ir didžiulio patriotizmo mūsų kraštui, mūsų istorijai...

Nuoširdžiai dėkojame Viešvilės seniūnijai bei seniūnui Valentinui Kucinui, Aplinkos apsaugos Jurbarko agentūros vedėjui Anriui šašiui, Viešvilės bendruomenei, karo savanoriams, Jono Šeflerio šeimai ir būriui jo draugų iš klubo „Geocaching“ už prasmingus darbus mūsų kraštui ir visai bendruomenei.