Humanitarinė parama pasiekė bendruomenęVšĮ „Liuteronų diakonija“ ne vienerius metus bendradarbiauja su Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusia Orphan Grain Train organizacija. Kuri koordinuoja ir vykdo humanitarinės paramos skyrimą visame pasaulyje.

Džiaugiamės užmegztais ir palaikomais kontaktais su užsienio partneriais. Humanitarinė parama jau yra pasiekusi ne vieną evangelikų liuteronų bendruomenę Lietuvoje.

Jurbarko krašto parapijas, humanitarinė parama, pasiekia kartą per metus. Praėjusiais metais jūrinis konteineris paramos buvo skirtas Skirsnemunės parapijai bei diakoninei-socialinei veiklai, dienos užimtumo centro klientams. Pernai metais humanitarinė pagalba pasiekė Pagėgių bei Biržų parapijas.

Šių metų gegužės 14 dienos vėlų vakarą ilgai laukta parama pasiekė ir Jurbarko parapijos bendruomenę. Jūrinis konteineris humanitarinės paramos iš krikščioniško gailestingumo bus dalinamas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, stokojantiems bendruomenės nariams.

Esant poreikiui, prašome dėl paramos gavimo kreiptis į parapijos tarybą ir diakonijos Sandora darbuotojus.

Nuoširdžiai dėkojame užsienio partneriams Chris Carstens  už paramą, bei žinoma, savanoriams padėjusiems vėlyvą vakarą iškrauti jūrinį konteinerį pilną humanitarinės paramos!