ŠEIMOS GEROVĖS CENTRĄ JURBARKO RAJONE REMIA LIETUVOS IR VOKIETIJOS ROTARIEČIAI

 

Iš kairės - Siegfried Schöpping, kun. Mindaugas Kairys, Rotary Prezidentas Klaus Mies.

 

            Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ - turi ilgametę patirtį diakoninio-socialinio darbo srityje, kurios veikla vėl atnaujinta nuo atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės metų. Pirmoji diakoninė organizacija „SANDORA“ įsteigta 1904 metais. Jos veikla buvo ir yra grindžiama krikščionišku gailestingumu.

            Diakonijos paskirtis rūpintis ir globoti šeimas, vaikus, senelius, neįgaliuosius ir kitus socialiai pažeistus asmenis, vykdyti socialinę-diakoninę veiklą. Diakonijos klientų ratas gausus ir aprėpia įvairias socialines grupes. Dėka suburtų savanorių, diakonijos darbuotojų, profesionalių specialistų pagalbos veikla su lig kiekvienais metais plečiasi ir vis daugiau klientų gali sulaukti pagalbos bei paramos iš diakonijos.

            Šiuo metu diakonija planuoja socialinių paslaugų plėtrą, orientuotą į šeimą, vaikų globą, krizinėje situacijoje esančias mamas su nepilnamečiais vaikais. Esama socialinė padėtis Jurbarko rajone tarsi pati savaime diktuoja diakonijos socialinių paslaugų kryptis.

            Spalio mėnesį Jurbarko rajone lankantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuriačiui, diakonija „Jurbarko sandora“ pristatė planuojamų paslaugų plėtros planą.

            Socialinių paslaugų plėtrai, siekiant kurti Šeimos gerovės centrą, buvo įsigytas pastatas Smalininkuose. Šiuo metu jau prasidėjo pastato stogo renovacijos darbai. VVG „Nemunas“ projekto pagalba 2018 metais planuojamas investicinis projektas kuriant darbo vietas ir pritaikant „Šeimos gerovės centrui“ Smalininkuose.

 

Iš kairės - kun. Mindaugas Kairys, Rotary Prezidentas Dr. Norbert Göke, Marc Prokop.

 

            Šeimos gerovės centras tai tarsi socialinių paslaugų kompleksas su įvairių socialinių paslaugų blokais. Jame planuojama įsikurs trys korpusai: krizių centras, šeimos centras, vaikų dienos centras. Diakonija siekia, jog paslaugos būtų koncentruotai teikiamos šeimos gerovės centre ir klientui taip palengvintų paslaugų prieinamumą.

            Diakonijos „Jurbarko sandora“ kuriamas socialinių paslaugų bei pagalbos teikimo modelis orientuotas padėti įvairioms socialinėms grupėms ir visuomenės sluoksniams priskiriamoms šeimoms, vaikams. Juk sunkumus, psichologines problemas, netektis, išsiskyrimą išgyvename visi, tačiau ne visuomet randame  pagalbos ar tiesiog stinga drąsos paprašyti. Diakonija „Jurbarko sandora“ planuodama paslaugų paketą ieško inovatyvių socialinių paslaugų teikimo būtų. Diakonija siekia, jog Šeimos gerovės centras taptų patrauklus visoms šeimoms ar tiesiog pagalbos ieškantiems asmenims.

            Diakonija skirdama didelį dėmesį vaikų socialiniai priežiūrai, ugdymui. Suprasdama šiuo metu susidariusią padėtį vaikų globos srityje, diakonija yra numačiusi įkurti „Bendruomeninius vaikų globos namus“ Jurbarko mieste. Šiuose namuose bus teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės globos paslaugos vaikams, kurių tėvams bus apribota vaikų globa. Numatoma dirbti ir su globojamų vaikų šeima, kad būtų galima juos grąžinti į biologinę šeimą, arba ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui visuomenėje.            Džiaugiamės, jog šiuos diakonijos „Jurbarko sandora“ planus palaiko Jurbarko rajono savivaldybės valdžia, kuri ir iniciajavo susitikimą su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru. Susitikimo metu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu diakonijos „Jurbarko sandora“ pristatyti veiklos planai buvo teigiamai įvertinti ir sulaukė pritarimo. Diakonijos pirmininkas kun. Mindaugas Kairys jau dabar yra dėkingas Jurbarko bei Vokietijos Rotary klubams, kurie prisidės finansiniu indėliu prie planuojamų diakoninių-socialinių veiklų. Vokietijoje esantys Rotary klubai domėjosi Jurbarko rajono socialine padėtimi, šiuo metu teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir pritarė diakonijos iniciatyvoms ne tik žodžiais, bet ir finansiniu indėliu.

            Diakonija „Jurbarko sandora“ siekdama efektyvių socialinių paslaugų plėtros betarpiškai bendradarbiauja tiek su rajono savivaldybe taip pat didelio palaikymo sulaukia iš Jurbarko mieste veikiančio Rotary klubo bei kitų suinteresuotų organizacijų. Tik betarpiško tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėka, drauge siekiant socialinių paslaugų tinklo plėtros, galėsime kurti novatoriškas socialines institucijas teikiant inovatyvias socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams.