Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija “Jurbarko sandora” pradėjo įgyvendinti projektą „Pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimas Jurbarko rajone“

 

2017 m. liepos mėnesį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje projektą „Pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimas Jurbarko rajone“ o nuo rugpjūčio mėnesio pradėtas jo įgyvendinimas.

 

Trukmė: 2017 m. rugpjūčio 14 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. (5 mėnesiai)

Rėmėjas: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vykdytojas: Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

Partneriai: Jurbarko rajono savivaldybė, VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Paulių bendruomenė.

 

Projekto aktualumas:

Šeimose, kur skriaudžiami vaikai užauga nesaugūs, nepasitiki savimi ir kitais, neretai nukreipia destrukciją į save, kuri pasireiškia depresija, įvairiomis priklausomybėmis, savižudybių skaičiaus augimu ar kitomis negerovėmis, kurios lemia disfunkcinių santykių tąsą, smurtą ir kt. Smurtas artimoje aplinkoje dažniausiai yra kur kas sudėtingesnių psichologinių problemų išraiška.

     Lietuvoje jaučiamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumas, o visos Lietuvos mastu trūksta papildomo užimtumo paslaugų ir dėmesio šeimoms. Jurbarko rajonas susiduria su tokiomis pačiomis problemomis kaip ir visa Lietuva. Prasidėjus atostogoms tėvai neturi kur palikti vaikų, beveik nėra įgyvendintų šeimos ir darbo derinimo priemonių. Būtent tai yra silpnoji šeimos politikos grandis, kuri labai apsunkina šeimos padėtį. Vasaros metu, ypač, kaimiškose vietovėse nėra organizuojama tikslingas vaikų užimtumas vasaros atostogų metu. Vaikų dienos užimtumo centrai yra ne visose seniūnijose ir nepatenkina vaikų užimtumo poreikio vasaros metu, nes pamokų nebėra ir po pamokinės veiklos taip pat nebelieka. Vaikų užimtumas ypač vasaros metu labai svarbus, nes daugelis tėvų neturi galimybės mokėti už vaikų stovyklas, todėl jie namuose lieka vieni, o tai kelia grėsmę nesaugiam jų laisvalaikio leidimui ir nelaimių atsitikimui.

            Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ turi patirtį teikiant dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams bei šeimoms. „Motinos – vaiko dienos užimtumo centre“ teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros ir užimtumo paslaugos, kompleksinė pagalba šeimai, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės, teikiamos dvasininko konsultacijos krizinę situaciją patiriančioms šeimoms, teikiama parama rūbais, baldais ir kt. gautais iš rėmėjų. Dalyvaujama „Maisto banko“ organizuojamose akcijose. Siekdama skatinti inovatyvias socialines paslaugas Jurbarko ir Pagėgių regionuose, nuo 2016 metų kovo mėnesio įgyvendina projektą „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ su vienišais tėvais auginančiais vaikus.

            Šiuo projektu siekiama plėsti socialinių paslaugų vaikų užimtumo prieinamumą šeimoms, skatinant nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus glaudesnį bendradarbiavimą. Bendradarbiaujant su kitomis NVO sieksime išplėsti veiksmingą pagalbos šeimai sistemą Jurbarko rajone, kad pagalba būtų prieinama ir apimtų kuo daugiau šeimų ir vaikų.

Projekto tikslas – Ugdyti šeimos kultūrą ir socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei pagalbą, formuoti tėvystės įgūdžius, plėtoti pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje, skatinti šeimų telkimąsi, teikti pagalbą įveikiant skyrybų krizes, sunkumus dėl įvairių priklausomybių bei teikti vaikų užimtumo paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams atostogų metu.

Projekto tikslinė grupė – šeimos ir jų vaikai patiriantys skyrybų krizę,  vaikai nuo 7 metų iki 13 metų, socialinės rizikos ir krizę patirenčios šeimos.

Šimkaičių ir Jurbarko miesto seniūnijose, VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“,  Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje vyks pozityvios tėvystės užsiėmimai, individualios konsultacijos.

Skirsnemunės „Motinos – vaiko užimtumo centre“ ir Paulių bendruomenės namuose vyks 5 dienų vaikų vasaros atostogų dienos stovyklos.  Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos patalpose bus vykdomas vaikų dienos užimtumas.

veliava sandora.jpg logotipas_ministerija.png logotipas_savivaldybe.png