Asociacija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, įkurta 2007 m. Diakonijos paskirtis – visapusiškas rūpinimasis žmogumi: jo siela, dvasia ir kūnu. Diakonija, vadovaudamasi krikščionišku gailestingumu, teikia materialinę, moralinę, ligonių slaugos ir kitokią pagalbą atskirtiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms; globoja mokyklas, jaunimo krikščioniškąsias organizacijas.

 

Pagrindinės asociacijos „Jurbarko sandora“ vykdomos diakoninės-socialinės veiklos, projektų tikslinės grupės:

-  Vaikai iš socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų ir jų šeimos nariai;

-  Vaikai, turintys mokymosi sunkumų, emocijų ir elgesio sutrikimų;

-  Vienišos mamos (tėvai) auginančios (auginantys) vaikus;

-  Nepriteklių išgyvenančios šeimos;

-  Senjorai ir neįgalūs asmenys;

-  „Eurowaisen“ – apleisti vaikai ir jaunuoliai, kurie gyvena su vienu iš tėvų ar net vieni, ar su giminaičiais. „Eurowaisen“ – tai vaikai, kurių vienas iš tėvų ar abu, dėl finansinio nestabilumo šeimoje, dirba užsienyje.

 

Pagrindiniai asociacijos vykdomos veiklos ir projektų partneriai bei rėmėjai:

-  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  

-  Jurbarko rajono savivaldybė

-  VšĮ „Liuteronų diakonija“

-  Schleswig Holstein diakonija (Vokietija)

-  Raudonasis kryžius Vokietijoje (Rote Kreuz)

-  Orphan grain train Relief for Human Need Worldwide (Missouri, USA)

-  Kinder in Not Lippe (Vokietija)

-  VšĮ „Gabrielius“

-  Jurbarko evangelikų liuteronų parapija

-  Kinder Missionswerk. Die Sternsinger (Vokietija)

-  Evangelisch-Lutherische Thomaskirchengemeinde Kiel-Mettenhof (Vokietija)

-  Gustav-Adolf-Werk e. V. in Leipzig (Vokietija)

-  Herr Siegfried Butler und Herr Uwe Schweizer (Vokietija)

-  Frau Erica Oliver (Australija)

-  Herr Friedel Theismann (Vokietija)

 

logotipas_ministerija.png logotipas_savivaldybe.png logotipas_maisto bankas.png

  

23.jpg   

                                         

Asociacija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, bendradarbiaudama su VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendina projektą Aktion Mensch „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos projektas“ („Perspektive – ein Hilfsprojekt für vernachlässigte Kinder und Jugendliche“) skirtą „Eurowaisen“ vaikų pagalbos teikimui Tauragės regione. Projekto įgyvendinimo metu kuriamas pagalbos tinklas, apjungiantis įvairias institucijas, organizacijas dirbančias su jaunimu. Projekto įgyvendinimo metu siekiama identifikuoti konkrečių paslaugų ir pagalbos formų poreikį Tauragės regiono kaimiškose vietovėse, bei užtikrinti identifikuotų paslaugų prieinamumą apleistų vaikų ir jaunuolių sėkmingai socializacijai gerinti.

 

Projektas „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“. Įgyvendinant projektą vaikų ir jaunimo užimtumas nesibaigia mokyklos ribose. Projekto įgyvendinimo metu sudaromos sąlygos centrą lankančių klientų savirealizacijai, savęs pažinimui, socialiai atsakingo elgesio modelio kūrimuisi, vykdomos veiklos prisideda prie neigiamo elgesio mažėjimo. Kryptingas darbas ir užimtumo organizavimas, socialinių įgūdžių ir gebėjimų formavimas, saviraiška, dvasinis ugdymas sudaro prielaidas vaikų nesaugumo mažinimui, didina pozityvios socializacijos galimybes.

Asociacija savo vykdomoje veikloje didelį dėmesį skiria socialinių pagalbos paslaugų ir priemonių priartėjimui prie kliento, tačiau vykdoma veikla neapsiriboja vien tik dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugomis, materialinės pagalbos bei paramos teikimu. „Jurbarko sandora“ su partneriais taip savo vykdoma veikla prisideda ir prie švietėjiškos veiklos, krikščioniško jaunimo auklėjimo. Asociacija rengia mokymus, susitikimus, seminarus, teikia individualią ir grupinę psichologo pagalbą, pagal poreikį dvasinę pagalbą.

 

 

JURBARKO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS DIAKONIJA „JURBARKO SANDORA“

2016 METŲ DIAKONINĖ-SOCIALINĖ VEIKLA

 

Krikščioniško jaunimo seminaras

Asociacija „Jurbarko sandora“ didelį dėmesį skiria švietėjiškai krikščioniškai veiklai. dėmesys organizuojamas krikščioniškas seminaras Skirsnemunėje suvienijo Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų jaunimą. Skirsnemunėje įrengtame dienos užimtumo centre ankstyvą pavasarį, vasario mėnesio savaitgalį, sulaukėme gausaus jaunimo būrio. Seminaro programa buvo gausi ne tik šventojo rašto skaitymo, giesmių, bet ir draugiškų asmenybės ugdymo užsiėmimų. Krikščioniškame jaunimo seminare dalyvavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis.

 

 

Pavasarinė „Maisto banko“ akcija!

Šių metu kovo mėnesį, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, dalyvavo kasmetinėje LPF „Maisto bankas“ organizuotoje pavasarinėje maisto produktų rinkimo akcijoje prekybos centre „IKI“, Jurbarke. Akcijos metu (per dvi akcijos dienas) savanoriavo 16 savanorių, paaukota 570 vnt. ilgalaikių maisto produktų. Dėkojame savanoriavusiems darbuotojams, savanoriams už aktyvumą, aukotojams už paaukotus maisto produktus!

 

 

Įsigytas nekilnojamas turtas diakoninei-socialinei veiklai vykdyti

 

Šių metų pavasarį Jurbarko evangelikų liuteronų parapija įsigijo pastatą su sklypu Smalininkų miestelyje. Tolimesniuose planuose, bendradarbiaujant su Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ planuojama rekonstruoti pastatą ir pritaikyti diakoninei-socialinei veiklai vykdyti, socialinėms paslaugoms teikti.

 

 

 

      

 

 

 

 

Šv. Velykų belaukiant!

Artėjant Kristaus prisikėlimo – šv. Velykų šventei, dienos užimtumo centrą lankantys vaikai jaukią popietę praleido apmąstydami Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo kelią. Šv. Velykų biblinę valandėlę pravedė parapijos dvasinis vadovas Mindaugas Kairys. Popietės tikslas burti vaikus dvasingumo pažinimui, supažindinti su krikščionišku gyvenimu sudarant galimybę asmenybės ugdymui. Po biblinės valandėles darbuotojų padedami vaikučiai taip pat margino kiaušinius. Užsiėmimo metu numarginti margučiai buvo padovanoti artimiesiems. Šiai šventei vaikai ruošėsi iš anksto. Visą savaitė buvo skirta susipažinimui su krikščioniška šv. Velykų prasme, liaudies tradicijomis, marginimo raštais.

 

 

Šv. Velykos diakonijoje „Jurbarko sandora“!

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija “Jurbarko sandora” savanoriai diakonijos globojamus bei parapijos vaikus šv. Velykų proga po iškilmingų Kristaus Prisikėlimo Velykų rytmečio pamaldų pradžiugino saldžiomis dovanėlėmis. Dėkojame už saldžias dovanėles paramos organizatoriui Siegfried Butler iš Vokietijos!

 

 

Aktion Mensch projektas - psichologo susitikimas Tauragės regiono mokyklose

Diakonijos „Jurbarko sandora“ švietėjiško, krikščioniško jaunimo ugdymas aprėpia įvairialypį ugdymą, humaniškumo lavinimą, dvasinį ugdymą ir tobulėjimą. „Jurbarko sandora“ su partneriu VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendina projektą Aktion Mensch „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos teikimo projektą“ Tauragės regione. Projekto metu organizuoti individualūs ir grupiniai vaikų, jaunuolių  susitikimai su psichologu Tauragės regiono mokyklose sudaro galimybes atokiose kaimiškose vietovėse gyvenančių jaunuolių dvasinių vertybių ugdymuisi ir emociniam tobulėjimui – pozityviai krikščioniško jaunimo socializacijai.

 

 

 

Aktion Mensch projektas – karjeros planavimo konsultacijos Tauragės regione

„Jurbarko sandora“ su partneriu VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendina projektą Aktion Mensch „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos teikimo projektą“ Tauragės regione. Krikščioniškas ugdymas apima ne tik dvasinį jaunuolių stiprinimą, tačiau labai svarbus ir konkretus pagalbos teikimas ir nukreipimas karjeros srityse. Tik rasdami „savo“ kelią jaunuoliai bus dvasiškai tvirti. Šių metų pavasarį buvo intensyviai organizuoti jaunimo darbo centro specialisto susitikimai, konsultacijos karjeros planavimo klausimais Tauragės regiono mokyklose.

 

 

 

Humanitarinė parama iš Jungtinių Amerikos Valstijų

2016 m. balandžio mėn. sulaukėme humanitarinės paramos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Humanitarinė parama iš krikščioniško gailestingumo tradicijos teikta dienos užimtumo centro lankančių vaikų šeimoms, seniūnijos socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų sąraše esančioms šeimoms, vienišiems, stokojantiems asmenims.  Dėkojame už paramą partneriams iš Jungtinių Amerikos valstijų!

 

 

Aktion Mensch projektas – prevencinės paskaitos Tauragės regione

„Jurbarko sandora“ su partneriu VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendina projektą Aktion Mensch „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos teikimo projektą“ Tauragės regione. Atkreipdami dėmesį į vyraujančias vaikų ir jaunimo elgesio problemas, nusižengimus projekto vykdomų užsiėmimų metu siekiame krikščioniško socialinio apleistų vaikų ir jaunuolių ugdymo. Šių metų pavasarį buvo intensyviai organizuoti Marijampolės apskrities Jurbarko policijos komisariato specialistų prevencinės paskaitos Tauragės regiono mokyklose.

 

Vaikų ir jaunimo „Giesmių giesmelė 2016“

šventė Tauragėje

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ didelį dėmesį skiria vaikų krikščioniškų vertybių ugdymui. Sekmadieninės mokyklėlės užsiėmimų metu pasitelkiant sakralinės muzikos meną ugdome krikščionišką jaunimo moralę, vertybes. Ugdomąja krikščioniška muzikine veikla siekiame, kad šiuolaikinis jaunimas surastų „save“, savo vietą visuomenėje. Kiekvienais metais sekmadieninės mokyklėlės metu paruoštą muzikinę programą pristatome „Giesmių giesmelė“ šventėse, kuri šiais metais vyko Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

 

 

 

Vaikų gynimo diena

Kasmet birželio pirmąją minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Vaikystė – vienas nuostabiausių vaiko gyvenimo laikotarpių, pilnas atradimų, neišdildomų prisiminimų. Vaikų dienos centre šią dieną išskirtinai daug žaidimų ir pramogų. Siekdami visapusiško vaikų ugdymo krikščioniškoje dvasioje Tarptautinė vaikų gynimo dieną diskutavome apie šeimą, darbų pasidalijimą, vaikų teises ir pareigas jų šeimoje. Organizuotas piešinių konkursas, kurio metu simbolinėmis dovanėlėmis  apdovanoti visi dienos centrą lankantys vaikai.

 

 

 

Vietos veiklos grupės vizitas!

Vietos veiklos grupė (VVG) „Nemunas“ administracija bei Lenkijos VVG „Tygiel DOliny  Bugu“ administracijos ir valdybos nariai aplankė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ įkurtą vaikų dienos užimtumo centrą Skirsnemunėje. Susitikimo metu pristatytos vykdomos asociacijos „Jurbarko sandora“ diakoninės-socialinės veiklos, projektai, aptarta socialinė padėtis regione.

 

 

Istorinių kapinių tvarkymas

Kalveliai prieš gerą šimtmetį buvo didelis kaimas – veikė žiemos uostas, stiklo fabrikas, plytinė, gyveno apie 500 žmonių. Dabar belikę tik kelios sodybos, o senosios evangelikų liuteronų kapinės sovietmečiu buvo visiškai sunykusios, nes vietinių gyventojų po Antrojo pasaulinio karo čia nebeliko. Socialinės iniciatyvos Kalvelių istorinėse kapinaitėse metu „Jurbarko sandora“ bendradarbiaujant su Viešvilės bendruomenės centru „Skalvija“, socialiniais partneriais iš Vokietijos atgaivintos senos kapinaitės.  Stovyklos metu atkasta ir iškelta keliasdešimt antkapių, jie nušveisti, pripilti juodžemio, išpurenta velėna aplink kryžius ir tvoreles. Laisvalaikio metu, akcijos savanoriams, organizuotos ekskursijos, laisvalaikio užimtumas. Prasminga socialinė iniciatyva sutelkė būrį jaunų žmonių, džiugu, kad ši socialinė veikla sujungė įvairių konfesijų jaunuolius dalyvavimui bendruomeninėje veikloje, skatino socialinę atsakomybę, jaunimo vertybes.

 

 

 

 

 

Tarptautinė jaunimo darbo stovykla!

Vasaros pabaigoje “Jurbarko sandora“ bendradarbiaudama su Vilkyškių evangelikų liuteronų parapija organizavo tarptautinę jaunimo darbo stovyklą. Nors vasara atostogų metas ir daugelis jaunuolių dirba ar vyksta atostogauti, tačiau krikščioniškam jaunimui šiais metais buvo suteikta unikali galimybė prasmingai praleisti dvi vasaros atostogų savaites tarptautinėje darbo stovykloje. Iš viso stovyklos metu dalyvavo 27 jaunuoliai 16-35 metų amžiaus (16 iš Vokietijos, 11 iš Lietuvos). Stovyklos metu Vilkyškių evangelikų parapijos atstatomame pastate buvo nudažytos dailylentės ir iškalta 200m2 lubų. Džiaugiamės, jog iniciatyvių jaunuolių dėka galime pasidžiaugti akivaizdžiais rezultatais. Stovyklos metu jaunimas ne tik dirbo, kiekviena darbo diena buvo pradedama ir baigiama maldomis, giesmėmis, tylos apmąstymais. Organizatorių iniciatyva taip pat buvo suplanuotos ir kelios ekskursijos, pramogos. Organizuotos pažintinės ekskursijos, vandens pramogos, lankymasis Pagėgių krašto lankytinose vietose. Dėkojame visiems savanoriams prisidėjusiems prie tarptautinės jaunimo darbo stovyklos organizavimo ir įgyvendinimo.

 

 

   

 

 

 

 

Humanitarinė parama iš Vokietijos

2016 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje sulaukėme ilgamečių „Jurbarko sandora“ partnerių iš Vokietijos (Kinder in Not, Lippe) humanitarinės paramos vaikų dienos užimtumo centrui Skirsnemunėje. Dėkojame paramos organizatoriui Jürgen Wattenberg (Kinder in Not, Lippe organizacija Vokietijoje).

 

 

Maitinimo paslaugos

Diakonijos „Jurbarko sandora“ darbuotojai krikščioniškos tarnystės vedami  – organizuoja maitinimą labiausiai stokojantiems. Dienos užimtumo centre kiekvieną darbo dieną teikiamas nemokamas maitinimas dienos centro lankytojams.

 

 

Bendradarbiavimas su Raudonojo kryžiaus organizacija Vokietijoje

 

Kiekvienais metais sulaukiame ilgamečių partnerių iš Vokietijos, Raudonojo kryžiaus (Rote Kreuz) paramos kompensacinėmis technikos priemonėmis. Dėkojame Henning Kramer (Raudonasis kryžius, Vokietije/Rote Kreuz, Deutschland)!

 

Rugsėjo pirmosios šventė vaikų dienos užimtumo centre

Rugsėjo pirmosios dieną dienos užimtumo centrą lankantys vaikai savo piešiniuose prisiminė dar taip neseniai buvusią vasarą. Po piešinių parodos pristatymo laukė šventiškas dienos užimtumo centro darbuotojų pyragas.

 

Parama šeimoms!

Diakonijos „Jurbarko sandora“ veikla nukreipta į pagalbos teikimą tiems, kurios jiems labiausiai reikia. Humanitarinė parama teikiama ištisus metus. Parama organizuojama ne tik organizacijos globojamoms šeimoms, bet ir visiems besikreipiantiems žmonėms, šeimoms, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Parama teikiama – drabužiais, namų apyvokos daiktais, dovanėlėmis vaikams per Kalėdas, maisto produktais, medikamentais, higienos priemonėmis, mokyklinėmis priemonėmis ir kitais daiktais.

 

 

Pamokų ruoša

Vaikų dienos užimtumo paslaugos orientuotos ne tik į priežiūros, sociokultūrines paslaugas, bet ir į ugdymą – pamokų ruošą. Individuali pagalba ruošiant labai svarbi apleistiems vaikams. Pozityvus dėmesys ir teikiama pagalba suteikia vaikui didelę motyvaciją mokintis.

   

 

Sportuodami – augame sveiki!

Dienos centro saugiai aptvertoje teritorijoje, vaikų dienos užimtumo centro lankytojai turi galimybę sportuoti. Tai viena iš dienos centro veiklų, skatinanti vaikus judėti, ugdo sveikos gyvensenos įpročius.

 

Pjūties padėkos šventė!

Ne tik laikas, bet ir visas gyvenimas bėga greitai. Kiekvieną dieną turime savo kasdienybę, taip ir nepastebime kaip prabėga metai. Su džiaugsmu laukta rugsėjo pirmoji ir auksinis ruduo atnešė ir Pjūties Padėkos šventę. Šventės metu dvasinis vadovas su dienos centrą lankančiais vaikais apmąstė kuo Viešpats palaimino mūsų metus, kartu padėkojo už suteiktas Dievo malones. Drauge garbindami su dėkingumu giedojome giesmes. Jaukiai biblijos valandėlei pasibaigus, dienos centrą lankantys vaikai gamino darbelius iš savo daržo ir sodo gėrybių, parengė savo darbelių parodą. Po prasmingos dienos skanavome iš rudeniškų gėrybių paruoštas vaišes.

  

 

 

Aplinkos tvarkymo akcija

Skatindami vaikų bendruomeniškumą bei ugdydami vaikų darbinius įgūdžius, atsakomybę, pareigą, tvarkėme dienos užimtumo centro teritoriją. Labai svarbu, jog ugdydami tarpusavio bendravimo santykius nepamirštume kaip yra svarbu ugdyti jaunų žmonių darbinius įgūdžius, atsakomybę, pareigingumą. Džiaugiamės, jog vaikai su dideliu noru tvarkė aplinką, kurioje praleidžią didžiąją dalį dienos, aplinką, kurioje leidžia laisvalaikį, žaidžia, sportuoja ir pramogauja, aplinką, kurioje patiria pozityvias emocijas.

 

 

Humanitarinė parama iš Jungtinių Amerikos valstijų

2016 m. spalio mėnesį sulaukėme humanitarinės paramos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Humanitarinė parama paskirstoma, dalinama kiekvieną trečiadienį diakonijos centre Jurbarke. Dievas yra gailestingas, todėl ir mus Jis skatina bei kviečia dalintis, padėti tiems, kuriems taip reikalinga mūsų parama. Dėkojame už paramą partneriams iš Jungtinių Amerikos valstijų! Daug darbo tenka priimant, tvarkant, rūšiuojant, dalinant paramą, todėl nuoširdžiai dėkojame diakonijos savanoriams, parapijos nariams už pagalbą organizuojant paramos dalinimą labiausiai stokojantiems!

  

 

Maisto banko akcija!

Šių metu spalio mėnesį, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, dalyvavo kasmetinėje LPF „Maisto bankas“ organizuotoje rudeninėje maisto produktų rinkimo akcijoje prekybos centre „IKI“, Jurbarke. Akcijos metu (per dvi akcijos dienas) savanoriavo 16 savanorių, paaukota 632 vnt. ilgalaikių maisto produktų. Dėkojame savanoriavusiems darbuotojams, savanoriams, aukotojams už nuoširdžiai paaukotus maisto produktus!

  

 

Kapų lankymas

Kiekvienais metais artėjant Amžinybės sekmadieniui, kartu su dienos centrą lankančiais vaikais aplankome Skirsnemunės evangelikų liuteronų ir katalikų kapinaites, uždegame žvakeles ant apleistų, pamirštų kapų.

 

Technologijų  užsiėmimai!

Dienos užimtumo centre organizuodami technologijų pamokėles ugdome dienos centrą lankančių vaikų darbinius įgūdžius. Vaikų širdys kaskart džiaugiasi ne tik nuo skanumynų, ir kvapų, bet didelį džiaugsmą teikia galimybė pačiam kurti, eksperimentuoti.  

   

 

Adventinė popietė!

Artėjant Kristaus gimimo šventei – šv. Kalėdoms, vaikų dienos užimtumo centrą lankantys vaikai kartu su visa miestelio bendruomene dalyvavo Adventinėje popietėje. Popietės metu taip pat aktyviai dalyvavome adventinės popietės edukaciniuose užsiėmimuose. Siekiame, jog vaikų dienos užimtumo centrą lankantys vaikai dalyvaudami ne tik centro organizuojamoje veikloje, bet ir bendruomenės šventėse ugdytų gebėjimus pozityviai bendrauti ir formuotų tarpusavio verbalinę ir neverbalinę komunikaciją, vertybes, suprastų, jog Kristaus gimimo šventė tai ne tik dovanų ir linksmybių metas.

   

 

Adventinės dovanos!

Adventiniam laikotarpiui prasidėjus dienos užimtumo centrą lankantys vaikai jaukias popietes leido imbieriniais kvapais dvelkiančioje virtuvėlėje. Kepė kalėdinius sausainius, kūčiukus, taip pat gamino šventinius atvirukus, kuriuos vėliau dovanojo vienišiems seneliams. Bet ir dienos centre jaukiai pastatytą eglutę išpuošė savo pagamintais žaisliukais. Krikščioniškame dienos centro gyvenime – Kristaus gimimo šventė - tai buvimas drauge, dalijimasis laiku, tai apmąstymų metas, kai laikas leidžiantis gimti Dievui mūsų širdelėse. Susikaupimo ir apmąstymo Adventinis laikotarpis ugdydamas jaunąsias krikščioniškas asmenybes, vaikus skatina būti dorais piliečiais - dovana savo artimiesiems, savo bendruomenei.

        

 

Padėka diakonijai „Jurbarko sandora“ ir dovanos dienos centro lankytojams

Labai džiaugiamės, jog Adventiniu laikotarpiu mūsų vaikai sulaukė dovanų iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Niekas taip nenudžiugina mažos širdelės kaip dėmesys ir saldžios dovanos. Taip pat diakonijai „Jurbarko sandora“ buvo įteikta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės padėka už vykdomą dienos socialinės priežiūros ir ugdymo veiklą, nuveiktus darbus gerinant vaikų ir jų šeimų socialinę adaptaciją ir integraciją.

   

 

„Jurbarko sandora“ dovanos seneliams ir ligoniams šv. Kalėdų proga!

Diakonija „Jurbarko sandora“ savanoriai paskutinę advento savaitę aplankė, su paruoštais maisto paketais, globojamus senjorus namuose ir ligonius Jurbarko ligoninės slaugos skyriuje. Prie Kalėdinių dovanų seneliams ir ligoniams prisidėjo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos partneriai Evangelische Thomasgemeinde Kiel-Mettenhof parapija Vokietijoje, bei parapijos narė Rosemarie Wiele. Dėkojame partneriams!

 

„Jurbarko sandora” dovanos vaikams šv. Kalėdų proga!

„Jurbarko sandora” nariai šv. Kūčių pamaldose, Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje, išdalino 55 supakuotas dovanas globojamiems ir parapijos vaikams. Už kalėdines dovanas dėkojame Siegfried Butler, Uwe Schweizer iš Vokietijos, kurie kiekvienais metais organizuoja kalėdinių dovanų siuntą į Lietuvą. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams!

  

 

Asociacija, Jurbarko evangelikų liuteronų diakonija „Jurbarko sandora“ darbuotojų komanda, savanoriai dėkoja visiems prisidėjusiems prie asociacijos vykdomos veiklos, projektų 2016 metais, savanorišku darbu, idėjomis, darbais, daiktais, humanitarine parama ir piniginėmis lėšomis! Kiekvienas rėmėjo, partnerio indėlis, parama prisideda ne tik prie socialinės atskirties mažinimo regione, bet ir krikščioniškos dvasios ir dorovės stiprinimo diakonijos socialinio darbo bendruomenėje.

 

Projektų vadovė

Evelina Tamošaitytė