Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios

APDOVANOJIMAS

 

Uweapdov.jpeg

 

 

Dėkodama už ilgametę partnerystę, pagalbą bei brolišką bendrystę Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija apdovanoja kun.Uwe Haberland sidabriniu kryžiumi, kaip mūsų padėkos ir broliškos meilės ženklu.

Apdovanojimą skyrė: Vysk.Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorijos pirmininkas.

Apdovanojimą įteikė LELB konsistorijos narys,kun. Mindaugas Kairys

 

Uwe Haberland gimė Schleswig mieste 1945m. gegužės 22d.  Teologiją studijavo Kylyje ir Erlangene, vikariantą atliko Hamburge 1972 -1974m.  tais pačiais metais Vyskupo Dr. Hübner Kylyje buvo ordinuojamas kunigu ir 13 metų pakviečiamas kunigo tarnystei į Wilster Dort. Nuo 1987 persikėlė dirbti į Bornöved. Čia Uwe Haberland tarnavo iki 2005m.

1976m. Uwe Haberland susituokė ir su žmona Ulrike Haberland susilaukė dukters Stephanie. Dabar Uwe džiaugiasi dviem anūkėmis.

 

Darbas GAW (Gustaw Adolf Werk)

1975m. perkėlė iš Irzehoe GAW darbui bažnyčios apskrityse komisijos nariu į Münsterdorf bažnytinę apskritį. Tais pačiais metais buvo išrinktas Schleswig – Holstein GAW valdybos nariu.

1991m. po 16metų darbo, kaip valdybos narys, jis buvo išrinktas Schleswig – Holstein GAW valdybos pirmininku.

2004m. Išrenkamas Šiaurės Elbės GAW valdybos primininku.

2014m. po susijungimo Šiaurės Elbės GAW išrenkamas valdybos primininku dviems grupėmas GAW Schleswig – Holstein ir Hamburg.

20 metų Uwe Haberland dirbo pirmininkas Diasporos komitete jo buvusiame bažnytiniame regione ir apie 15 metų buvo išrinktas  finansų komiteto nariu ir taip pat Hamburgo misijos ir ekumenizmo centro (Zentrum für Mission und Ökumene) Europos komiteto nariu.

 

1993 – 1996 ir 2004 – 2006 Uwe Haberland buvo išrinktas GAW centrinės atstovybės Leipcige valdybos nariu.

 

 

Darbas su broliškomis parapijomis Diasporoje jo aktyviame darbo laikotarpyje iki pat pensijinio amžiaus turėjo labai reikšmingos įtakos. Kartu su žmona ištisus dešimtmečius mielai priėmė ir džiaugėsi asmeniniais susitikimais su diasporoje gyvenančiais bičiuliais.

-          daugelį kartų Uwe Haberland lankėsi Lietuvoje. Savo keliones suderindamas su GAW darbo reikalais.  Taip pat organizavo,lydėjo jaunimo bei suaugusiųjų grupes į Baltijos šalis. Uwe Haberland dalyvavo 1996m. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios pašventinimo pamaldose. Organizavo bei rėmė chorų koncertines išvykas po Schleswig – Holstein. (LEBMS jaunimo choras “Canatate Domino” vad. Laura Matuzaitė – Kairienė ir  Klaipėdos ev.liuteronų bažnyčios mišrus choras, vadovaujamas Irenos Tumelionytės Šemeklienės).

-          Dalyvavo LELB Vyskupo dr. Mindaugo Sabučio ordinacijoje Tauragėje.

-          Dalyvavo naujai atstatytos Jurbarko K. Donelaičio ev. liuteronų Bažnyčios pašventinimo pamaldose, o taip pat ir renovuotų parapijos pastatų Jurbarke, Smalininkuose, Vilkyškiuose pašventinimo ceremonijose.

-          Dalyvavo Jurbarko ev. liuteronų parapijos ir partnerinės Kylio-Mettenhof Thomo parapijos bendradarbiavimo veikloje.

-          Aktyviai rėmė Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų , VšĮ Liuteronų diakonijos bei Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos projektus.

-          2016 m. liepos 17d. Kylio-Mettenhof parapijoje Uwe Haberland apdovanotas sidabriniu kryžiumi.