veliava sandora.jpg  Liut.zenkl..png   logotipas_ministerija.png     logotipas_savivaldybe.png

 

Patvirtintas projektas „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“

 

 

2016 m. kovo mėnesį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas ir nuo balandžio mėnesio pradėtas įgyvendinti Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija “Jurbarko sandora” projektas.

 

Trukmė: 2016 m. balandžio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. (9 mėnesiai)

Rėmėjas: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vykdytojas: Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

Partneriai: Jurbarko rajono savivaldybė

 

Projekto aktualumas:

Kaimiškose vietovėse vyraujantis nedarbas, neigiamas gyvenimo būdo pasirinkimas, skurdas, nuošalumas sąlygoja socialinės rizikos šeimų egzistavimą bei skurdžiai gyvenančių šeimų didėjimą. Tokiose šeimose – vyrauja – bedarbystė, alkoholizmas, ir kitas socialiai nepriimtinas elgesys. Vaikai augdami tokiose šeimose patiria emocinį diskomfortą, fizinį bei emocinį smurtą.

Investicijos – piniginė parama socialinės rizikos šeimoms esamų socialinių problemų neišsprendžia ir neišspręs. Būtinas nenutrūkstamas bei kryptingas socialinių paslaugų teikimas. Savivaldybė ar seniūnija nėra pajėgi viena inicijuoti ir finansuoti socialines paslaugas įvairioms socialinėms problemoms spręsti, todėl labai svarbu tęsti sėkmingai pradėtą sektorių bendradarbiavimą, socialinių paslaugų ir veiklų spektrą labiausiai pažeidžiamai Skirsnemunės seniūnijos bendruomenės tikslinei grupei – vaikams iš socialinės rizikos ir nepasiturinčių gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariams.

Projekto tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas tikslinėms inicijuojamo projekto grupėms skatinant dienos centro veiklų plėtrą.

Projekto tikslinė grupė – vaikai iš socialinės rizikos ir nepasiturinčių gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai.