Didžiojo Penktadienio ir šv. Velykų pamaldų tvarka parapijose

 

Didysis Penktadienis - Jurbarke 17:00

Šv. Velykos (Prisikėlimo pamaldos) - Jurbarke 8:00

Skirsnemunėje 10:30

Antroji šv.Velykų diena - Smalininkuose 10:00

Vilkyškiuose 13:00