veliava sandora.jpg  Liut.zenkl..png   logotipas_ministerija.png     logotipas_savivaldybe.png

Patvirtintas projektas

2015 m. sausio mėnesį laimėtas ir nuo vasario mėnesio pradėtas vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms bei socialinės rizikos grupės šeimoms (tėvams ir vaikams)“. Prie projekto finansavimo 10 proc. indėliu prisideda Jurbarko rajono savivaldybė.

Įgyvendinant projektą bus siekiama šių tikslų – teikti socialines paslaugas socialiai remtinoms, socialinės rizikos šeimoms, bei nepasiturintiems gyventojams (vaikams ir tėvams), kurie gauna socialinę pašalpą, padedant ir įgalinant šeimas, vaikus spręsti problemas, ugdant socialines kompetencijas, gerinant psichologinę būseną; užimti vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės įtakos; ugdyti vaikų ir paauglių bendravimo įgūdžius, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, ugdyti savarankišką, tvirtą, savimi pasitikinčią asmenybę.

Projektą įgyendinsime š.m. vasario – gruodžio mėnesiais.