Nuskambėjo  “Giesmių giesmelės” šventė

 

                      Vytautas  Kutkevičius, papildė L. Matuzaitė - Kairienė

 

                      Jau dvidešim antrąjį kartą rengiama kasmetinė Lietuvos evangelikų literonų parapijų  vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių šventė. Pirmoji parapijų vaikų chorų šventė įvyko 1992m. 05. 03. Šilutės Martyno Liuterio bažnyčioje. Nuo 1995m. įsikūrus Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos Sandraugai, šias vaikų šventes organizuoja sandrauga kartu su parapija, kurioje vyksta šventė. Šįmet ji buvo surengta gegužės 10 dieną Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje minint motinos dieną, o šventę lydinti tema tapo “Muzika – tai angelų kalba”. Šventėje dalyvavo ir svečiai iš broliškos Latvijos, todėl šią šventę jau galime pavadinti tarptautine. Į šventę atvyko apie 150 dalyvių ir dar apie 50 juos lydinčių asmenų. Šiame renginyje gausiai apsilankė ir jurbarkiečiai. Erdvi mūsų naujoji bažnyčia buvo beveik perpildyta. Smagu pastebėti, kad kartu savo parapijų vaikų ir jaunimo ansmablius atlydėjo ir kai kurių parapijų kunigai: Klaipėdos ev. liut. parapijos kunigas R. Moras bei Batakių ev. liuteronų parapijos kunigas K. Skausmenis, o taip pat ir Plikių – Dovilų ev. liuteronų parapijos kunigas Liudvikas Fetibgis net su dviejais ansambliais.

                      Pradėdamas šventę sveikinimo žodį tarė kunigas Mindaugas Kairys. “Giesmių giesmelės” simbolio įžiebimui buvo pakviesta šventės organizatorė, LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė – Kairienė kartu su sūnumis Matuku ir Pauliumi. Po bendros giesmės “Mielas jaunime” atvykęs į šventę, visus susirinkusiuosius sveikino ir Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Šventės dalyvius nuoširdžiai pasveikino svečias iš Vokietijos Lothar Mohn, Hanoverio bažnytinės muzikos direktorius, kuris šiuo metu atstovauja Vokietijos bažnyčios muzikų draugijos paramos grupę, kuri rūpinasi bažnytinės muzikos lavinimosi klausimais įpatingai buvusiose Rytų šalyse. Kiekvienais metais ši draugija išsirenka partnerinę šalį, kurią jie įpatingai kuruoja bei išleidžia lankstinukus su būtent tos šalies bažnytinio muzikinio gyvenimo problemomis bei poreikiais. Šie lankstinukai pasklinda po visą Vokietiją ir būtent per juos yra renkamos aukos. Šia šalimi šiais 2014m. buvo išrinkta Lietuva, tad ir švečias L. Mohn čia viešėjo ne tik “Giesmių giesmelės” šventėje, tačiau jis susipažino su Vilniaus, Skirsnemunės, Jurbarko, Vilkyškių, Rukų, Katyčių ev. liuteronų bažnyčiose esamais ar statomais vargonais, matė esamą muzikinį darbą su jaunimo ansambliais, pamatė kaip vyksta pamaldos Lietuvoje.

                      Šaunūs šventės vedantieji Almantas ir Raimondas taip pat pasveikino visus ir pakvietė šventę pradėti Šilutės rajono Saugų jaunimo teatro spektaklio artistus, kurie pristatė “Angelų pasaka – Vakarė, tamsiai mėlyna”, skirta vaikams ir ne tik vaikams. Šis spektaklis apie tai – kokie mes esame skirtingi, kiekvienas turime savo spalvą ir nelabai mėgstame į savo pasaulį įsileisti kitos spalvos žmogų. Spektaklio režisierė Laura Šakurskytė – Žilinskienė. Spektaklį finansavo Europos Sąjungos programa “Veiklus jaunimas”. Šiuo spektakliu norėjome atskleisti ir visos šventės bedrą temą: “Muzika – tai angelų kalba” (žymaus danų rašytojo Peter Hoeg posakis) O jaunųjų giesmininkų giesmės tai tik patvirtina. Mes gana dažnai minime angelus: mamos savo vaikus vadina angeliukais, suaugusieji kalba apie angelus sargus. O kas yra angelai? - ne visi žinome, ir ypač juk idomu tai sužinoti mūsų vaikams, iš vedančiūjų pateiktos trumpos apklausos “Kas, jūsų manymu, yra angelai?” pasidarė akivaizdu, kad jaunimas apie angelus išmano. Visiškai teisūs buvo tie, kurie manė, kad angelai  - yra Dievo pasiuntiniai. Tai Dievo sukurtos būtybės, neturinčios kūno, tik dvasią. Angelai – Dievo tarnai, kurie turi protą, tačiau yra nemirtingi. Biblijoje rašoma, kad angelai vykdo Dievo įsakymus žemėje, skelbia žmonėms žinią apie Dievo nutarimus, taip pat užtaria ir saugoja žmones. Tikriausiai dėl to žmonės kartais sako, kad nelaimėje jam padėjo angelas sargas. Toliau kviesdami paklausyti angelų kalbos, tai yra giesmių giesmelių, girdėjome Jurbarko ev. liuteronų parapijos dueto debiutą: mažamečiai broliukai Matas ir Paulius Kairiai (kurių mokytoja ir mama L. Matuzaitė – Kairienė) atliko giesmelę “Baltas angelėlis” (tekstas ir muz. D. Balčiūnaitės) bei „Jėzau mielas, noriu būti“ iš Giesmių ir maldų knygelės.

Taip pat visi labai džiaugiamės dar vienu debiutu, kuris susilaukė taip pat nuoširdžių aplodismentų – tai Vilniaus parapijos duetas – brolis ir sesuo Jonas Sabutis ir Elzė Sabutytė – kurių mokytoja ir mama Vilma Sabutienė. Jiems gitara pritarė tėvas – Vyskupas  Mindaugas Sabutis.

Dvi liaudies melodijas atliko Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva” vaikų folkloro ansamblis “Vorusnėlė”, vadovaujamas Dalios Kiseliūnaitės. Iš Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio parapijos buvo atvykę net du ansambliai. Gimnazijos Degučių skyriaus vokalinis ansamblis, kurio vadovė Vanda Marozienė, ir Virginijos Rupainienės vadovaujamas gimnazijos vokalinis ansamblis.

                      Mažosios solistės Gabrielė Štaraitė ir Kotryna Žemaitytė iš Klaipėdos parapijos vaikų ansamblio irgi susilaukė žiūrovų skambių plojimų. Anglų liaudies melodiją įsijausdami pagrojo šio ansamblio jaunieji fleitininkai. Jų vadovė Edita Gložaitienė. Reikia pripažinti ir pasidžiaugti, kad tai vienintelis Lietuvoje esantis bažnytinis fleitininkų ansamblis, kuris kiekvienais metais papuošia šventę fleitų garsais.

Šventės vedantieji kartu su vaikais išsiaiškino  - kas yra „arkangelas“? Kad iš tiesų, išvertus iš graikų kalbos, arkangelas – tai vyriausias angelas, vyriausias pasiuntinys. Panašiai kaip choras turi vyriausią vadovą, mokantį dainuoti? Išsiaiškinome, kad angelų paskirtis yra skelbti Dievo nutarimus, sergėti žmonės, tai, vadinasi, arkangelas labiau saugo, labiau padeda žmogui? Arkangelas – Dievo paslaptis, nematoma Dievo jėga, jie siunčiami padėti tiems, kurie kenčia ar paklysta gyvenime. Arkangelas žino, kam reikalinga jo pagalba ir tampa neklyst ančiais žmogaus draugais ir palydovais.

            Toliau pasirodė Plikių ir Dovilių parapijų vaikų ir jaunimo ansamblis bei pučiamųjų instrumentų orkestras. Šiems kolektyvams vadovauja kunigas Liudvikas Fetingis, kuris pasveikino visus esančiuosius bei papasakojo jo ansamblių įsikūrimo istoriją.

            Nuostabiais jaunais balsais sužavėjo Pagėgių parapijos merginų ansamblis, vadovaujamas Evelinos Norkienės, Saugų ev. liuteronų parapijos ansamblis, vadovaujamas Vidos Vytuvienės. Labai džiaugiamės, kad į šventę atvyko ir  Natkiškių bei Katyčių ev. liuteronų jungtinis jaunimo ansamblis, vadovaujamas Dalios Kriščiūnienės, šį 14 narių jaunimo grupė sužavėjo drasiu giedojimu bei gausiu gitarų skambesiu.

            Smagu, kad kaip ir kiekvienais metais gana gausus jaunimo choras atvyko ir iš Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčios, jam dabar vadovauja Roberta Avramenko ir Augustė Rimkutė

            Nuoširdžiai buvo sutikti svečiai iš Latvijos – Orgės evangelikų liuteronų parapijos jaunimo ansamblis, vadovaujamas Raimonds Alpe. Ši labai muzikali grupė iš Ogrės pas mus jau galima sakyti tradiciškai atvyksta kiekvienais metais į mūsų rengiamas vaikų ir jaunimo šventes. Šiais metais jie atvyko su nakvyne Jurbarke ir kitą dieną papuošė Jurbarko bei Smalininkų ev. liuteronų parapijų pamaldas.

            Šį gražų gegužės rytą klausydamiesi jaunimo atliekamų giesmių, kalbėjome apie angelus, aiškinamės, kaip jie vadinami, ką reiškia vienas ar kitas vardas. O taip pat buvo paklausta: - Gal kas žino, kaip vadinasi ši puiki bažnyčia? Atsakymų nebuvo daug. Teisūs tapo tie, kurie žinojo, jog ši bažnyčia dar neturi pavadinimo.

            Šios Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kertinis akmuo padėtas dar 1994 – ais metais.Tuomet pradėjo kilti bažnyčios sienos. Kilo ir dėja 10 metų sustojo. Dengiant bažnyčios stogą  labiausiai prisidėjo Vokietijos labdaros organizacijos bei parapijos. Visa kita bažnyčios apdaila truko ne vienerius metus, prie kurios labiausiai, žinoma, prisidėjo Jurbarko parapijos žmonės. Ačiū jiems. Ilgai laukę, kol duris atvers naujoji bažnyčia, evangelikai liuteronai važiuodavo melstis ir į Skirsnemunę. Tačiau 2010-aisiais metais Kūčių vakarą Jurbarko miesto evangelikai liuteronai rinkosi jau atidarytoje naujoje bažnyčioje.  Nuo Jurbarko bažnyčios statybos pradžios praėjus 20 metų, mes džiaugiamės esantys čia ir švenčiantys jaunimo Giesmių giesmelę! Bažnyčios statybos darbai planuojami baigti šiais metais, o bažnyčia galbūt įgis savo vardą? Įdomu įdomu, ir kaip gali būti pavadinta ši bažnyčia? Besvarstant kartu su šventės vaikais buvo prisiminta, kad bažnyčia stovi K. Donelaičio gatvėje, tuo pačiu prisiminimėme kuo šie metai susiję su K. Donelaičiu. Kad K. Donelaitis gimė 1714 metais, ir  šiais metais sukanka lygiai 300 metų nuo lietuvių grožinės literatūros pradininko, evangelikų liuteronų kunigo gimimo, o mes su visa Lietuva taip pat minime šias K. Donelaičio gimimo metines.  Gali būti, kad šį Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia taip pat bus pavadinta Kristijono Donelaičio vardu!

Šventę vainikavo tikrai gausus 30 – ties choristų šeimininkų jurbarkiškių bei kaimyninės Skirsnemunės parapijos jungtinis jaunimo choras, vadovaujamas Evelinos Tamošaitytės, kuris tikrai išsiskyrė ir gausumu ir meniniu lygiu. Šis choras savo atliekamas giesmeles giedojo jau keliais balsais, kas dar nėra savaime įprasta jaunimo ansambliams. Jam akomponavo Linos Lukošienės vadovaujama Vadžgirio kultūros namų jaunimo grupė “Sauja”.

 

Šios šventės bei K. Donelaičio 300-jų metinių progai pakvietėme visus kartu pagiedoti bendrą giesmę “Mano priedermė šventa!”, kurios tekstas yra paimtas iš K. Donelaičio eilėraščio “Kiekvienam dayti gera”. Šio eilėraščio mintis K. Donelaitis sutvirtino apaštalo Pauliaus žodžiais: “Tad nepailskime daryti gera, nes tinkamu metu pjausime, jei nenuleisime rankų. Taigi, kol turime laiko, darykime gera visiems, o labiausiai tikėjimo namiškiams”  Šiai giesmei žodžius pritaikė kunigas Valdas Žielys gyvenantis Vokietijoje ir aptarnaujantis Hagen, Hüttenfeldo (Vasario 16-osios gimnazijos) regijono lietuviškai kalbančius liuteronus.

 

Nuskambėjus paskutinėms jaunimo atliekamoms giesmėms, buvo pasveikinti visi kolektyvai, jų atstovai buvo pakviesti į priekį pasiimti muzikos sandraugos pažymėjimus, Jurbarko parapijos dovaną – įrėmintą nuotrauką su naujai atremontuota Jurbarko bažnyčia, bei saldžiuosius prizus!

 

O taip pat nuoširdžiai pėkota visiems, prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo:

Už muzikininę pagalbą organizuojant giesmių šventę Vadžgirio kultūros namų jaunimo grupei “SAUJA” ir vadovei Linai Lukošienei

Už paramą organizuojant vaikų maitinimą giesmių šventės metu Vidai ir Rimui Pinaičiams, Ingridai Gegužienei, UAB “Geliuxas”, už saldumynus vaikams dėkojame Jadvygai Gečienei, UAB “Jadvygos kepiniai”, taip par nuoširdžiai dėkojome ūkininkams Francui  ir  Marytei Sedaičiams, jie dovanojo “Giesmių giesmelės” vaikams visą kiaulaitę.

Bažnyčios paveikslas buvo padovanotas ir garbiam svečiui iš Vokietijos Lothar Mohn.

O labiausiai padėkos žodžių šiandiena nusipelnė Jurbarko ev. liuteronų parapija, parapijos taryba bei žinoma kunigas Mindaugas Kairys! 

 

Po visų padėkos žodžių ivyko kilmingas “Giesmių giesmelės” simbolio perdavimas 2015m. šventės organizatoriams į Batakių ev. liuteronų parapiją. 2015 m. gegužės antrąjį savaitgalį „Giesmių giesmelės” šventė mus  jau kviečia į Batakių ev. liuteronų parapiją.

Bendra malda “Tėve mūsų”,  Vyskupo Mindaugo Sabučio palaiminimas - tai buvo paskutinieji šventės akordai, o išeinant iš bažnyčios visi buvome pakviesti bendrai nuotraukai prie bažnyčios.

Jei mus globos angelai sargai, galbūt dar šiais metais susitiksime šioje, jau K.Donelaičio vardu pavadintoje bažnyčioje, kurioje skambės ne tik giesmių giesmės, bet ir nuoširdi malda. Tikėkime, kad muzika – tai angelų kalba ir jauskime mus globojančias jėgas.