Patvirtintas projektas

Vaikų dienos centro veikla orientuota moraliai ir materialiai sustiprinti problemines, socialiai remtinas/socialinės rizikos šeimas, padėti joms ir jų vaikams įveikti psichologines krizes, emocines problemas, mokyti šių šeimų vaikus elementarių savipriežiūros, buities kultūros įgūdžių, turiningai leisti laiką be alkoholio ir narkotikų, įgyti ir lavinti socialinius įgūdžius, formuoti, stiprinti atsakomybės, savivertės jausmus, formuoti aktyvias, pozityvias gyvenimo nuostatas.

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, kaip ir daugelis šalyje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, vykdo kilnią ir prasmingą misiją, kurios kertiniai akmenys yra dvasines vertybės, darbuotojų entuziazmas, optimizmas, pilietinės ir elementarios žmogiškosios atsakomybės jausmas. Be šito būtų sunku, o gal ir neįmanoma išlikti.

Iš savo darbo patirties galime patvirtinti: probleminių ir socialinės rizikos šeimų vaikai paprastai eina tėvų pėdomis. Tačiau, jiems teikiant dėmesio, rodant gerąjį pavyzdį, mokant, leidžiant pamatyti kitokį gyvenimą, yra vilties ir tikimybės, kad vaikai pasuks kitokiu keliu, jų gyvenimas taps šviesesnis, viltingesnis, pozityvesnis.

Darbuotojai kasdien kuria mažą šventę, nedidelį stebuklą vaikams, kurie savo gyvenime mato nedaug šviesos: penkias valandas, šiokiadieniais,  vaikai pabūna malonioje, „normalioje” aplinkoje, su jais bendrauja darbuotojos, kuriąs mažieji globotiniai neretai vadina mamomis. Vaikai atranda turį nemažai iki tol nepažintų dalykų - polinkių, gebėjimų. Dienos centro lankytojai mokosi tvarkyti buitį, ruošti valgį, bendrauti.

Dienos centro veikla vykdoma atsižvelgiant į projektų finansavimo tvarkos diktuojamą ritmą. Dabar, gyvenam džiugiomis nuotaikomis. Kovo mėnesį laimėtas ir nuo balandžio mėnesio pradėtas vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms/socialinės rizikos šeimoms (tėvams ir vaikams)“. Taip pat 10proc. indėliu prie projekto prisideda Jurbarko rajono savivaldybė.

Džiaugiamės tuo, ką turim šiandien, ir mažais žingsneliais judam į priekį.

 

Projektą įgyendinsime š.m. balandžio – gruodžio mėnesiais.