Skelbimas
"Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj"
         Žeimelis 2013
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras rugpjūčio 1-4
d. kviečia nuo15 metų amžiaus jaunuolius ir jaunuoles į stovyklą
Žeimelio evangelikų liuteronų parapijoje (Pakruojo r.).
Stovykla vyks LELB bažnyčiai svarbioje istorinėje vietoje. Ši stovykla
tai pasiruošimas kitų metų archeologinei stovyklai.
Stovyklos metu vyks pamaldos, istorinės-teologinės paskaitos.
Susipažinsime su archeologijos mokslu. Laisvalaikiu jūsų lauks įdomūs
žygiai, koncertai, linksmi žaidimai.
Į stovyklą vešime organizuotai. Gyvensime bendrabutyje, su savimi
reikia turėti miegmaišius. Patiems virti nereikės maitinimas bus
mokyklos valgykloje.
Kas nori vykti į stovyklą, prašau pranešti savo parapijos kunigui iki
2013 liepos 26d.

Smulkesnės informacijos kreipkitės į LELB JC valdybos pirmininkę
Rūtą Šulskienę el. p. jcentras@yahoo.de arba mob. tel. 8 610 40948.