ES investuoja

http://www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Naujienos/20120904_files/image002.png

http://www.jurbarke.puslapiai.lt/Pages/Naujienos/20120904_files/image003.png

Nemunas_logo

 

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Skirsnemunės miestelio vaikų vasaros stovykla“


PROJEKTO NR. LEADER-12-NEMUNAS-05-061


          2013 m. liepos 8­–12 d. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ įgyvendino projektą „Skirsnemunės miestelio vaikų vasaros stovykla“ pagal VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  „VVG „NEMUNAS“ TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2009–2015 M. STRATEGIJA“ II PRIORITETO 2.2 PRIEMONĘ  „Viešojo gyvenimo skatinimas, puoselėjant krašto savitumą, stiprinant vietos gyventojų solidarumą ir mažinant socialinę atskirtį“. Bendra projekto vertė  13993,70 Lt. Pareiškėjo savanoriškų darbų, organizuojant stovyklos veiklas, vertė – 2798,74 Lt.

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuota 5 dienų vasaros stovykla. Stovyklos veiklos organizuotos „Motinos – vaiko dienos užimtumo centro“ patalpose, Skirsnemunėje.  Dalyvavo 30 vaikų ir 5 savanoriai.  Stovyklos metu vyko kūrybinės veiklos, įvairios sportinės varžybos, muzikiniai – ritminiai užsiėmimai. Projekto metu įsigytos priemonės kūrybiniams užsiėmimams.

Pirmą ir antrą dieną, vaikai, padedami profesionalios menininkės Gabijos Viduolytės ėmėsi kūrybinių darbų. Supažindinti su  „Papje – mache“ technika gamino „Paukščių sodą“. Pirmą dieną gamino paukščio siluetą, klijavo detales. Antrą dieną galėjo leisti pasireikšti savo fantazijai dažydami paukščius. Nors darbas reikalavo daug kantrybės, tačiau visi su dideliu noru ėmėsi šios veiklos. Vaikai net neįsivaizdavo, kad rezultatas bus toks originalus.

Trečiąją dieną, visi, kartu su kunigu Juozu Mišeikiu diskutavo tema „Draugystė“. Po pietų keliavome su Diana Arlauskaite, Gražvydu Steponaičiu ir Odeta Vaitiekūnaite į Skirsnemunės miestelio stadioną kur laukė sportinės rungtys, linksmos estafetės ir varžybos.

Ketvirtą dieną muzikiniai – ritminiai užsiėmimai. Algirdas bei Tadas pravedė susiklausymo bei improvizacinius muzikinius užsiėmimus, kurių metu vaikai turėjo panaudoti ir savo sumanumą ir fantaziją. Vėliau profesionalūs muzikantai - Mikas ir Gediminas supažindino su afrikietiško būgenelio (džambe) grojimo pagrindais. Vaikai patys kūrė muzikinius ritmus afrikietiškų būgnų pagalba.

Penktą dieną, ansti ryte išvykome į Anykščius. Nuvykę į etnografinę sodybą Arklio muziejuje dalyvavome edukacinėje programoje „Bitelė ratuota“. Programos metu sužinojome apie bičių šeimas, senosios bitininkystės tradicijas. Sodybos šeimininkė papasakojo apie bičių produktus, jų naudą ir pritaikymą senovėje bei dabartyje. Kartu prisiminėme bičių globėją – deivę Austėją. Sužinojome apie vašką, jo panaudojimą įvairiose srityse, žvakių gamybos būdus. Patys galėjome išbandyti vieną seniausių iš jų – žvakių liejimą ant ratelio, ir kiekvienas nusiliejom po žvakelę. Vaškui stingstant, skanavome kaimiškas vaišes, aplankėme Arklio muziejų. Lankėmės A. Baranausko klėtelėje, A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, S. Petraškos akmens dulkių parodoje.  Daug džiaugsmo vaikams suteikė apsilankymas vasaros rogučių trąsoje. Pirmą kartą atrodo baisu, adrenalino daug, tačiau nėra taip baisu, kaip įsivaizduojama stovint ir laukiant. Žinoma, sulig kiekvienu nusileidimu, norėtūsi ilgesnės trąsos.

Stovyklos savaitė pralėkė greitai, palikdama daug neišdildomų įspūdžių. Vaikai ne tik užsiėmė prasminga veikla, bet ir galėjo įgyti naujų įgūdžių, žinių, kurias pritaikys tolesnėje savo veikloje. Stovyklos metu sukurtas „Paukščių sodas“ dar ilgai primins apie šią stovyklą, atkreipdamas visų praeinančių žvilgsnius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems savanoriams: Daivai Lyneburgerytei, Agnei Strikaitei, Erikai Tamulaitytei, Juozui Mišeikiui, Vidai Tamulaitienei, Virginijai Tamošaitienei, Gražvydui Steponaičiui, Dianai Arlauskaitei, Odetai Vaitiekūnaitei, Ramintai Genulevičienei, Evaldui Tytmonui, Evelinai Tamošaitytei, padėjusiems įgyvendinti šią vaikų vasaros užimtumo stovyklą.