“Giesmių giesmelės” šventė

 

 

Ankstų gegužės 11d. šeštadienio rytą, Jurbarko bei Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos jaunimas bei parapijiečiai išvyko į Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų giesmių šventę “Giesmių Giesmelė – 2013”, kuri šiais metais vyko naujai pastatytoje Palangos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Iš viso į šventę išvyko 23 choristai ir net 25 parapijiečiai!

Po ilgos kelionės autobusu pasiekėme tikslą – Palangą. Į vaikų ir jaunimo šventę, suvažiavo daug chorelių bei ansamblių iš visos Lietuvos: Marijampolės, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus, Tauragės, Pagėgių, Plungės, Šilutės, Šateikių, Jurbarko, Palangos bei svečiai iš Latvijos –Malpilio-Ogrės ev. liuteronų parapijų vaikų ir jaunimo  ansamblis. Viso virš 200 šventės dalyvių! Iki šventės pradžios kiekvienas kolektyvas išnaudojo kiekvieną minutę repeticijoms. Rapetuoti stojo ir Jurbarko – Skirsnemunės jungtinis jaunimo choras, vadovaujamas Evelinos Tamošaitytės. Kadangi mūsų choro vadovė neturėjo galimybės vykti kartu su mumis į šventę, jos puikiai paruoštam jaunimui talkino dvi šaunios choro merginos - Greta Kasparaitytė bei Greta Juškevičiūtė, grojo el. pianinu bei gitara.

Bažnyčios varpams paskelbus šventės pradžią visi atidžiai klausėsi LELB Vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimo žodžio bei homilijos, ir stebėjo LEMBS pirmininkės Lauros Matuzaitės – Kairienės šventės simbolio – aukuro įžiebimą.

Išklausę visus šventės dalyvius, kurie tikrai buvo labai spalvingi bei idomūs, Jurbarko jaunimo choras, kaip skaitlingiausias šventės kolektyvas, vainikavo “Giesmių giesmelę” nuostabia, visus uždegančia giesme “Aiškiai šviečia Viešpaties šviesa”. Su mumis kartu šią paskutinę giesmę prisijungė giedoti ir mažieji mūsų draugai - broliukai Matas (3m. ) ir Paulius (2m. ) Kairiai. Po savo trijų giesmelių pasirodymo sulaukėme itin gausių aplodismentų, bei daug šypsenų klausytojų veiduose. Šventė baigėsi tradicine visų dalyvių bei klausytojų giedama giesme “Taigi imk mano ranką ir vesk mane” ir baigiamąją Tėve mūsų malda bei LELB Vyskupo M. Sabučio palaiminimu. Tada buvo įteikti saldūs apdovanojimai bei diplomai visiems šventės dalyviams. Apdovanojimus įteikė LEMBS pirmininkė Laura Matuzaitė – Kairienė. Tuo pačiu įvyko iškilmingas “Giesmių giesmelės” simbolio perdavimas į kitos parapijos rankas, kuri priima šią šventę organizuoti sekančiais 2014m. Aukuras perduotas Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos pirmininkei Elytei Kuskienei. Ateinančiais metais Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų šventę organizuosime  Jurbarke į kurią kviesime dalyvauti ir visus Jurbarko krašto bažnytinius vaikų ir jaunimo chorelius bei ansamblius.

Pasibaigus vaikų šventei prie bažnyčios įėjimo durų sustojome bendrai nuotraukai, o po to visų laukė bendri pietus šventės dalyviams, parapijos salėje. Pasistiprinę ir atsikvėpę išvykome Palangos centro link, kur pasivaikščioję žymiąją J. Basanavičiaus gatve, pasigrožėję Palangos pėsčiųjų tiltu bei ramia jūra, pamažu vykome namo. Galbūt šiek tiek pavargę, tačiau laimingi, pasisėmę daug gražios šventės įspūdžių, daug džiugių emocijų bei noro dar geriau pasirodyti kitais metais vykstančioje „Giesmių giesmelės -2014“ šventėje pas mus -  Jurbarke!

Tikimės kitais metais turėti tokią pat gražią šventę, sulaukti dar didesnio chorų bei ansamblių būrio, bei išvysti dar daugiau džiaugsmo ir  jaunatviško užsidegimo dalyvių veiduose bei širdyse.

 

 

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos

Jaunimo vadovė Raminta Genulevičienė