Adventiniai edukaciniai užsiėmimai „Motinos-vaiko dienos užimtumo centre“

 

Lapkričio 28 d. ir gruodžio 8 d. Skirsnemunėje, „Motinos-vaiko dienos užimtumo centre“ vyko Adventiniai edukaciniai užsiėmimai su Aušra Mičiule bei Birute Bartkute.

Žiema nepaprastai gražus metų laikas. Niūrus, drėgnas lapkritis užleido vietą gruodžio mėnesiui, kai grožimasi šerkšnu pasidabinusiais medžiais, laukiama nuo krentančių snaigių pabąlančios žemės. Tačiau gruodis pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir sielą. Mat tai – Advento mėnuo. Tai prasmingas laikotarpis, kviečiantis į rimtį.

Artėjant svarbiausioms metų šventėms Kalėdoms „Motinos-vaiko dienos užimtumo centrą“ lankantys vaikai susirinko prisiminti ir išmokti tradicinių amatų.

Penktadienio popietę, lapkričio 28 d.  ilgai netilo šurmulys. Svečiavosi juostų pynimo puoselėtoja Aušra Mičiulė. Moters hobiu tapęs užsiėmimas, sudomino ne vieną.

Susirinkusiems ji pasakojo, jog juostų pynimas Lietuvoje turi senas tradicijas. Galima aptikti keletą pintinių juostų būdų ir pačių įvairiausių jų variantų spalvinės gamos prasme. Galimos ir gausios stilizuotų geometrinių augalų, gyvūninių motyvų raštų kompozicijos.

Pasak jos, juosta – apsauga, ratas, cikliškumas, atsispindintis senoviniuose šokiuose, apeigose, sutartinėse, pinamuose žolynų vainikuose, iš kurių buvo semiamasi stiprybės. Juosta lydėjusi žmogų nuo pat gimimo iki mirties: kūdikis vystomas į juostą. Galiausiai – juosta lydėdavo ir į paskutinę kelionę. Be šių prasmių, juosta turėdavusi ir praktinę paskirtį – drabužiui juosti, galvai puošti, šiaudinių skrybėlių raišteliams, jas dėdavo ir vietoj kaklaraiščių.

Teorinės dalies pabaigoje buvo suorganizuotas trumpas žinių testas, kai vaikams buvo užduodami klausimai iš to, ką girdėjo.

Išklausę  teorijos, vaikai ėmėsi patys išmėginti juostų pynimo amato.  Vaikai įsitikino, kad audėjai, juostų pynėjai reikia begalinio kruopštumo ir geležinės kantrybės. Viešnios padedami kaladėlėmis vijo vytines juostas, kurios Lietuvoje žinomos jau nuo ketvirto amžiaus. Užsiėmimų metu kiekvienas vaikas pasidarė po draugystės apyrankę.

Giedrią, žiemišką gruodžio 8 d. popietę, svečiavosi rankdarbių puoselėtoja Birutė Bartkutė. Viešnia supažindino su etnokultūriniu paveldu – šiaudinių sodų prasme, paskirtimi, gamyba. Atsivežė savo darbų pavyzdžių, pasakojo apie žaliavos paruošimą.

Amatininkės teigimu, šiaudiniai sodai – laimę į namus nešantis simbolis. Jie tarsi atspindi dangišką tvarką, idealų sodą. Senovėje namuose juos kabindavo per šventes – daž­niau­siai jie bū­da­vo ka­bi­nami virš sta­lo, kad lai­min­tų na­mus ir nuo pik­tų dva­sių ap­sau­go­tų taip pat vestuvių bei Velykų progomis. Ne­di­du­kas so­das bū­da­vo do­va­no­ja­mas ką tik gi­mu­siam vai­kui ar­ba per krikš­ty­nas, kad gy­ve­ni­mas bū­tų leng­vas.

Sodas, sumažintas „pasaulio modelis“, turėjo reikšmę lietuvių liaudies papročiuose.

Mūsų laikais sodas netenka savo šventinės apeiginės prasmės, jam teikiama grynai dekoratyvinė prasmė

Anot Birutės Bartkutės, šiaudinių sodų gamyba reikalauja juvelyrinio kruopštumo, kitaip sodas išeis suklypęs, o tai jau ne sodas.

Mo­te­ris sa­ko, kad ne vie­nas su­si­ža­vi šiau­dų vė­ri­mo me­nu, ta­čiau pa­se­kė­jų nė­ra. Pir­mo­ji kliū­tis – me­džia­ga rank­dar­biui. Par­duo­tu­vė­je šiau­dų ne­nu­si­pirk­si, rei­kia sė­ti pa­čiam, ieš­ko­ti lau­kuo­se ar­ba pra­šy­ti ja­vus au­gi­nan­čių žmo­nių, kas kam at­li­kę.

Klausydamiesi viešnios mokymų ir pasakojimų apie tradicijas vaikai su nekantrumu ėmėsi darbo. Nors kruopštumo ir ištvermės reikalavusi pramoga susirinkusiems berniukams vertė kraipyti galvas, tuo tarpu mergaitės – darbavosi iš peties.

Vaikams pavyko atskleisti sodų paslaptis, jie kartu su B. Bartkutės pagalba susivėrė po „lietuvišką mandalą“ – sodelį. Vieną iš gražiausių, savo atsivežtų „sodų“ B. Bartkutė  padovanojo dienos centrui.

Užsiėmimuose dalyvavę vaikai džiaugėsi, jog turėjo galimybę prisiliesti prie savo protėvių amato, išmokti etninio paveldo.

Džiaugiamės, kad susidomėjimas tradiciniais amatais vis auga, nepaisant to, kad vaikų laisvalaikį dabar suryja internetas, kompiuteriniai žaidimai. Tradiciniai amatai traukia vaikus savo magija, paslaptingumu ir noru prisiliesti prie mūsų šaknų.

 

PB280070i.jpg

PB280073.JPG

PB280078.JPG

PC070002i.jpg

PC070005.JPG

PC070006.JPG

PC070008.JPG